TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 19.04.2006.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

19.04.2006

Sednicu je otvorio: Vojislav Mihailović

Sednica je trajala od 10:15 do 00:05

OBRAĆANJA

Dušan Proroković

Demokratska stranka Srbije
Prvo, grozim se konstatacija tipa - ovo je dobro, ovo je zlo. Samo u španskim serijama postoji isključivo dobro i isključivo zlo, pa je tako bila Kristl zla, a Aleksis dobra, ili tako nekako, kada je bila Dinastija.
Politika i politički život se i te kako razlikuju od Dinastije i ne postoji nešto što je isključivo dobro ili isključivo zlo. Ne vidim šta je sporno u članu 24, jer se govori o brisanju iz Registra. Sasvim logično i shodno prethodnim članovima zakona, ovde se govori kada neka crkva ili verska zajednica prestaje sa radom, odnosno kada joj se uskraćuje pravo da može da radi na teritoriji Republike Srbije.
Prvo, ukoliko to sama zajednica želi, ukoliko recimo broj vernika padne ispod propisanog minimuma ili prestane potreba za radom verske zajednice, i drugo i treće, koje se direktno tiče onoga što slušamo ceo dan, a to je da će zakon možda omogućiti pravno-formalno definisanje verskih sekti, odnosno njihov ulazak u naš pravni poredak.
Dakle, stav 3. člana 24. govori o tome da će verskoj organizaciji biti uskraćeno pravo na delovanje ukoliko ostvaruje ciljeve drugačije od onih radi kojih je osnovana, direktno se radi o verskim sektama i paraverskim organizacijama, koje u statutu mogu da napišu jedno ili u nekom svom osnivačkom dokumentu, a ukoliko budu radile nešto drugo biće brisane iz registra, biće im zabranjen rad, i drugo, ako nastupe razlozi zbog kojih se odbija upis u registar.
Razlozi zbog kojih se odbija upis u registar su, stav 2. člana 3, ukoliko se ugrožava pravo na život, pravo na zdravlje, prava dece, pravo na lični i porodični integritet, ukoliko se ugrožava pravo na imovinu i ukoliko se podstiču verska, rasna i nacionalna netrpeljivost.
Dakle, nema ništa sporno u ovom članu i upravo je ovo jedan od mehanizama da se spreči ulazak verskih sekti, odnosno njihova registracija.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije | Predsedava
Povodom amandmana se javio narodni poslanik Momir Marković.

Momir Marković

Srpska radikalna stranka
Oduševljen sam ovim saznanjem da gospodin Proroković gleda španske serije i da jedino tu vidi šta je dobro, a šta je zlo. Gospodine Prorokoviću, ima mnogo više dobrog i mnogo više zlog, a ne nalazi se u tim španskim serijama.
To mnogo više dobro je SPC i njena hiljadugodišnja tradicija. To više zlo su upravo verske sekte, o kojima mi evo 10 sati raspravljamo, da vam dokažemo da ćete zbog nedorečenosti pojedinih članova zakona, zbog pogrešnih interpretacija pojedinih članova zakona, zbog proizvoljnosti koje ti članovi zakona ostavljaju, sutradan imati registrovane sekte, i to i one sa najrigidnijim ponašanjem.
Naravno, neće ni jedna sekta da upiše da je satanistička, neće da upiše kakvim se ritualima bavi, pa ni ona sekta koja je naterale onog mladića pre nekoliko godina, učenika škole Sveti Sava, i ako joj nađete njene pisanije, beleške, nećete naći da navodi svoje vernike, navodi decu na samoubistvo. U onoj sekti, u prašumi, što je 150 i nešto ljudi izvršilo kolektivno samoubistvo, verovatno ni u njihovim statutima ili kako se već zovu ti papiri ne piše da će sad kad pokupi do 150 mirna je, a kada pokupi toliko onda će kolektivno samoubistvo.
Suština je u sledećem, ovaj zakon omogućava da se registruju i oni kojima mesto nije u društvu sa SPC, sa Rimokatoličkom crkvom i sa ovih još pet priznatih crkava, odnosno još tri crkve i dve verske zajednice. To je suština. O dobrom i lošem nemojte u španskim serijama, imate prikladnije načine da saznate šta je dobro, a šta je loše.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije | Predsedava
Replika, Dušan Proroković.

Dušan Proroković

Demokratska stranka Srbije
Ne gledam te serije, prosto sam želeo jednim detaljem da učinim raspravu nešto relaksiranijom, ali nema veze.
Nemojte braniti crkvu od nje same. Ljudi iz SPC su učestvovali u pisanju zakona, kao i predstavnici nekih drugih crkava i verskih zajednica, dali su svoje sugestije. Nisam čuo da je njihovo mišljenje negativno o ovom zakonu. Ni jedan crkveni velikodostojnik sa kojim sam razgovarao nije imao nikakvu zamerku na ovaj zakon, čak nisu imali ni predstavnici nekih drugih verskih zajednica sa kojima sam razgovarao proteklih dana. Tiče se ljudi iz verskih zajednica koje se u ovom zakonu definišu tradicionalnim verskim zajednicama.
Upravo članom 24. se onemogućava rad svih ovih sekti koje ste nabrojali. Zaista ne vidim šta je sporno u ovom članu 24.
Ako neko u statutu napiše da se bavi verskim propovedanjem, ako kaže šta je njegovo učenje, šta je njegova dogma, a bavi se potpuno drugim stvarima, briše se iz registra i prelazi u nadležnost Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova, ostalih bezbednosnih institucija u ovoj državi, kako bi se taj način rada sankcionisao.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije | Predsedava
Replika, poslanik Momir Marković.

Momir Marković

Srpska radikalna stranka
Ovo što je gospodin Proroković rekao poražavajuće je. Prvo, ne verujem da je iko iz SPC učestvovao u izradi ovog predloga zakona. Drugo, ne verujem i ako ste našli nekog da učestvuje, ne verujem da je sa blagoslovom Patrijarha srpskog gospodina Pavla.
Jesu sigurno učestvovali neki, pa pretpostavljam iz ovih drugih organizacija verskih, tako da možda njima i odgovara jer su do sada bile neregistrovane sekte, a posle ovog zakona će biti registrovane. Ima još jedna stvar, znajući da je dobar deo ove vlade kleptokratski, pri tom ne mislim na vas, ministre, mislim na one druge ministre koji pokradoše sve živo, ali nisam siguran da i u vašem ministarstvu nema nekoga ko će biti činovnik, a moraćete da ovlastite jer nećete moći to vi da radite, koji će biti činovnik i koji će za koferče, a koferče je postalo mera, postalo cifra, postalo cena, pravilo ponašanja i da registruje neku satanističku, naravno pod drugim imenom, ali da joj omogući da radi posao po Srbiji kako hoće.
Zbog toga, gospodine Prorokoviću, izvinjavam se što sam morao da izađem, ali ovo oko SPC, učešća SPC u ovome, prosto me je iznenadilo.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije | Predsedava
Za reč se javio ministar Radulović, prvo Donka Banović, pa onda ministar.

Donka Banović

Demokratska stranka Srbije
Poštovani narodni poslanici,  osvrnuću se na to što je rekao prethodnik, uvaženi kolega, koji je rekao da sumnja da su crkve i verske zajednice učestvovale u pisanju Predloga ovog zakona.
I te kako je Pravoslavna crkva učestvovala zajedno sa ostalim crkvama i sa nekim verskim zajednicama. Više puta su, čak i iz vaše stranke, ljudi danas govorili o tome da je bilo čak četiri prednacrta. Dakle, to se i te kako menjalo i usaglašavalo, i to je predlog koji je i te kako napravljen, odnosno urađen zajedno sa crkvama i verskim zajednicama. To je jedna stvar.
Celog dana govore jedni i drugi o tome kako sekte bujaju u Srbiji, kako im se mora stati u kraj. Čekam celog dana da neko kaže kako se suštinski boriti protiv sekti. Bilo bi super da mi imamo amandman i sada imamo amandman da u članu piše, mi zabranjujemo postojanje sekti. Da li bi to rešilo postojanje sekti? Pitam vas suštinski.
Kako se jedno društvo bori protiv postojanja sekti. Hajde da podnesemo amandman da ministar prihvati gde da piše, mi zabranjujemo postojanje sekti i time smo rešili problem. Mi uopšte time nismo rešili problem. Treba da govorimo o suštini. U Srbiji postoji 250 destruktivnih sekti, sa užasavajućim obredima, gde mlade ljude uče kako izvršiti samoubistvo, razaraju porodice, razaraju mlade ljude. Treba govoriti u suštini.
Nećemo im stati na kraj time da li će biti nešto registrovanih ili ne. Ono će da postoji. Društvo mora da se bori na drugačiji način. Dajte da vaspitamo naše mlade da ne postanu plen tih ljudi. To se radi na taj način što u škole pre tri - četiri godine, između ostalog se uveo i predmet veronauka, gde čuvamo ta naša mlada bića da oni ne postanu plen i žrtve kojekakvih i raznih sekti.
Drugo, što je takođe jedan kolega rekao, ministar će dobiti poziv od nekog ambasadora, pa će se od njega tražiti da registruje sektu. Molim vas, da li to ovaj ministar, ili budući, moram da verujem da će i sledeći ministar vera biti ozbiljan i odgovoran čovek, i da će ovo biti ozbiljna i odgovorna država. Valjda se može odgovoriti na te zahteve. Hvala.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije | Predsedava
Poslanik Marković reklamira povredu Poslovnika.