Šesto vanredno zasedanje , 06.08.2012.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

06.08.2012

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 150 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres, a pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da se, prema članu 105. stav 2. tačka 14) Ustava Republike Srbije guverner Narodne banke Srbije bira većinom glasova svih narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog predsednika Republike da se za guvernera Narodne banke Srbije izabere dr Jorgovanka Tabaković.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 131 narodni poslanik, protiv je bilo 34, niko nije bio uzdržan, nije glasao jedan narodni poslanik, od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog i da je za guvernera Narodne banke Srbije izabrala dr Jorgovanku Tabaković.
Dozvolite mi da u vaše i svoje ime, čestitam gospođi dr Jorgovanki Tabaković na izboru i poželim joj uspeh u radu.
Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbe član 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj i ako posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.
Shodno navedenoj odredbi, prelazimo na odlučivanje.
Narodni poslanik Saša Milenić je na sednici 6. avgusta 2012. godine, u 13 časova i 25 minuta, ukazao na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za su glasala dva narodna poslanika, protiv je bio 41 narodni poslanik, nije bilo uzdržanih, nije glasao 115 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda na sednici i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika zaključujem sednicu Šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2012. godini. Hvala vam.