Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 14.03.2013.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu predloga Poslaničke grupe LDP, a u skladu sa članom 209. Poslovnika Narodne skupštine, odredio sam četvrtak, 14. mart 2013. godine, sa početkom u 16.00 časova, kao Dan za odgovaranje na poslanička pitanja u vezi sa aktuelnom temom.
Aktuelna tema u vezi sa kojom će članovi Vlade odgovarati na poslanička pitanja jeste – BEZBEDNOST HRANE U REPUBLICI SRBIJI I ZDRAVLjE GRAĐANA, STANDARDI I ODGOVORNOST ZA NjIHOVO SPROVOĐENjE.
Podsećam vas da je Poslanička grupa LDP zatražila da na poslanička pitanja u vezi sa ovom aktuelnom temom odgovaraju: Ivica Dačić, predsednik Vlade, Suzana Grubješić, potpredsednica Vlade, Goran Knežević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Slavica Đukić Dejanović, ministar zdravlja i Rasim Ljajić, ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.
Generalni sekretar Vlade Republike Srbije je pisanim putem obavestio Narodnu skupštinu da današnjoj sednici nisu u mogućnosti da prisustvuju: Ivica Dačić, predsednik Vlade i Suzana Grubješić, potpredsednik Vlade.
Na osnovu upita određenog broja drugih članova Vlade, odlučio sam da pozovem i njih da mogu da prisustvuju ovoj sednici, što smatram da povećava odgovornost koju Vlada pokazuje prema Narodnoj skupštini.
Pošto će na pitanja odgovarati samo ministri koji su pozvani i navedeni u tekstu, mislim da niko ne treba da bude protiv toga da su navedeni članovi Vlade prisutni ovoj sednici.
Pre nego što pređemo na postavljanje poslaničkih pitanja, dozvolite mi da vas podsetim na odredbe Poslovnika Narodne skupštine koji se odnose na način postavljanja poslaničkih pitanja u vezi sa aktuelnom temom.
Pravo da postavljaju pitanja imaju svi narodni poslanici. Pravo da prvi postavi pitanje ima predstavnik predlagača, zatim prijavljeni predsednici odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, počevši od predstavnika brojčano najmanje poslaničke grupe, pa do brojčano najveće poslaničke grupe i narodni poslanici prema prijavama za postavljanje pitanja, a do isteka ukupnog vremena za davanje odgovora.
Narodni poslanici podnose predsedniku Narodne skupštine prijave za postavljanje pitanja u pisanom obliku do početka odgovaranja, a usmeno u toku trajanja odgovaranja. Narodni poslanik može da postavi najviše tri pitanja. Odgovaranje na poslanička pitanja može trajati najduže 180 minuta, a obavlja se bez obzira na broj prisutnih narodnih poslanika u sali. Vreme u okviru koga narodni poslanik usmeno postavlja pitanja iznosi najviše tri minuta, odgovor na to pitanje najviše pet minuta. Posle odgovora narodni poslanik koji je postavio pitanje može da postavi još najviše dva potpitanja, u ukupnom trajanju do dva minuta, a odgovor na ovo potpitanje može da traje ukupno do pet minuta.
Nakon toga, na postavljanje pitanja imaju pravo i drugi narodni poslanici, prema redosledu prijava. U toku trajanja postavljanja pitanja i davanja odgovora, shodno se primenjuju odredbe Poslovnika, s tim što nisu dozvoljene replike i ukazivanje na povrede Poslovnika.
U skladu sa tim, molim narodne poslanike da podnesu prijave za postavljanje pitanja.
Prelazimo na postavljanje pitanja.
Reč ima predsednik Poslaničke grupe LDP Čedomir Jovanović.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Gospodine predsedniče, poštovani potpredsednici, predstavnici Vlade, prvo želim najjasnije da vam kažem da smo zaprepašćeni i nemojte to shvatiti lično, govorim o politici, bezobrazlukom vladajuće koalicije. Nama nije bila potrebna ova sednica da bi je sveli na političko pozorište. Ako je neka stranka nastojala da se ozbiljno ponaša u trenutku velike krize koja je pogađala svakog čoveka u ovoj zemlji, to je bila naša stranka. Mi nismo želeli da problem bezbednosti hrane u Srbiji svedemo na političke gluposti i besmislene stranačke ratove. O tome smo želeli otvoreno da razgovaramo i to nam je uskraćeno.
Gospodine Kneževiću, kada je ovde birana Vlada, mi za Vladu nismo glasali, ali sam govoreći u ime naše stranke vrlo jasno rekao da poštujemo svakog ko je spreman kao ličnost da preuzme odgovornost u ovakvom trenutku. Gde je predsednik Vlade? Gde je ministar finansija? Kolika je vrednost izvoza srpskog agrara bila u prošloj godini? Bila je dve i po milijarde evra. Kolika će biti u ovoj? Gde je on danas? Dačić ima vremena za poziranje na Kopaoniku. Ide u Brisel. Gde je potpredsednica Vlade za evropske integracije?
Slušajte dobro, predstavnici vladajuće koalicije, neke činjenice. Zakon o bezbednosti hrane propisuje formiranje stručnog saveta za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane a radi postizanja visokog nivoa zaštite zdravlja i života ljudi. Nije formiran i ne postoji. Ne postoji sistem brzog obaveštavanja ni uzbunjivanja. Zato imamo "Tviter", pa onda ministar Knežević pred kamerama dokazuje ispravnost mleka tako što ispija čaše mleka i uverava nas kao građane da i mi treba taj primer da sledimo. Tako je bilo u srednjem veku – stavite roba pored stola pa prvo on proba hranu, pa ako preživi, svi drugi za stolom jedu.
Pravilnici. Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje, kao i drugi pravilnici o kvalitetu specifični za pojedine grupe proizvoda nisu usklađeni sa evropskom regulativom. Pravilnik o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i njihove mešavine nije u skladu sa evropskom regulativom, jer se od 2005. godine ništa nije promenilo. Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica nije u saglasnosti sa evropskom regulativom. Zakon o genetički modifikovanim organizmima podrazumeva mnoge izmene i sada nije usaglašen sa evropskom regulativom.
(Predsednik: Vreme.)
Vreme? Zbog toga je ovo glupost od sednice, gospodine Stefanoviću. Objasnite ljudima u Srbiji…
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine, imate pravo da u okviru vaša tri minuta postavite bilo koje pitanje članovima Vlade, među kojima se nalaze tri ministra koja su resorno potpuno vezani za ovu temu. Imate pravo da dobijete odgovor.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Gospodine Stefanoviću, mi želimo da se problem reši.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite, postavite pitanje. Vi ste iskoristili tri minuta. Imaćete pravo nakon odgovara nekog od ministara, ako se neko od ministara javi da odgovori.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Šta ovaj čovek može da uradi sa ovakvom sednicom? Šta? Smenite ga na sednici svog glavnog odbora i tako uverite Srbiju da je normalna zemlja. Napravili ste ludnicu od ovoga.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Jovanoviću, nemojte koristiti takav rečnik.
Ako niste postavili ni jedno pitanje, ne možete, naravno, imate pravo, ako ministar odgovori na pitanje ili ako smatraju da niste formulisali pitanje, na još dva minuta i dva dodatna potpitanja.
Da li vi gospodine Kneževiću želite reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Goran Knežević

Da bih pružio priliku gospodinu Jovanoviću da postavi potpitanje, da ne ostane ova sednica u senci ovoga što je on rekao, rekao bih samo par uvodnih stvari, a to je da želim da se zahvalim svima onima koji su insistirali da se ova sednica održi, jer ćemo na ovoj sednici ja i moje kolege biti u prilici da objasnimo neke stvari, da damo neke informacije o sistemu bezbednosti hrane u Srbiji.
U medijima je bilo jako puno neistina, jako puno insinuacija, loše prenetih stvari. Hteo sam da verujem na početku da je to samo slučajno i da će se to prekinuti, da će se postići konsenzus kako da prevaziđemo ovu situaciju. Međutim, očigledno je da se radi o jednoj dobro organizovanoj političkoj kampanji, gde se pokušava uništiti srpski seljak, srpska poljoprivreda i srpsko selo.
U daljem toku ću pokušati da odgovorim na sva ona pitanja sa svim podacima koja su vezana za Ministarstvo poljoprivrede, a tu su i ostale kolege koje će sigurno pokušati da odgovore na pitanja iz njihovog resora. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Čedomir Jovanović.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Slažem se u velikoj meri sa vašom konstatacijom, gospodine Kneževiću, da se sve ovo pretvorilo u političku prljavštinu u kojoj mi živimo, preživljavamo i evo, hvala bogu, vi i ja na nogama smo.
Znate šta? Odgovornost za funkcionisanje sistema je najveće na onoj strani koja presudno utiče na njegovo funkcionisanje. Pobrojao sam vam pravilnike koji su prevaziđeni i praznine koje su ostale zbog toga što se ne primenjuje Zakon o bezbednosti hrane na propisan način. To nije karakteristika mandata vaše Vlade, ali je to vaša odgovornost.
Prvo pitanje – na kakav način ćemo zaštititi srpski agrar? Ugrožena je proizvodnja, stočarstvo, ratarstvo, mlinsko-pekarska industrija, industrija piva, stigli smo do jabuka koje su otrovne. Potrebno je podhitno, zbog ekonomije ove zemlje, preduzeti vrlo konkretne mere. Sada, koliko znamo, imate u Srbiji oko 1.200.000 tona kukuruza koji je u klipu i pola miliona u zrnu. Taj u zrnu je u silosima i on je pomešan sa onim toksičnim.
Da li ste spremni da formirate radne grupe, da iskoračite iz tog rata SNS, DS? Mene baš briga za vaše međusobne odnose i svakog normalnog čoveka u ovoj zemlji, koji živi od agrara ili se hrani, ne interesuju vaša prepucavanja. Formirajte timove, uspostavite sklad i neophodnu saradnju sa pokrajinskom Vladom, angažujte institute, fakultet i uverite javnost da znate da uradite ono što najavljujete već nedeljama. Niko u ovoj zemlji danas ne veruje i ne razume razliku između Pravilnika o kvalitetu i Zakona o bezbednosti hrane. Tačno je da smo odrasli po određenim standardima koji su u međuvremenu promenjeni, ali dajte delujte na razuman način. Ovo nije sednica na kojoj mi možemo do tog razuma da dođemo.
Prvo vas pitam da li ste spremni da preduzmete konkretne mere i koje mere ćete preduzeti kako bi zaštitili kukuruz koji se nalazi u Srbiji, omogućili njegovu preradu, vratili neophodno poverenje potrošača i omogućili proizvođačima da mogu da nastave da rade svoj posao? Srbija je jedina evropska zemlja u kojoj je ovako veliki haos.