Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 26.11.2013.

16. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

16. dan rada

26.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:20 do 16:35

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica Morčev.
Predlagač narodni poslanik dr Nebojša Stefanović i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica Morčev.
Predlagač narodni poslanik dr Nebojša Stefanović i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem utorak, 26. novembar 2013. godine sa početkom u 14,00 časova kao dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, izuzev o tačkama 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda, o kojima je Narodna skupština već glasala 20. novembra 2013. godine.
Hvala svima na učešću.
(Sednica je prekinuta u 11,55 časova.)
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na utvrđivanje dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine kvorum za rad Narodne skupštine, u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanjem utvrđeno da je u sali prisutno 126 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona u načelu i pojedinostima iz pete tačke dnevnog reda, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – 10, uzdržanih – nema, nije glasalo 15 od ukupno 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ljuban Panić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 od ukupno 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Teodora Vlahović i Biljana Hasanović Korać.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 od ukupno 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 od ukupno 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Teodora Vlahović i Biljana Hasanović Korać.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 142 od ukupno 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Srđan Milivojević i zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, mr Božidar Đelić i Nenad Konstatinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 142 od ukupno 161 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Ljuban Panić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 od ukupno 162 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Ranka Savić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 od ukupno 163 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – 14, uzdržanih – nema, nije glasalo 18 od ukupno 163 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o detektivskoj delatnosti u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 124, protiv – 19, uzdržanih – nema, nije glasalo 20 od ukupno 163 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnih poslanika: Đorđa Milićevića i Stefane Miladinović na član 5; Milisava Petronijevića i Miroljuba Stojčića na član 6; Zlate Đerić i Dubravke Filipovski na članove 6, 7, 12, 14, 20. i 33; Srđana Milivojevića na član 7; Suzane Spasojević i Saše Dujovića na član 16; Zorana Anđelkovića i Bojane Đorđević na član 17; Miroljuba Stojčića i Vesne Jovicki na član 18; Bojana Kostreša, Đorđa Stojšića, Olene Papuge, Karolja Čizika i Dragana Andrića na član 19; Milisava Petronijevića i Mirjane Dragaš na član 20. i amandmani Odbora za odbranu i unutrašnje poslove na članove 2, 6, 17, 33, i 36.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 od ukupno 163 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 16, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 od ukupno prisutna 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Nenad Konstantinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 16, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Gordana Čomić i Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 21, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman, sa ispravkama, podneo je narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 19, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 20, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Nenad Konstantinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 17, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 16, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 20, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 16, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - osam, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 19, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 19, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Gordana Čomić i Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 21, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 20, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 19, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 20, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 18, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 od ukupno prisutna 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 19, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 od ukupno prisutna 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - osam, protiv - dva, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Gordana Čomić i Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 20, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 14, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 148, od ukupno prisutnih 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Srđan Milivojević.
Predstavnik predlagača prihvatio je amandman sa ispravkom u toku pretresa u pojedinostima.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 148, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 16, od ukupno prisutnih 164 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Nenad Konstantinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 142, od ukupno prisutnih 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman sa ispravkom u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Gordana Čomić i Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 144, od ukupno prisutnih 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 145 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 146, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 31. amandman su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici Gordana Čomić i Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 145, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 21, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 143, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o detektivskoj delatnosti u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – 16, uzdržanih – nema, nije glasalo – 23, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o detektivskoj delatnosti.
Prelazimo na odlučivanje o 7. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENjU
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o privatnom obezbeđenju, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 125, protiv – 19, uzdržanih – nema, nije glasalo – 21, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Jeremić, Slobodan Veličković i Ljubica Milošević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 151, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Srđan Milivojević i zajedno narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 142, od ukupno prisutnih 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Petković, Dejan Mihajlov, Jovan Palalić, Aleksandar Pejčić i Sanda Rašković Ivić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 163, od ukupno prisutnih 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Petković, Dejan Mihajlov, Jovan Palalić, Aleksandar Pejčić i Sanda Rašković Ivić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 164, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Nenad Konstantinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 19, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 146, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Branka Karavidić i Biljana Hasanović Korać.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 150, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 148, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić, i Ljubica Milošević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 16, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 149, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Nenad Konstantinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 23, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 142, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Petković, Dejan Mihajlov, Jovan Palalić, Aleksandar Pejčić i Sanda Rašković Ivić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 164, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 21, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 144, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 24, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo – 139, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Momir Stojanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 159 od ukupno prisutno 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 145 od ukupno prisutno 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Momir Stojanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 159 od ukupno prisutno 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Antić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 145 od ukupno prisutno 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 23, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 141 od ukupno prisutna 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Momir Stojanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 159 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 141 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Momir Stojanović i narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 146 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Petković, Dejan Mihajlov, Jovan Palalić, Aleksandar Pejčić i Sanda Rašković Ivić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 162 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Momir Stojanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 156 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 22, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 141 od ukupno prisutna 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Momir Stojanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 156 od ukupno prisutna 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Momir Stojanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 150 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Petković, Dejan Mihajlov, Jovan Palalić, Aleksandar Pejčić i Sanda Rašković Ivić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 162 od ukupno prisutna 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Mihajlov i Aleksandar Pejčić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao – 161 od ukupno prisutna 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao – 161 od ukupno prisutna 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 56. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 152 od ukupno prisutna 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo – 149 od ukupno prisutna 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 63. amandman je podneo narodni poslanik Momir Stojanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 157 od ukupno prisutnog 161 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 145 od ukupno prisutno 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroljub Stojčić i Suzana Spasojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 137 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 76. amandman je podneo narodni poslanik Momir Stojanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 152 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 86. amandman je podneo narodni poslanik Momir Stojanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 152 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 87. amandman je podneo narodni poslanik Momir Stojanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 146 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 88. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 89. amandman je podneo narodni poslanik Momir Stojanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o privatnom obezbeđenju, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 124, protiv – 18, uzdržano – dvoje, nije glasalo 13 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o privatnom obezbeđenju.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o robnim rezervama, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – pet, uzdržanih – nema, nije glasalo 26 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, pre prelaska na odlučivanje o amandmanima podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnih poslanika: zajedno Gorice Gajić, Dušice Morčev, Bojane Božanić i Milice Vojić Marković na član 2. sa ispravkom i na član 5. sa ispravkom, Katarine Rakić na članove 15, 16, 18, 19. sa ispravkom, 20, 22. sa ispravkom, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31. sa ispravkom, 39, 41. i 43. i amandmani Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku na članove 7, 12. i 41.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 3. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić i Milica Vojić Marković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman kojim se posle člana 5. dodaje član 5a, sa ispravkom, zajedno su podnele narodne poslanice Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić i Milica Vojić Marković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić i Milica Vojić Marković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 od ukupno prisutnih 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić i Milica Vojić Marković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 od ukupno prisutnih 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman kojim se posle člana 10. dodaje član 10a, sa ispravkom, zajedno su podnele narodne poslanice Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić i Milica Vojić Marković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 od ukupno prisutnih 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman kojim se posle člana 10a dodaje član 10b, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Milica Vojić Marković i Aleksandar Pejčić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 od ukupno prisutnih 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić i Milica Vojić Marković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 od ukupno prisutnih 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Milica Vojić Marković i Aleksandar Pejčić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 od ukupno prisutnih 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Milica Vojić Marković i Aleksandar Pejčić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 od ukupno prisutnih 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 31. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić i Milica Vojić Marković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o robnim rezerva, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – troje, uzdržanih – nema, nije glasalo 28 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o robnim rezervama.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe himijskog oružja i o njegovom uništavanju, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 130, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 26 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Podsećam vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman Odbora za zaštitu životne sredine na član 1.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radmila Gerov, Judita Popović i Kenan Hajdarević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona o celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe himijskog oružja i o njegovom uništavanju, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 20 od ukupno prisutnih 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe himijskog oružja i o njegovom uništavanju.
Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 124, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 31, od ukupno prisutnih 155 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani koje su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović na čl. 16, 22, 48, 52. i 95, amandmani Vlade na čl. 2, 8, 39, 55, 130, 133, 135, 139, 140. sa ispravkom, 145, 147. sa ispravkom, 148, 151, 152, 156, za dodavanje novog člana 154. i amandman kojim su predložene istovetne izmene u čl. 54, 136. i 143.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Milica Vojić Marković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 139, od ukupno prisutnog 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 143, od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman sa ispravkom je podnela narodni poslanik Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 143, od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. sa ispravkom, amandman je podnela narodni poslanik Milica Vojić Marković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 143, od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 142, od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 143 od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 143 od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 146 od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 146 od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman je podnela narodni poslanik Milica Vojić Marković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 148, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 33. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 34. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 37. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandman je podnela narodni poslanik Milica Vojić Marković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 148, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandman je podnela narodni poslanik Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 148, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 46. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 51. amandman je podnela narodni poslanik Milica Vojić Marković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih nema, nije glasalo 147, od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 51. amandman je podnela narodni poslanik Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan , protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 56. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan , protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 61. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 64. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 91. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 96. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 99. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 124, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 27 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice.
11. tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 123, protiv – osam, uzdržanih – nema, nije glasao 21 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ivan Jovanović i Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 49, protiv – tri, uzdržanih – četiri, nije glasalo 94 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ivan Jovanović i Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 137 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ivan Jovanović i Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo138 od ukupno prisutnih 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutnog 151 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 121, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 32 od ukupno prisutna 153 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima.
12. tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu u pojedinostima iz 12. tačke dnevnog reda, a s obzirom na to da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani koje je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović na članove 8. i 44. i amandman Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije na član 61, kao i da na Predlog zakona više nema podnetih amandmana, Narodna skupština će odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 121, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 31 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi.
13. tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O OSTVARIVANjU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILjA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje o 13. tački dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 146, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo osam od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, a pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnih poslanika Milice Vojić Marković, Donke Banović i Dušice Morčev, na članove 7. i 10. Predloga zakona.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 2. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica Morčev.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, Odbor za zdravlje i porodicu podneo je amandman na član 3.
Predlagač je na sednici Odbora za zdravlje i porodicu prihvatio amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 135, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 19 od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica Morčev.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 9, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, Odbor za zdravlje i porodicu podneo je amandman na član 5.
Predlagač je na sednici Odbora za zdravlje i porodicu prihvatio je amandman.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 18 od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica Morčev.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 6, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutnog 154 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Podsećam vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman narodnih poslanika Milica Vojić Marković, Donka Banović i Dušica Morčev na član 10. kojim je predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja „Službenom glasniku Republika Srbija“.
Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije i članu 160. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 147, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo osam od ukupno prisutnih 155 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 149, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet od ukupno prisutnih 154 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja.
Pošto sada prelazimo na odlučivanje o Predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma (tačke dnevnog reda od 14. do 30) podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
S obzirom, da na navedene predloge zakona nisu podneti amandmani, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupština će ovim predlozima glasati samo u celini.
Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O POTVRĐIVANjU KONVENCIJE O DOSTAVLjANjU U INOSTRANSTVU SUDSKIH I VAN SUDSKIH AKATA U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i van sudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 19 od ukupno prisutnih 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O POTVRĐIVANjU KONVENCIJE O IZVOĐENjU DOKAZA U INOSTRANSTVU U GRAĐANSKIM I TRGOVAČKIM STVARIMA.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 18 od ukupno prisutnih 144 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI POTVRĐIVANjU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE BELORUSIJE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, u celini.
Mislite da ima nekih problema sa sistemom? Ponovićemo glasanje.
Molim vas, da prethodno utvrdimo kvorum.
Molim vas, da ubacite svoje kartice sada.
Određujem pauzu od deset minuta zbog nedostatka kvoruma.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici pre prelaska na glasanje molim da utvrdimo kvorum.
Molim vas da ubacite svoje kartice.
Postoji kvorum za rad.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nema onih koji nisu glasali od ukupno prisutnih 126 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Četvrtog dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nema onih koji nisu glasali od ukupno prisutnih 126 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Švajcarske konfederacije i Republike Austrije o osnivanju i radu Međunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u Beču iz 1. juna 1993. godine dopunjenog Sporazumom između Švajcarske konfederacije, Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama i produženju važenja potpisanog sporazuma o osnivanju i radu (ICMPD) iz 27. marta 1996. godine, Sporazumom između Švajacrske konfederacije Republike Austrije i Republike Mađarske o izmenama Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD iz 26. aprila 1996. godine, kao i Sporazumom o trećoj izmeni Sporazuma o osnivanju i radu ICMPD iz 25. juna 2003. godine između Švajcarske konfederacije, Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovenije, Češke Republike, Kraljevine Švedske, Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Republike Poljske, potpisanog 25. juna 2003. godine na Rodosu u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva, od ukupno prisutnih 128 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o readmisiji lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit u celini. .
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nema onih koji nisu glasali od ukupno prisutnih 126 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan od ukupno prisutnih 127 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak i boravak nezakonit u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala tri od ukupno prisutnih 129 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Obrenovac-Ljig) između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao zajmoprimca i kineske Eksport - import banke, kao Zajmodavca, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet od ukupno prisutnog 131 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Maroko o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet od ukupno prisutnog 131 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutna 132 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 2 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 6 od ukupno 132 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Evropskog sporazuma o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN), u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 128, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 4 od ukupno 132 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanjuSporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 5 od ukupno 131 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 4 od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 4 od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 4 od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 12. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika odlučuje o prestanku funkcije javnom tužiocu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 4 od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.
Stavljam na glasanje Predlog da Narodna skupština donese odluku kojom konstatuje da su se stekli uslovi za prestanak funkcije zamenika Zaštitnika građana.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 4 od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Predlog.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 4 od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana.
Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam zamenicima Zaštitnika građana na izboru i da im poželim uspeh u radu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 5 od ukupno 131 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Nacionalnog prosvetnog saveta.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 127, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 3 od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke o izboru člana Nacionalnog prosvetnog saveta.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres, a pre nego što pređemo na odlučivanje, podsećam vas da, saglasno članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština o izboru članova Nacionalnog prosvetnog saveta odlučuje većinom glasova svih narodnih poslanika.
Takođe vas podsećam da je Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, u skladu sa članom 13. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, utvrdio listu od dva kandidata za izbor, od kojih se za člana Nacionalnog prosvetnog saveta bira jedan kandidat.
Imajući ovo u vidu, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog prosvetnog saveta izabere dr Zoran Krstić.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 7, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 123 od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije za člana Nacionalnog prosvetnog saveta izabrala dr Zorana Krstića.
Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog prosvetnog saveta izabere dr Vladimir Vukašinović.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 4 od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština za člana Nacionalnog prosvetnog saveta izabrala dr Vladimira Vukašinovića.
Dozvolite da u vaše i u svoje ime čestitam izabranom članu Nacionalnog prosvetnog saveta na izboru i poželim mu puno uspeha u radu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru dva člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 127, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 3 od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izboru dva člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 4 od ukupno 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 126, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri od ukupno prisutnih 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 126, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri od ukupno prisutnih 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 126, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri od ukupno prisutnih 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Prelazimo na odlučivanje o povredama Poslovnika na koje su ukazali narodni poslanici.
Narodni poslanik Miloš Aligrudić, na sednici 5. novembra 2013. godine, u 11,20 časova, ukazao je na povredu člana 27, a u vezi sa članom 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 129 od ukupno prisutnih 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Srđan Milivojević, na sednici 6. novembra 2013. godine, u 12,15 časova, ukazao je na povrede čl. 108. i 32. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - četiri, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 126 od ukupno prisutnih 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Narodni poslanik Nada Kolundžija, na sednici 12. novembra 2013. godine, u 15,25 časova, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - četiri, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 126 od ukupno prisutnih 130 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Ivan Jovanović, na sednici 12. novembra 2013. godine, u 17,15 časova, ukazao je na povredu člana 108. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - tri, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 126 od ukupno prisutnih 129 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Nada Kolundžija, na sednici 14. novembra 2013. godine, u 15,50 časova, ukazala je na povredu čl. 106. i 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - tri, protiv - jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 124 od ukupno prisutnih 128 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Narodni poslanik Borislav Stefanović, na sednici 14. novembra 2013. godine, u 16,40 časova, ukazao je na povredu čl. 106, 107. i 108. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - četiri, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 125 od ukupno prisutnih 129 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Narodni poslanik Jovana Mehandžić Đurđić, na sednici 14. novembra 2013. godine, u 18,15 časova, ukazala je na povredu člana 104. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - četiri, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 125 od ukupno prisutnih 129 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Srđan Milivojević, na sednici 14. novembra 2013. godine, u 18,18 časova, ukazao je na povredu čl. 27. i 32. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - četiri, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 124 od ukupno prisutnih 128 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Narodni poslanik Ljiljana Lučić, na sednici 14. novembra 2013. godine, u 18,25 časova, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - četiri, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 124 od ukupno prisutnih 128 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Jovana Mehandžić Đurđić, na sednici 14. novembra 2013. godine, u 18,27 časova, ukazala je na povredu člana 107. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - četiri, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 124 od ukupno prisutnih 128 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Petar Petković, na sednici 19. novembra 2013. godine, u 13,45 časova, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 128 od ukupno prisutnih 128 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Borislav Stefanović, na sednici 20. novembra 2013. godine, u 13,50 časova, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - četiri, protiv - dvoje, uzdržanih – nema, nije glasalo 122 od ukupno prisutnih 128 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Nada Kolundžija, na sednici 20. novembra 2013. godine, u 16,33 časova, ukazala je na povredu člana 108. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - četiri, protiv - niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 124 od ukupno prisutnih 128 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje po njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.