Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 23.12.2013.

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Ovde lepo piše – Predlog odluke o izboru člana Komisije za kontrolu…
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Dobro, mi danas biramo Peru Perića. Pitam Peru Perića da li je sposoban da obavlja taj posao, s obzirom da se u zatvoru Republike Srbije nalaze lica osuđena za ratne zločine, pravosnažno, a jedan član komisije je kazao da je Srebrenica briljantna vojan operacija? Da li je to tema?
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Vi to dobro znate, toliko ste mudri i pametni, neću da vas učim, da vas savetujem kako treba da diskutujete.
Molim vas da u tom smislu ne vodimo dijalog.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Ja ću ovako da završim. Ćutanje o diktaturi je pristajanje na diktaturu. Ako me terate da ćutim o diktaturi, terate me da pristajem na diktaturu. Ja to ne mogu i neću kao poslanik DS i član Otpora, koji sam u zatvoru proveo 46 puta ničim kriv, ničim izazvan od strane vlasti bio sam u zatvoru 46 puta. Imam iskustva kada je reč o zloupotrebama Komisije za utvrđivanje krivičnih sankcija. Nažalost, očigledno sam onemogućen u Skupštini Srbije, na kraju ovog saziva, da o tome govorim. Preporučujem budućem sazivu da o tome povede računa. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predstavnici, odnosno predsednici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne)
Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.
Danas završavamo sa radom.
Rad nastavljamo u četvrtak, 26. decembra u 10.00 časova. Hvala.