Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 07.03.2013.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

07.03.2013

Sednicu je otvorio: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 10:15 do 00:00

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje.
Za je glasalo 21 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Vladimir Ilić na osnovu člana 92. stav 2. člana 157. stav 2. i čl. 170, 192. i 193. Poslovnika predložio je da se obavi zajednički načelni jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o efikasnom korišćenju energije; Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije u isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju; zajednički pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije; Predlogom zakona o potvrđivanju ugovora o garanciji između Vlade Republike Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (Projekat železnička stanica Beograd Centar – Faza I); Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata; Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane; Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.
Zajednički jedinstveni pretres o: Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
Da li narodni poslanik Vladimir Ilić želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Za je glasalo 122 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Za je glasalo 123 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini u celini.
D n e v n i r e d :
1. Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije.
2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju.
3. Predlog zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.
4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije.
5. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (Projekat železnička stanica Beograd Centar – Faza I).
6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.
7. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane.
8. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak.
9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.
10. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije.
11. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela potpredsednica Narodne skupštine Vesna Kovač.
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.
Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona pod tačkama 1. i 2. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe. Raspored vremena po poslaničkim grupama dobili ste u materijalu.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Shodno članu 157. stav 2. i člana 170. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o efikasnom korišćenju energije i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju.
Da li predstavnik predlagača prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine želi reč? (Da.)
Reč ima ministarka. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

Poštovani poslanici, ispred su dva dokumenta. Jedan veoma važan sistemski zakon, Zakon o efikasnom korišćenju energije i naravno nacrt zakona kojim treba da potvrdimo sporazum između Vlade Srbije i Vlade Ruske federacije o isporuci gasa u narednih 10 godina.
Dosta dugo se govorilo o zakonu o efikasnom korišćenju energije i rekla bih da se on na neki način kuvao već dve, tri godine. Žao mi je što ranije nije donet i mislim da je to veoma važan zakon, a imajući u vidu da srpska energetska politika ima nekoliko prioriteta, a prvi prioritet jeste upravo povećanje energetske efikasnosti. To svakako nije moguće ukoliko nemamo pre svega zakon o efikasnom korišćenju energije, a iz tog zakona će proisteći određena podzakonska akta, njih će biti 29 i naravno budžetski fond za povećanje energetske efikasnosti.
Ono što bih ovde ukratko naglasila, naravno da je svima jasno da smo mi zemlja koja i te kako mnogo troši energije i da ovim zakonom treba da uredimo nekoliko stvari. To je da pre svega pokušamo da smanjimo finalnu potrošnju energije. Mi smo se i prvim akcionim planom energetske efikasnosti obavezali da do 2018. godine smanjimo za 9% u odnosu na 2008. godinu, da svakako na taj način i ovim zakonom i svim onim što će se raditi utičemo na poboljšanje uslova, odnosno životne sredine.
Imajući u vidu da oko 76% emisije iz energetike je upravo iz energetike na životnu sredinu, a da ne govorimo o održivo razvoju, da ne govorimo da ovaj zakon treba da omogući da povećamo konkurentnost naše privrede. U tom smislu smatram ga sistemskim zakonom jednako važnim kao što je recimo Zakon o energetici koji imamo.
Ovaj zakon je proizašao ne samo iz međunarodnih obaveza, kako se to često kaže, da je to prva stvar zašto donosimo zakone i određene direktive koje svakako želimo da ispunimo i da pratimo. Ali, ovaj zakon je proizašao iz potrebe da ne budemo zemlja koja će takvim trendom da ima rast energetski uvozne zavisnosti i da budemo zemlja koja će imati situaciju da može da se pohvali time kako racionalno upravlja energijom, ali ne samo na strani proizvodnje o čemu se često priča, nego upravo u onom delu koji se zove strana potrošnja.
Srbija danas ima takve pokazatelje energetske efikasnosti koji nam govore da smo mi dva do tri puta energetski intenzivniji, odnosno neefikasni u odnosu na zemlje u okruženju, a u odnosu na zemlje EU pet do šest puta.
Neću sada govoriti i nabrajati direktive. Sigurna sam da će biti prilike u ovoj načelnoj raspravi da o svakoj od tih direktiva pričamo kao i o svemu onome što ovaj zakon treba da donese Srbiji. Reći ću da se iskreno nadam da će ovaj zakon biti usvojen i da svaki dobar predlog ili dobra sugestija će verovatno biti i prihvaćena.
Drugi dokument koji je ispred vas, kao što sam rekla, jeste sporazum između Vlade Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporuci gasa u narednih 10 godina. Mi smo imali prethodni sporazum koji je istekao 2010. godine i nakon razgovora prethodne Vlade ovaj sporazum je sa ovom novom Vladom potpisan u oktobru mesecu 2012. godine. U međuvremenu, mislim da je to bilo prošle nedelje, potpisan je i godišnji Ugovor o isporuci gasa za 2013. godinu koju je naravno potpisalo javno preduzeće, a ovaj sporazum je naravno sporazum između dve Vlade. Hvala lepo. Odgovoriću na sva vaša pitanja i dileme.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne.)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nebojša Zelenović. Izvolite.

Nebojša Zelenović

Zajedno za Srbiju
Poštovana predsedavajuća, poštovana gospođo ministarka, s obzirom da je ovo jako važan zakon, donošenjem ovakvog zakona vidim kao jednu veliku šansu za Srbiju. Mi iz novoformiranog poslaničkog kluba ZZS ćemo podržati ovaj zakon, s tim što smo uložili nekoliko amandmana i odmah da kažem da su u pitanju amandmani koji se odnose na stručne termine i pojmove.
Dakle ono što je nama struka prenela kao svoje namere i svoje želje, a što nije kroz javnu raspravu i postupak donošenja, odnosno usaglašavanja i stavljanja predloga ovog zakona ušlo, mi smo saslušali i preneli kroz amandmane, pa se nadam da će oni ući i postati sastavni deo ovog zakona.
Mi tražimo da ovaj zakon počne odmah da se primenjuje pošto, bude, nadamo se, usvojen.
Prema podacima koje posedujemo ono što je najbitnije, to je da smo mi potpuno energetski neefikasna država i da nam treba hitna mera i tražimo da, ukoliko je moguće, a verujem da jeste, krenemo sa snažnim podsticajima prema domaćinstvima i to odmah. Zašto bismo gubili vreme?
Dakle, tražimo da pojedinačni korisnici, odnosno pojedinačni potrošači, odnosno fizička lica, prvenstveno kroz subvencionisanje kredita kod banaka dobiju mogućnost da uđemo odmah u postupak izolacije, i postupak zamene stolarije.
Trudiću se da govorim krajnje jednostavnim terminima, kako bi svi naši građani razumeli šta je to što poslanički klub ZZS traži. Tražimo milijardu i 100 miliona evra koje su potrebne da se u toku ove građevinske sezone utroše, da bismo izolovali i promenili stolariju na svim objektima u Republici Srbiji.
Mislim da to za jednu državu nije veliki novac.
Sa druge strane, mi ćemo odmah kroz tekuću potrošnju ostvariti uštedu od 30%, a za sedam godina računamo da bi mogla da se vrati ova investicija.
Ne vidim bolji poslovni potez u ovom trenutku koji ova Vlada može da uradi, kako bismo u isto vreme ostvarili nekoliko bitnih ciljeva.
Prvi cilj je da se pokrene proizvodnja, svi izolacioni materijali i sva stolarija su potpuno domaći proizvodi, to je ono što može da se proizvede na našem tržištu.
Druga stvar, te materijale treba neko da ugradi, a ja ne vidim bolji način da se angažuje neka građevinska industrija.
Treća stvar, smanjićemo ogroman spoljno-trgovinski deficit, jer je činjenica da osnovni udeo u spoljno-trgovinskom deficitu u ovom trenutku u Srbiji su naftni derivati i gas, kao uvoz, pa smatram da ćemo na taj način ostvariti i povećanje BDP.
Kada sve ove stvari praktično izračunamo, zaista verujem da možemo dosta toga da učinimo za građane Srbije već u ovoj godini. Vidim da je u ovom zakonu predviđeno da se osnivanje budžetskog fonda planira za sledeću godinu. Razumem i situaciju u kojoj živimo, krizu, ali mislim da bismo mogli ozbiljno da porazmislimo o tome da se krene sa akcijom već sada i da treba iskoristiti ovaj period od marta do septembra, ovu građevinsku sezonu da se uradi što se više uraditi može.
Na taj način mi ćemo dopreti do običnih ljudi, povećaćemo svest kod građana, naročito u Srbiji i sama činjenica da 900.000 domaćinstava u Srbiji sada koristi električnu energiju za zagrevanje i dogrevanje će učiniti da se oni odluče za alternativne izvore i naravno, da kroz ta dva segmenta, jedan kroz prebacivanje, potrošnje električne energije na sistem daljinskog grejanja, sa jedne strane, a sa druge strane kroz podsticaj za kreditiranje naše privrede, a za izolaciju i zamenu stolarije u Srbiji, može mnogo da se učini za privredu Srbije.
Ovo nije samo energetska politika, ovo je ekonomska i monetarna i očekujem jedan snažan i povezanu akciju više ministarstava.
Poslanički klub ZZS smatra da je potrebno uraditi niz izmena propisa, niz propisa koji prate primenu ovog zakona, a tiču se prvenstveno izmena propisa vezanih za skupštine stanara stambenih zgrada, kao jednu od bitnih kočnica u realizaciji ovog projekta,
Zaista verujem da je ovo velika prilika za Republiku Srbiju i poslanički klub ZZS smatra da će u danu za glasanje, naravno, uz prihvatanje određenih amandmana podržati ovaj zakon. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima ministarka Mihajlović.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

Slažemo se da je to sistemski zakon, vezano za nekoliko stvari koje ste vi naveli, a posebno za bespovratna sredstva.
Dakle, fond koji će se osnovati, budžetski fond na osnovu ovog zakona on će početi sa radom 2014. godine, ali će u toku godine biti pripremljen da može da počne da funkcioniše.
Naravno, za razliku od svih ostalih fondova, neće imati nikakve upravne odbore, i to će biti jedno stručno telo sa jednim računom i gde će svakog trenutka moći da se vidi koja su to sredstva i kako se novac troši, da ne bismo došli u situaciju kako smo imali u prethodnom periodu vezano za razne fondove.
Energetska efikasnost je nešto sa čime je Srbija morala da se bavi mnogo ranije i naravno da nikada rezultati ne mogu da budu odjednom. Mi smo imali Agenciju za energetsku efikasnost koja je bila do 2000. godine, pa je ponovo reosnovana 2002. godine i rezultati koje je ta Agencija dala su sramotni, zato što energetska efikasnost nije poboljšana u Srbiji za deset godina, a mi smo mogli da budemo u situaciji da ne moramo da damo 2,5 milijardi evra za uvoz energenata, nego smo upravo kroz energetsku efikasnost mogli malo drugačije da neke stvari uradimo.
Ono što je bilo, bilo je, imamo zakon.
Ono što ste spomenuli za domaćinstva, svrha ovog zakona jeste da se posebno opredeli na mesto potrošnje, kako ćemo racionalno i efikasno koristiti energiju i ja vas sada obaveštavam da kod toplana koje jesu značajni potrošači, vrlo neefikasne, ali sa stanovišta domaćinstava, po ovom zakonu, 2015. godine će svakako svi morati da pređu na merenje po utrošku, a država će u toku ove godine raspisati centralni tender za nabavku kalorimetara koji će se staviti u svaku zgradu i koji će, a novac za tu nabavku kalorimetara je država obezbedila.
U tom smislu, podržavam da jednim delom imamo i subvencionirane kredite, a da li će kroz fond ići kofinansiranje ili potpuno finansiranje, videćmo u zavisnosti od samog projekta.
Mislim da sam odgovorila, a što s tiče same primene zakona, on počinje da se primenjuje osam dana od dana kada bude usvojen.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zaharije Trnavčević.
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

Samostalni poslanici
Današnji Zakon o energiji je jedan od najvažnijih zakona koji svaka zemlja mora da ima i da uredi to pitanje koje uz proizvodnju hrane i poljoprivredu zauzima najviše mesto, od toga zavisi i opstanak jedne zajednice, njegove privrede i privređivanja.
Moram da kažem da je ovaj zakon došao pred nas i narodne poslanike iz jedne škole, jedne radionice koja postoji ovde decenijama, a to je da je pisan jednim jezikom koji, ako nije baš dobar, a ja stalno opominjem, da je standard dobrog zakona jesu deset božijih zapovesti, da je moguće da se na veoma kratak, sažet i za građane jasan način izloži suština pitanja o kome treba da se postigne dogovor i donese pametna i dobra odluka.
U ovom zakonu je u jednom članu, ne znam tačno koji beše, napravljen je pojmovnik, a to je napisano šta znače pojedini izrazi koje će građani da nađu u zakonu. To je isto urađeno u Zakonu o podsticanju razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja i ja sam to i rekao na jednoj sednici, ali to nije važno, nije prihvaćeno. Zašto? Zato što, dragi moji, prijatelji narodni poslanici, u ovom domu se broje glasovi, a ne vagaju argumenti i na osnovu toga se donose odluke.
Malo čas, Srđan Miković je izneo predlog da se u dnevni red unese i stavi jedno, po meni, veoma značajno pametno dobro pitanje. Dobio je samo 11 glasova. Da je to isto pitanje poteklo iz možda većinske poslaničke grupe, ja sam uveren da bi prošlo.
Pozivam vas da prilikom razgovora i dogovora, jer mi se ovde dogovaramo da vodimo računa o tome da li je nešto što neko kao ja ili bilo koji drugi poslanik izlaže i predlaže prihvatljivo ili nije prihvatljivo, i da se na osnovu toga određujemo.
Kada je reč o samom zakonu, ja bih morao da kažem sledeće. Prvo, u članu 65. u 34 reči se govori o obnovljivim izvorima energije, apsolutno neprikladno značaju obnovljivih izvora energije. Ja sam seljački novinar 65 godina, ali sam putovao i u nordijske i u druge zemlje, bogate zemlje koje su čak i toplotom pomuženog mleka koje mora da se ohladi pre transporta u mlekaru iskoristili da zagrevaju svoje kuće, koji su doneli takve standarde i materijale za zaptivanje prozora, vrata, podova i plafona, da su postigli standard "zero enerdži haus", kuće koje uopšte ne zavise od električne mreže, nego koriste to što mi svi izdišemo 37 stepeni vazduh, a dovoljno je da mi sedimo u kući u prostoriji u kojoj 24 stepena, itd.
Dakle, o ovom pitanju mora da se posveti znatno veća pažnja. Navešću vam podatak. Srbija je u Šidu 2008. godine napravila fabriku biodizela. Ta fabrika stoji nepokrenuta, konzervirana zato što ranije vlade nisu donele dve važne jednostavne odluke. Prva, da se donese pravilnik o obaveznom mešanju biodizela u klasični fosilni dizel i broj dva, što nije doneta odluka o tome da se ukine akciza i da se ta vrsta goriva učini privlačnom i dostupnom.
Želim da kažem, poštovani narodni poslanici, ova zajednica ljudi koja živi na ovom prostoru koji se zove Srbija, mora da razvija energetsku svest ...
(Predsedavajuća: Vreme.)
Oprostite, ja moram da kažem još neku reč.
(Predsedavajuća: Samo završite molim vas rečenicu, pošto vam je vreme isteklo.)
Dakle, energetsku svest i da smo svi dužni i da doprinesemo da se i proizvede, a proizvedeno koristi i na razuman način troši. Predlažem da se onoj odredbi od člana 59. do 63. unese da će na svaki kilovat čas prilikom naredne korekcije i to još ove, pre 2014. godine, jedan evro cent biti upotrebljen da se na posebnom računu koristi za finansiranje, na primer digestora za dobijanje električne energije.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala gospodine Trnavčeviću.
Reč ima ministarka Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

Hvala.
Slažem se sa vama da treba da se govori jednostavnim i razumljivim jezikom. U tom pojmovniku, ne piše baš pojmovnik nego značenje izraza, stavljene su neke stvari iz direktiva koje prosto moramo da stavimo u ovakav jedan zakon. U isto vreme smo pripremili brošuru da bi se prosto lakše razumeo zakon i ovo što vi govorite i ona će biti deljena građanima, a vezujem za ovo poslednje o čemu ste vi pričali, za svest građana i za uopšte edukaciju građana o tome šta to znači biti energetski efikasan. Na kraju krajeva koliko to prednosti donosi apsolutno svakom čoveku u ovoj zemlji, bilo kao članu domaćinstva, bilo kao nekome ko ima svoju kompaniju i firmu i samim tim mu to povećava konkurentnost proizvoda.
Kada govorite o članu 65. i uopšte o obnovljivim izvorima energije, moram da vas podsetim da je ovo zakon koji između ostalog govori i o obnovljivim izvorima energije. Mi kroz budžetski fond podstičemo one koji proizvode iz obnovljivih izvora energije, energiju za sebe. O samoj problematici obnovljivih izvora energije, moram da priznam da se mnogo uradilo u prethodnih nekoliko meseci i od promene Zakona o energetici oko energetskih dozvola, četiri nove uredbe vezane za obnovljivi izvor energije, Nacionalni akcioni plan obnovljivih izvora energije koji je usvojen i koji je poslat energetskoj zajednici, rekla bih da smo po prvi put pripremili apsolutno kompletno teren upravo za obnovljive izvore energije.
Pošto ste pominjali tu fabriku, ono što se čeka vezano za tu fabriku jeste akt o biogorivu, koji treba da bude gotov u toku ove godine gde postoji onda obaveza da 10% biogoriva mora da bude namešavano, praktično gorivo mora da bude u potrošnji u Srbiji od 2020. godine. Fabrika ko fabrika, gledala je ono što je isplativo pa joj nije bilo isplativo da se bavi proizvodnjom biogoriva, pa se u tom jednom prethodnom periodu a i sada bavi proizvodnjom zejtina, odnosno ulja.
U tom smislu, slažem se sa vama da treba omogućiti podsticaje svima koji mogu da proizvode bilo biogorivo ili prosto da proizvode energiju iz obnovljivih izvora energije. Nadam se da sam odgovorila na vaše dileme.
(Zaharije Trnavčević, s mesta: Nisam završio.)