Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 10.12.2013.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

5. dan rada

10.12.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:15 do 19:00

OBRAĆANJA

Lazar Krstić

Dakle, ne znam da li ste razumeli? I onaj koji zarađuje 70.000 i onaj koji zarađuje 400.000, a rade u javnom sektoru, se oporezuju. Oni koji zarađuju do 100.000 se oporezuju 20%, između 60.000 i 100.000, a iznad 100.000 25%, tako da neko ko zarađuje 400.000 dinara plaća mnogo više, odnosno imaće mnogo manju platu, proporcionalno govoreći, od onoga ko zarađuje 70.000, tako da smo se obratili čitavom javnom sektoru bez ikakve diskriminacije.
Što se lokala tiče, što nije bila praksa u prethodnim godinama i transferima u lokalnoj samoupravi, mi smo zapravo primenili formulu koja je po
zakonu, kako bismo sračunali koliko i kojoj lokalnoj samoupravi treba da se transferišu sredstva na ime redovnih transfera. To nije bio slučaj u prethodnim godinama.
Mi ove godine nismo u Nacrtu ovog zakona o budžetu favorizovali ni jednu lokalnu samoupravu zato što je na njoj na vlasti neko ili zato što u njoj očekujemo da će neko dobiti više ili manje glasova, tako da to treba da bude svima jasno.
Kada pitate koga boli, pa mislim da sve građane sada boli upravo zbog toga što se nismo odgovorno odnosili prema prethodnim zakonima u budžetu. Ne može ovaj zakon o budžetu da bude najsjajniji zakon o budžetu ikada u smislu da bude razvojni ili ne znam ni ja šta sve, ne kada smo dovedeni u situaciju u kojoj smo dovedeni.
Taj zakon o budžetu jeste prvi korak ka jednom boljem sutra, ka nečemu gde ćemo se suočiti sa svojim problemima i nazvaćemo ih pravim imenom i onda krenuti da se borimo sa njima, bez obzira što će politička cena za to možda biti velika. Nećemo sedeti i pokušavati da sračunamo kako možemo da smanjimo taj javni dug i onda kada vidimo skoro da nema načina, nastavićemo da radimo isto što smo radili i ranije, plašeći se da ćemo možda izgubiti neki procenat popularnosti. Ne brinem o procentima popularnosti. Niti gledam, niti imam uvid u bilo kakve ankete o popularnosti, niti me to zanima. Zanima me samo da uradim ono što mora da se uradi i da to uradim na najpravedniji mogući način. Ovo što smo uradili sa smanjenjem zarada iznad 60.000 u javnom sektoru, tamo gde problem postoji sa produženom indeksacijom iznad 2014. godine, gde nismo morali, dakle dalje i za penzije i za plate jesu odgovorne stvari iako nisu popularne. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Radulović. Izvolite.

Saša Radulović

Složio bih se sa jednom konstatacijom, a to je da bez investicija nema budućnosti, odnosno nema privrednog rasta. Međutim, drugi deo nekako škripi malo, da bez podsticaja nema investicija. To nekako ne stoji nigde u svetu, pa ne stoji ni kod nas. Stoji u onim zemljama koje nisu u stanju da srede stanje kod kuće, da naprave dobar privredni ambijent i onda zbog tog nečinjenja i neodgovornosti morate da plaćate da bi ljudi kod vas investirali.
Rezultat dosadašnje politike koja je bila bazirana na subvencijama, koja je bila bazirana na nečinjenju, koja je bila bazirana na neodgovornosti, vidimo i ona je svuda oko nas. Imamo ekonomiju koja propada, imamo životni standard koji pada. Ta politika je očigledno dala loše rezultate i tu politiku moramo menjati. Raditi isto što smo radili do sada, očekivati drugačije rezultate, mislim da nije odlika racionalnih ljudi.
Ima jedna poslovica, koju sam ponovio više puta, na zapadu, odnosno u anglosaksonskim zemljama, koja kaže – kada se nađete u rupi, odnosno problemu, prva stvar koju treba da uradite je da prestanete da kopate, jer rešenje nije dublje u rupi, nego je na drugoj strani.
Kod subvencija, da bi nekome dali jedan dinar, nekome morate da uzmete jedan dinar i onda je pitanje da li ste više štete napravili tamo gde ste uzeli od dobiti koju ste dobili tamo gde ste dali.
Kod nas računica ide nekako ovako - za svako tuce radnih mesta koja smo platili, izgubili smo negde 1.000 radih mesta. To je jedna neodrživa politika i sa time moramo da prekinemo. Znači, moramo da se skoncentrišemo na razvoj domaće privrede, na stvaranje uslova za dobro poslovanje, na jednake tržišne uslove, da prestanemo diskreciono da delimo novac poreskih obveznika, da napravimo sistem kako bi privreda počela da funkcioniše, kako bi došlo do rasta.
Oko ličnih karata, meni je potpuno neshvatljivo da je moguće izvršiti privatizaciju bilo kog preduzeća, a da ne znate kojom imovinom raspolažete, koja je tržišna vrednost te imovine, koje su obaveze. Znači, morate domaćinski da znate šta prodajte. U protivnom, dobijate Vršačke vinograde.
Znači, taj deo mora da se uredi i to je jednostavno odgovorno ponašanje. Da bi mogli uspešno da sprovedemo privatizaciju u 2014. godini, a to je nešto što želimo da uradimo, želimo da država smanji sva učešća u privredi, da privredni sektor ojača. Da bi mogli da završimo taj postupak, mi moramo prvo da utvrdimo stanje i na tome se intenzivno radi.
Mislim da ćemo do kraja godine imati to sređeno stanje i znaćemo kojom imovinom raspolažu ta preduzeća, koja je vrednost te imovine, koje su obaveze i onda ćemo ući u postupak restrukturiranja, čišćenja tih preduzeća od obaveza, kako bi se stvorili preduslovi za dobru i uspešnu privatizaciju i za rast u domaćom privredi. Znači, hoćemo od bolesnog tkiva da napravimo zdravo tkivo i mislim da je to moguće.
Meni neće trebati 10 godina da sprovodim ove stvari, već se u 2014. godini videti da li politika koja se predlaže, da li mere koje predlažemo će dati rezultate ili neće dati rezultate? Ako ne budu dale rezultate ja više neću biti ministar, ali ono što očekujemo svi je da će te mere zaista dati rezultate, kad postavite stvari na zdrave noge. Dobićemo privredni rast i dobićemo investicije koje nam trebaju, i taj privredni rast će stvoriti nova radna mesta.
Naravno, ponavljam još jednom 2014. godina će biti jako teška godina. Ali, to treba da bude godina u kojoj ćemo da pođemo u novom pravcu, da radimo u okviru te nove ekonomske politike, kako bi od 2015. godine pa na dalje počeli da osetimo boljitak. Cilj Vlade Srbije i svih ovih ekonomskih mera je da dobijemo rast i da počne da raste zapošljavanje. Očekujemo da će se to desiti nakon 2014. godine.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Verica Kalanović, replika.

Verica Kalanović

Ujedinjeni regioni Srbije
Gospodine Krstiću, naravno da sam vas razumela, naravno da sam razumela i budžet, ali očigledno vi mene niste razumeli. Nije moje pitanje bilo – po kojoj stopi vi oporezujete lekare od 75.000, a po kojoj direktore javnih preduzeća od 400.000?
Moje pitanje je bilo – ako želimo da napravimo reformski potez, hoćemo li da kažemo – ne postoji niko sem direktora javnih preduzeća, ko je stručan u ovoj zemlji, i koji može da prima 400.000 platu, jer ako ne prima otići će iz zemlje. Zašto niste smanjili plate direktorima javnih preduzeća na limite, recimo do predsednika Vlade? Na 150.000 dinara? Nego, i sami kažete – oni koji imaju 400 i nešto hiljada oni će plaćati po većoj stopi.
Pitanje je kako smeju da imaju 400 i nešto hiljada? Nije pitanje stope, nego pitanje visine plate na koju plaćaju porez. Ovi koji imaju 70.000 će platiti po nižoj stopi. Da, to su oni kojima gušimo svaku nadu da će sutra jedan mlad lekar moći ovde da bude uspešan, živi od svog rada i on će da pali za Nemačku, tako danas kaže.
S druge strane, vi kažete – postoji formula za lokalne samouprave. I vi i ja znamo da niste koristili tu formulu. I vi i ja znamo da po toj formuli postoje četiri grupe razvijenosti opština, i da imamo različite transfere u odnosu na stepen razvijenosti. I vi i ja znamo da se nekima povećava, nekima smanjuje transfer. Koristili smo korigovanu, kažete – ta formula postoji, niti je u zakonu, niti je u bilo kom podzakonskom aktu. Diskreciona formula pravljena na nivou ministarstva da se nekako odmeri šta to rade lokalne samouprave, a da je po zakonu – nije.
Kad je u pitanju…
(Predsedavajuća: Vreme gospođo Kalanović.)
Izvinjavam se samo još jednu rečenicu.
Nadam se da ministar Radulović zna da i Mađarska, i Češka, i Slovačka, i Makedonija imaju podsticaje, ali imaju i bolje poslovne ambijente. Republika Srbija je u pet destinacija sa najlošijim poslovnim ambijentima i to su merenja Svetske banke i zbog dužine stečajnog postupka, i zbog infrastrukture, i zbog inspekcija, i zbog svega onoga što opterećuje privredne subjekte.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Radulović.

Saša Radulović

Činjenica je da smo godinama unazad bili veoma neodgovorni oko stvaranja tog poslovnog ambijenta. Mi smo ovde tri meseca, već radimo na suštinskim zakonima, iako mislim da će nas popraviti na listi konkurentnosti i velika pažnja će biti usmerena upravo na popravljanje tog poslovnog ambijenta i mislim da će nam to dati upravo onaj rezultat koji očekujemo.
Ovo utrkivanje između zemalja regiona ko će dati, pokloniti veće pare, investitora mislim da je potpuno pogrešna politika. Ne možemo negirati stanje u našoj ekonomiji i neko mora da pogleda tu politiku koja je vođena do sada i prepozna da je to bilo pogrešno. Znači, neka vrsta odgovornosti bi trebala da postoji i ko god je vodio ekonomsku politiku do sada bi morao da kaže – možda su namere bile dobre, ali rezultat je očigledno pogrešan. To vide svi građani Srbije, mislim da je to nešto toliko nesporno, da bi morali barem da se zapitamo oko toga u čemu je bio problem.
Ministarstvo i Vlada su pripremili novi paket mera, novu ekonomsku politiku, budžet u delu Ministarstva privrede to reflektuje i rezultate ove politike ćemo meriti u 2014. godini.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Krstić.

Lazar Krstić

Samo da budemo vrlo jasni što se tiče javnih preduzeća, demagogija je smanjivati plate nekome ko upravlja nečim što treba u budžet da slije i ko je odgovoran za milione.
Isto kao što je demagogija, da su ministarske plate male, to je ono gde sam vas podržao i verujem da će se i ministar privrede koji je za deo tih preduzeća resorni, usaglasiti, jeste da se implementira zakon o javnim preduzećima i da se postave ljudi koji zavređuju da zarađuju više od 100 i 150 hiljada, jer će ta preduzeća voditi profesionalno i u skladu sa svojim učinkom će zarađivati adekvatan novac. Mi smo krenuli i to da menjamo, ali to će te već videti.
Što se tiče lokala, naravno da je po formuli sve što smo mi uradili. Uzeli smo subvencije koje se daju na lokalu, lokalnim javnim komunalnim preduzećima koja su i ovako u problemu. Smanjili smo iz za 30%. Za taj iznos smo smanjili transfere tamo gde je to matematički bilo moguće, odnosno gde ne bi smo transfere oterali u minus.
Zašto smo to uradili? Zato što kao što hoćemo da se rešimo na adekvatan način ovog krvarenja koje imamo vezano za preduzeća u restrukturiranju, na isti način hoćemo i javnih preduzeća. Tamo gde ne funkcioniše da se obratimo problemu javnih komunalnih preduzeća koja su takođe javna preduzeća, od kojih mnoga ne posluju na održiv način. Sa tim ciljem i sa tom logikom su smanjeni transferi lokalu. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Verica Kalanović.