PRVA SEDNICA, 27.01.2004.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA

1. dan rada

27.01.2004

Sednicu je otvorio: Velimir Simonović

Sednica je trajala od 10:20 do 14:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Vi kažete da pređemo na glasanje.

Velimir Simonović

Demokratska stranka Srbije | Predsedava
Ne, pre toga ću uraditi ono što treba da uradim.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Vi ste iz Demorkatske stranke Srbije, bojim se da će to sporo da ide.

Velimir Simonović

Demokratska stranka Srbije | Predsedava
Nemojte toliko žuriti, nije bila potrebna ovolika žurba, gospodine Nikoliću, glasaćemo mi o tome kako će se glasati, imam  to u vidu.
Molim vas, imamo utvrđene kandidate.
Prelazimo na glasanje.
Glasanje može da bude javno ili tajno.
Javno glasanje se obavlja prozivanjem narodnih poslanika, a tajno glasanje preko glasačkih listića, kutija i tako dalje. Zbog efikasnosti, predlažem da glasanje obavimo javno.
Ko je za taj predlog, neka digne ruku? (Jednoglasno.)
Hvala lepo, pošto su i radikali digli ruke, nema potrebe da pitam ko je protiv.
Predlog je usvojen i samo da se još malo dogovorimo.
Dakle, konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno odlučila da se izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem.
Pošto je Naroda skupština odlučila da se izbor predsednika obavi javnim glasanjem, glasanje treba da obavimo prozivanjem narodnih poslanika (član 13. Poslovnika).
Pre prelaska na glasanje prozivkom, podsećam vas, članom 120. Poslovnika je utvrđeno posebno sprovođenje javnog glasanja prozivkom i shodno tome, sekretar Narodne skupštine treba da proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena. Narodni poslanici pri glasanju izgovaraju puno ime i prezime kandidata za koga glasaju. Predsedavajući ponavlja ime i prezime narodnog poslanika koji je glasao i njegovu izjavu, odnosno utvrđuje da je odsutan ili da ne želi da glasa. Sekretar Narodne skupštine zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost, uz njegovo ime i prezime na spisku.
Dakle, molim vas, vi ćete sada biti prozivani. Sekretar Skupštine će prozivati svakog od vas poslanika. Glasaćemo o prvom predlogu, a to je za kandidata gospodina Maršićanina. Kaže mi upravo sekretar da može istovremeno i o jednom i o drugom. Kada poslanik bude prozvan, on će ustati i onda će reći, glasam za Maršićanina ili glasam za Gordanu Pop-Lazić, a to ću ja da ponovim kao predsedavajući. Ova devojka i ovi mladići što mi pomažu (da, "za", "protiv", "uzdržan" ili ne učestvuje u glasanju) ovde će sve pažljivo obeležiti. Svako ovde ima spisak i biće pažljivo obeleženo; na kraju ćemo sabrati glasove i konstatovaćemo činjenicu. Izvolite.
Albijanić Miloljub (za Dragana Maršićanina), Aleksić Bojana (Maršićanin), Aligrudić Miloš (Maršićanin), Anastasovski Dragoljub (za Gordanu Pop-Lazić), Anđelković Zoran (uzdržan), Antić Zoran (Pop-Lazić), Arsić Veroljub (Pop-Lazić), Adžić Slobodan (Maršićanin), Bađević dr Vlastimir (uzdržan), Banović Donka (Maršićanin), Baralić Rajko (uzdržan), Barać Milun (Pop-Lazić), Belić Branislav (uzdržan), Belić Milorad (Maršićanin), Bečić Igor (Pop-Lazić), Blažić dr Branislav (Pop-Lazić), Bogdanović mr Nenad (uzdržan), Bozalo Dragan (Pop-Lazić), Bošnjak Branka (Maršićanin), Bulajić Goran (Maršićanin), Bušetić Toma (uzdržan), Veljković Miroljub (Pop-Lazić), Vlaović Mika (Maršićanin), Vlahović Aleksandar (uzdržan), Vuković Jadranko (Pop-Lazić), Vuksanović Dragan (uzdržan), Vučelić Milorad (uzdržan), Vučić Aleksandar (Pop-Lazić), Vučićević dr Vladan (Maršićanin), Vučković Slobodan (uzdržan), Vučurović Božidar (Pop-Lazić), Gavrilović Milica (Maršićanin), Gađanski Borislav (Maršićanin), Glišić Darko (Pop-Lazić), Gojkov Slobodan (uzdržan), Gojković Maja (Pop-Lazić), Grubješić Suzana (Maršićanin), Grujić Mladen (Maršićanin), Davidović Goran (Maršićanin), Daja Jovan (Pop-Lazić), Dacin mr Živodarka (uzdržana), Dačić Ivica (uzdržan), Dimitrijević prof. dr Bojan (Maršićanin), Dišić Miloš (Pop-Lazić), Drašković Vuk (Maršićanin), Duvnjak Momčilo (Pop-Lazić), Dulić Oliver (uzdržan), Đidić Miodrag (uzdržan), Đoković Dragiša (Maršićanin), Đorđević Aleksandar (Pop-Lazić), Đorđević Miodrag (Pop-Lazić), Đorđević Toplica (uzdržan), Đukić Đorđe (uzdržan), Đurić Arsen (Maršićanin), Živadinović Ivan (Maršićanin), Živanović mr Srboljub (Pop-Lazić), Živkov Dragan (Pop-Lazić), Živković Dragoljub (uzdržan), Žikić Dragan (Pop-Lazić), Zankov Stefan (Pop-Lazić), Zaharijev Vladimir (Maršićanin), Ivanji Željko (Maršićanin), Ilić Velimir (Maršićanin), Ilić Vladimir (Maršićanin), Ilić Goran (Maršićanin), Ilić Radiša (Pop-Lazić), Išpanovič Ištvan (Maršićanin), Jakšić Goran (Pop-Lazić), Janković Veselin (uzdržan), Jaknović Milan (uzdržan), Janković Miroslav (Maršićanin), Jevtić Miloš (uzdržan), Jeličić Milutin-Jutka (Maršićanin), Jerković Slavko (Pop-Lazić), Jovanović Vladimir (uzdržan). Jovanović Vlastimir (Pop-Lazić), Jovanović M. Dragan (uzdržan), Jovanović S. Dragan (uzdržan), Jovanović Dragoslav (uzdržan), Jovanović Zlatan (Pop-Lazić), Jovanović Nataša (Pop-Lazić), Jovašević Ljubiša (Maršićanin), Jović dr Radoslav (Maršićanin), Jojić Petar (Pop-Lazić), Joksimović Obren (Maršićanin), Josimov Ivan (Maršićanin), Jočić Dragan (Maršićanin), Kalanović Verica (Maršićanin), Karaičić Boris (Maršićanin), Karanović Nevena (Maršićanin), Kekić Bojan (uzdržan), Kesejić Stevan (Pop-Lazić), Knežević prof. dr Gašo (uzdržan), Kojčić Dragoljub (Maršićanin), Komazec Srđo (Pop-Lazić), Koprivica Božidar (Pop-Lazić), Korać prof. dr Žarko (uzdržan), Koštunica Vojislav (Maršićanin), Kragović Ljubomir (Pop-Lazić), Krajinović Blagoje (Pop-Lazić), Krasić Zoran (Pop-Lazić), Kronić Vladislav (Maršićanin), Krstin Milorad (Pop-Lazić), Krstić Emilija (Maršićanin), Krstić doc. dr Svetislav (uzdržan), Kruška Borislava (Maršićanin), Kutić Bore (Pop-Lazić), Lazarević Aleksandar (Maršićanin), Lakićević-Stojačić Snežana (uzdržana), Lalić-Dragović Vesna (Maršićanin), Lalović Slobodan (Maršićanin), Lemajić Nenad (Maršićanin), Lučić Ljiljana (uzdržana), Ljubenović Tomislav (Pop-Lazić), Ljubojević Dragan (Pop-Lazić), Ljušić Radoš (Maršićanin), Marjanski Lazar (Pop-Lazić), Markićević Miroslav (Maršićanin), Marković Momir (Pop-Lazić), Marković Predrag (Maršićanin), Martić Miroslav (uzdržan), Maršićanin Dragan (uzdržan), Mijailović Predrag (Maršićanin), Mikavica Dejan (Maršićanin), Milajić Vojislav (Pop-Lazić), Milankov Vladimir (Maršićanin), Milenković dr Srboljub (uzdržan), Milentijević Vladimir (Maršićanin), Milivojević Ksenija (Maršićanin), Miličković Milosav (Pop-Lazić), Milković Dragoslav (Pop-Lazić), Milošević Vitomir (Pop-Lazić), Milošević Nikola (Maršićanin), Milošević Radmilo (Maršićanin), Miljković Zdenka (Maršićanin), Minić Milomir (uzdržan), Mirović Igor (Pop-Lazić), Mirčić Milorad (Pop-Lazić), Mićić Nataša (uzdržana), Mićunović prof. dr Dragoljub (uzdržan), Mihailović Vojislav (Maršićanin), Mihajlov Dejan (Maršićanin), Mihajlov Sredoje (Maršićanin), Mihajlović Ognjen (Pop-Lazić), Momirov Nadica (Maršićanin), Nedeljković dr Miroslav (Pop-Lazić), Nestorović Ljiljana (Maršićanin), Nikolić Milan (uzdržan), Nikolić Srđan (Pop-Lazić), Nikolić Tomislav (Pop-Lazić), Ninić Milan (Maršićanin), Novaković Nikola (Maršićanin), Obradović dr Žarko (uzdržan), Obradović Zvonko (Maršićanin), Obradović Radojko (Maršićanin), Omeragić Bajram (uzdržan), Omerović Meho (Maršićanin), Pavlović Dragan (Pop-Lazić), Pajović dr Aleksandar (Maršićanin), Pajović Slobodan (uzdržan), Palalić Jovan (Maršićanin), Pantić-Aksentijević Snežana (Maršićanin), Paunović Goran (Maršićanin), Penezić Tomislav (Pop-Lazić), Perić Dragutin (Pop-Lazić), Perić Sreto (Pop-Lazić), Perić Hranislav (uzdržan), Petković Vladimir (uzdržan), Petković Miroslav (Maršićanin), Petrović Dragan (Maršićanin), Petrović Dušan (uzdržan), Petrović Milan (Maršićanin), Petronijević Milisav-Miša (uzdržan), Pešić Milutin (Maršićanin), Piperski-Tucakov Vesna (Maršićanin), Plužarević Vitomir (Pop-Lazić), Pop-Lazić Gordana (uzdržana), Popović Aleksandar (Maršićanin), Poskurica prof. dr Mileta (Pop-Lazić), Pravdić Aleksandar (Maršićanin), Prodanović Aleksandar (uzdržan), Proroković Dušan (Maršićanin), Radeta Vjerica (Pop-Lazić), Radić Gojko (Pop-Lazić), Radovanović Zlata (Pop-Lazić), Radovavnović Milovan (Pop-Lazić), Radovanović Slađan (Maršićanin), Radosavljević Aleksandar (uzdržan), Radulović Milan (Maršićanin), Rankić Branislav (Pop-Lazić), Ranković Branko (Pop-Lazić), Rafailović Dragan (Maršićanin), Rašković-Ivić Sanda (Maršićanin), Ristivojević Branislav (Maršićanin), Ristić Bojana (Maršićanin), Ruždić-Trifunović Leila (uzdržana), Savić Miloje (uzdržan), Savić Novak (Pop-Lazić), Savić Prvoslav (Pop-Lazić), Svilanović Goran (uzdržan), Selić Ljubiša (Maršićanin), Simović Zora (Maršićanin), Simonović Velimir (Maršićanin), Slavković Slaviša (Pop-Lazić), Slezović Mehmed (Maršićanin), Smiljanić dr Živorad (uzdržan), Stamenković Dragoljub (Pop-Lazić), Stamenković prof. dr Miodrag (Maršićanin), Stanojević Velimir (Maršićanin), Stanojević Novica (Pop-Lazić), Stevanović Veroljub (Maršićanin), Stevanović Mihajlo (Pop-Lazić), Stević Zvonimir (uzdržan), Stevović Milan (Pop-Lazić), Stefanović Živojin (uzdržan), Stojadinović akademik prof. dr Ninoslav (Maršićanin), Stojanović Branče (uzdržan), Stojanović Ostoja (Pop-Lazić), Stojiljković Dejan (Maršićanin), Stojković Velibor (Pop-Lazić), Stupar Dušan (Pop-Lazić), Tadić Boris (uzdržan), Takač Ištvan (Maršićanin), Talović Miroslav (Pop-Lazić), Teodorović Radovan (Maršićanin), Tintor Stojan (Pop-Lazić), Todorović Dragan (Pop-Lazić), Todorović Jovan (uzdržan), Todorović Milorad (nije prisutan), Tomić Vojkan (Maršićanin), Topalović Slaviša (Pop-Lazić), Trajković Branimir (Maršićanin), Ćirković Zoran (Maršićanin), Ćuk Milan (Pop-Lazić), Urošević Sava (Maršićanin), Hiber dr Dragor (uzdržan), Husarik Jan (Maršićanin), Cvetanović dr Goran (Pop-Lazić), Cvetković Petar (Maršićanin), Čeković Sanja (Maršićanin), Četrović Miljko (nije prisutan), Čolić Dragan (Pop-Lazić), Čomić Gordana (uzdržana), Džamić Srboljub (Maršićanin), Džudžević Esad (uzdržan), Šami Zoran (Maršićanin), Škrbić Milan (Pop-Lazić), Šormaz Dragan (Maršićanin), Štimac Milko (Maršićanin), Šutanovac Dragan (uzdržan).
Dame i gospodo, svi ste prozvani, svi ste se izjasnili, a sada ćemo da saberemo glasove i da vidimo rezultate ovog glasanja.
Oprostite, ali moramo da pitamo ponovo kako je glasao Daja Jovan (Pop-Lazić) i kako je glasala Dacin Živodarka (uzdržana).
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto smo obavili glasanje za izbor predsednika Narodne skupštine prozivkom, zaključujem glasanje i pristupam utvrđivanju rezultata.
Dozvolite mi da saopštim rezultate glasanja.
Od 248 narodnih poslanika, koji su pristupili glasanju, za kandidata gospodina Maršićanina glasalo je 107 narodnih poslanika, za kandidata gospođu Pop-Lazić glasalo je 80 narodnih poslanika, uzdržano je 61.
Pošto nijedan od dva predložena kandidata nije dobio većinu glasova narodnih poslanika koji su pristupili glasanju, konstatujem da Narodna skupština nije izabrala predsednika Narodne skupštine i da će se postupak izbora predsednika Narodne skupštine ponoviti (član 15. stav 2. Poslovnika).
Dame i gospodo narodni poslanici, sada ću dati pauzu od 30 minuta, da obavim konsultacije sa predstavnicima stranaka i da vidimo kada će biti nastavak ove sednice. Konsultacije će se održati na prvom spratu, gde je kabinet predsednika.
(Posle pauze - 14,00 časova.)

Velimir Simonović

Demokratska stranka Srbije | Predsedava
Nastavak sednice u petak u 10,00 časova.