Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.11.2013.

10. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

10. dan rada

15.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 11:15 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Zaključujem zajednički i jedinstveni pretres.
Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički i jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39. i 40. dnevnog reda, kao i listi kandidata iz tačke 36. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog i jedinstvenog pretresa, podsetiću vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika, članova te poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč, sa redosledom govornika.
Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157, stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički i jedinstveni pretres: o Predlogu odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, Predlogu odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta, Predlogu odluke o izboru člana Nacionalnog prosvetnog saveta, Listi kandidata za izbor jednog člana Nacionalnog prosvetnog saveta iz reda Srpske pravoslavne crkve, Predlogu odluke o izboru dva člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, Predlogu odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Predlogu odluke o izmenama odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela poslanička grupa DSS.
Da li predlagač, odnosno predstavnici predlagača žele reč? (Ne)
Da li izvestilac Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo želi reč? (Ne)
Da li izvestilac Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, narodni poslanik prof. dr Miodrag Stojković želi reč? (Ne)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Milica Vojić Marković.

Milica Vojić-Marković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Dame i gospodo narodni poslanici, ja znam da je danas petak uveče, da je sutra veliki praznik Đurđic i znam da je teniski meč, ali prosto želim da govorim o jednoj od tačaka, odnosno od tema koje su u ovoj objedinjenoj raspravi, a to je izbor zamenika Zaštitnika građana.
U svakoj državi koja želi da bude pravna i demokratska, jedna od najvažnijih institucija jeste institucija Zaštitnika građana i ona je podjednako važna i za državu i za njene institucije, kao što je važna i za građane.
Građane predstavlja Zaštitnik građana pred institucijama i brani njihova ugrožena ljudska prava i to je jedan kvalitet, jedna zaštita građanima da imaju svog predstavnika koji besplatno brani njihova ljudska prava, a sa druge strane, institucije takođe treba da znaju da njihov rad neko posmatra, da njihov rad neko meri i da ih tera da rade i zakonito i u skladu sa svim visokim standardima ljudskih prava.
Istina je da po zakonu, Zaštitnik građana ne može da naređuje niti da zabranjuje, njegove preporuke nemaju izvršnu snagu i nisu obavezujuće, ali Zaštitnik građana je u Srbiji izgradio zaista svoj autoritet, pre svega na argumentovanim, zaista dobro zasnovanim, pravno zasnovanim činjenicama i stvarima, odnosno njegovim preporukama, a sa druge strane, izgradio je i svoj autoritet na tome što nije vodio računa o političkim pripadnostima vlasti koja je tog trenutka bila aktuelna, prošao je od 2007. do danas tri praktično vlade, on je politički ostao neukaljan, što je veliki kvalitet i što nije čest slučaj i nije lako postići u ovim našim prostorima gde mnogi naši javni poslenici vrlo brzo zaborave čiju su političku opciju zagovarali, pa se okrenu posle nekoliko godina druge vlade, pa brane drugu i zaboravljaju da ih ljudi gledaju i pamte.
Rekla sam već da preporuke Zaštitnika građana nemaju obavezujući karakter, ali one imaju uticaj na ceo sistem. I vlade i institucije i mi poslanici ovde kada vidimo preporuku Zaštitnika građana na nekom dokumentu, kada vidimo šta je to što on preporučuje, što treba da uradimo ovde kada su u pitanju neki zakoni, predlozi zakona ili kada je u pitanju rad nekih institucija, gde su se ljudi žalili, za nas to ima jednu drugu notu i vrlo smo pažljivi kada to čitamo.
Kada to govorim, moram da kažem da pred poslanicima svake godine je izveštaj Zaštitnika građana koji je i te kako profesionalno urađen, koji je vrlo obiman i koji zaista predstavlja dokument za ugled mnogim institucijama koje nam šalju različite izveštaje u različitoj formi, ali ovo je izveštaj koji zaista može da bude primer.
Kada dobijemo taj izveštaj, mi jasno vidimo kakvo je stanje ljudskih prava u Srbiji, ali isto tako vidimo i one institucije koje ne rade svoj posao kako treba, koje su spore, koje se bahato odnose prema građanima, koje ne rade na korist građana i ne rade onako kako treba da rade u skladu sa zakonom.
Moram da kažem i ono što je u korist ovog autoriteta koji je izgradio Zaštitnik građana, a to je da broj građana koji mu se obraća iz godine u godinu je sve veći i zaista predstavlja problem to što Zaštitnik građana, kada imamo u vidu to koliki broj građana svaki put ima za 15% ili 25% povećan broj ljudi, može da bude zatrpan tim tolikim potrebama građana i da neće moći da odgovori svom zadatku.
To je velika opasnost i mi smo se više puta kao poslanici ovde obraćali i molili vlade, razne vlade da vode računa o tome da obezbede broj saradnika koji je tražio, da obezbede prostor u kome će raditi i da Zaštitnik građana zaista može da radi u korist građana ove zemlje.
U proteklim godinama, Zaštitnik građana, a naravno, kada to kažem, stoji iza njega njegov tim koji je vrlo profesionalan, tim koji je izgradio i timski rad i vrlo profesionalan odnos u svom radu, ima energiju i volju da taj posao radi.
Nije mala stvar kada se pred poslanicima nađe izbor Zaštitnika građana, ta tačka dnevnog reda, jer kada se nađe, a svi poslanici i jedne i druge strane sale i poslanici vladajuće koalicije i poslanici opozicije izglasaju Zaštitnika građana, onda je to još jedan autoritet, još jedna velika stvar kada i jedni i drugi imamo istu vrstu poverenja u to što je on radio.
Zbog toga danas kada je na dnevnom redu izbor zamenika, četiri zamenika Zaštitnika građana, moram da kažem nekoliko stvari, jer mi se čini da pred sobom i saradnicima moram da kažem, jer ovde imamo predlog Zaštitnika građana, a on po zakonu ima pravo da izabere svoje saradnike i tu ništa nije sporno.
Četiri imena se nalaze pred nama, a neki od ovih ljudi su radili već u njegovom timu i dokazali su se u nekim oblastima za koje su proteklih godina bili vrlo aktivni i vrlo kvalitetno radili, ali ima i onih biografija za koje sam ja iskreno iznenađena da su se našle ovde, gde je u biografijama velika stvar i preporuka stoji da je bila rukovodilac grupe za stambeno-pravne poslove JP PTT saobraćaja „Srbije“ je šef kabineta generalnog direktora preduzeća za telekomunikacije „Telekom“ Srbije, da je učestvovala u međunarodnoj konferenciji.
Za mene to nisu adekvatne preporuke, kada pogledam druge biografije u kojima zaista brilijantne preporuke, koje mogu da predstavljaju ponos i nas poslanika i institucije Zaštitnika građana.
Ovo govorim sa pozicije nekog ko se bavio dečijim pravima u Odboru za prava deteta i ko je sarađivao sa zamenikom za ovu oblast, mada po našem zakonu nisu direktno određene nadležnosti određenih zamenika i Zaštitnik građana ima pravo da odredi osobu koja će se baviti određenom oblašću.
Iz pozicije nekog ko je bio aktivan u Odboru za prava deteta, moram da kažem nekoliko stvari koje mene brinu, a brinu me zbog toga što se pred nama svima, pa i pred Odborom, nalazi Izveštaj o ostvarivanju opštih mera primene konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Dakle, jedan vrlo ozbiljan dokument koje su radile međunarodne institucije i koje predviđaju sedam osnovnih prioriteta u svom delovanju – smanjenje siromaštva dece, kvalitetno obrazovanje za svu decu, bolje zdravlje za svu decu, unapređenje položaja i prava dece sa smetnjama u razvoju, zaštitu dece bez roditeljskog staranja, zaštitu dece od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja, jačanje kapaciteta zemlje za rešavanje problema dece. Vrlo ozbiljan dokument, sa vrlo ozbiljnim nadležnostima i sa vrlo ozbiljnim poslovima koje država mora da uradi i parlament, na kraju krajeva, da uradi kako bi se prava dece u našoj zemlji popravila.
Ovo govorim i sa pozicije nekog ko je ovih zadnjih godina, naravno ne govorim o stanju u državi za ovih godinu i po dana od kada je ova Vlada, govorim o stanju prava dece i govorim o tome da se u proteklom periodu i izveštajima Zaštitnika građana apostrofiralo jako mnogo problema kada su u pitanju prava dece, pa siromaštvo, nemogućnost lečenja, Zaštitnik građana je bio vrlo aktivan kada su u pitanju ove knjižice, juče smo imali zakon, završni ispit, afera koja je na kraju školske godine potresala celu Srbiju, problemi sa inkluzijom, problemi sa nasiljem i vršnjačkim i nasiljem nad decom, problemi dece bez roditeljskog staranja, zaštita podataka o deci. To su sve vrlo važne stvari kojima se Zaštitnik građana, odnosno njegov zamenik bavio u ovom proteklom periodu i to je uradio na vrlo kvalitetno i profesionalno. Mogu samo da imam pohvale za to što je rađeno.
Moja briga je to što među ovim kandidatima, koji su ponuđeni ovde, ne vidim nekog ko se bavio ovom materijom u prethodnom periodu, ne vidim nekog ko bi mogao da se bavi ovom materijom, a ne znam ni način zbog čega se na toj listi ne nalazi onaj ko je profesionalno radio tolike godine.
Za mene to predstavlja problem, jer smo u proteklom periodu, kada smo govorili o Izveštaju Zaštitnika građana govorili o tome da bi možda bilo potrebno razmišljati o tome da postoji poseban zaštitnik prava dece. Tada smo rekli da je to nešto što je možda za bogatija društva. Mada kada to govorim, recimo iskustvo Hrvatske koja ima zaštitnika prava dece, iako nije mnogo bogatija od nas, ali ona je to ostvarila. Tada smo konstatovali svi da ekonomski nismo dovoljno jaki da pravimo nove institucije i da je dobro da u okviru onoga što imamo pokušamo da napravimo najbolje moguće, a to je onda ispalo da imamo jednog čoveka koji će se baviti pravima dece.
No, problem je bio to što po zakonu nije potpuno opredeljeno da se imenuje takav čovek, imenom i prezimenom, koji bi taj posao radio.
Za mene ostaje nejasna još jedna stvar koja se priča i koja nikako da se razjasni, a to je pismo 40 nevladinih organizacija koje su uputile Zaštitniku građana, gde traže možda slična objašnjenja. Pismo nisam nigde videla, samo znam da postoji. Bilo bi dobro da to svi dobijemo kao informaciju. Mislila sam da će danas gospodin Janković biti ovde kako bi smo to razjasnili, jer mi se čini da nije dobro, ni za koga, da na ovaj izbor pada senka i jako mi je žao što ja to doživljavam kao senku. Volela bih da sam mogla da dobijem odgovore kako bih mogla da opredelim svoje glasanje u pravcu da li da glasamo ili da ne glasamo za ovo što je predloženo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam da li reč žele predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne)
Zaključujem zajednički jedinstveni pretres.
Sa radom nastavljamo u ponedeljak u 10,00 časova.