Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 26.12.2012.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

2. dan rada

26.12.2012

Sednicu je otvorila: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 09:20 do 00:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Ne, ja moram da kažem, momenat, izvinjavam se.
Nekoliko stvari, Odbor za evropske integracije, vodi ga upravo opozicija, koliko ja znam. Predsednik odbora je gospođa Milica Delević, da li sam u pravu?
(Ivan Andrić, s mesta: Kakve to veze ima?)
Samo sekund, pošto ste počeli sa tim opozicija – pozicija, hajdemo sada oko toga. Znači, upravo ste vi izašli sa odbora. Na vaše pitanje o Evropskoj komisiji i o mišljenju Evropske komisije, da ponovim jednom, ponoviću još milion puta, izmene i dopune Zakona o energetici, ne moraju da dobiju mišljenje i ne treba i ne traži se mišljenje Evropske komisije, ali zato, izmene i dopune Zakona o energetici, koliko god da ste vi uporni, ja ću biti još upornija. Dakle, izmene i dopune Zakona o energetici moraju da imaju mišljenje Kancelarije za evropske integracije.
Kancelarija za evropske integracije, kao i sva druga ministarstva su dala pozitivno mišljenje. To što vi govorite da je Zakon o javnim nabavkama bio tri nedelje, da, to je jedan ogroman, veliki, zakon i trebao je da bude tri nedelje.
Ovo su izmene i dopune, deset članova samo, Zakona o energetici, u odnosu na 208, koliko taj zakon ima. Prema tome, ne možete da poredite te dve stvari, jer ovo nije novi zakon o energetici. Još jednom, izvinjavam se što sam rekla da su članovi DS izašli sa Odbora za evropske integracije, to ste bili vi.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
(Ivan Andrić, s mesta: Povreda Poslovnika, član 104.)
Reč ima Ivan Andrić.
...
Liberalno demokratska partija

Ivan Andrić

Liberalno demokratska partija
Znate šta, gospođo, ja jesam izašao sa sednice u trenutku kada je saopšteno da nema kvoruma.
(Predsedavajući: Recite mi član samo.)
Član 104, rekao sam vam.
Znači, ja sam izašao nakon što je rečeno da više nema kvoruma, evo tu su vam poslanici koji su bili, i da mi samo raspravljamo ovako, a da neće biti doneto sa time …
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Andriću, molim vas, nemojte.
...
Liberalno demokratska partija

Ivan Andrić

Liberalno demokratska partija
Gospodine generale, pustite me da završim, pa da nastavite u vašem ovom duhu da radite šta hoćete rušite, raspravljajte, samo ja da kažem dva minuta.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Ja hoću isto da kažem nešto. Možete vi aplaudirati kako god hoćete. Ja nisam toliko glup da ne razlikujem povredu Poslovnika od replike i vi možete da se ljutite koliko god hoćete.
...
Liberalno demokratska partija

Ivan Andrić

Liberalno demokratska partija
Bravo, bravo.
(Poslanik je demonstrativno napustio salu.)
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Za reč se javlja Zoran Kasalović, po kom osnovu?
...
Socijalistička partija Srbije

Zoran Kasalović

Socijalistička partija Srbije
Kao ovlašćeni predstavnik.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Samo malo. Za reč se javlja Dejan Nikolić, replika.