Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 26.12.2013.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani ministre, hvala na iscrpnom odgovoru, ali vreme nam je isteklo.
Pošto više niko ne želi da postavi poslaničko pitanje, završavamo rad u delu sednice koji se odnosi na poslanička pitanja i zahvaljujem članovima Vlade na učešću.
Nastavljamo sa radom Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.
S obzirom na to da su, od strane poslaničkih grupa URS, NS i SNS, u proceduru stigli predlozi odluka o izmenama, odnosno dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, sa predlogom da se, na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika, po hitnom postupku uvrste u dnevni red tekuće sednice Narodne skupštine, Narodna skupština o tome može odlučivati pod uslovom da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
U skladu sa tim, a u cilju utvrđivanja kvoruma za odlučivanje, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 126 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red ove sednice Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini Republike Srbije 23. decembra 2013. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 126, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutna 132 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, Poslanička grupa Nova Srbija predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red ove sednice Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini Republike Srbije 24. decembra 2013. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 126, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo devet od ukupno prisutnih 136 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, Poslanička grupa Srpska napredna stranka predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red ove sednice Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini Republike Srbije 24. decembra 2013. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 127, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo devet od ukupno prisutnih 136 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
Primili ste Predlog odluke koji je podnela Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije.
Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe, o čemu ste detalje dobili u materijalu.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne)
Da li izvestilac Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo želi reč? (Ne)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne)
Pošto na listama poslaničkih grupa nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne)
Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
Primili ste Predlog odluke koji je podnela Poslanička grupa Nova Srbija.
Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe, o čemu ste detalje dobili u materijalu.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Miroslav Markićević, želi reč? (Ne)
Da li izvestilac Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo želi reč? (Ne)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne)
Pošto na listama poslaničkih grupa nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne)
Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
Primili ste Predlog odluke koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka.
Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe, o čemu ste detalje dobili u materijalu.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne)
Da li izvestilac Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo želi reč? (Ne)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne)
Pošto na listama poslaničkih grupa nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne)
Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 26. decembar 2013. godine, sa početkom u 20,30 časova kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 127 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O OSIGURANjU
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 129, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutnih 136 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Sastavni deo Predloga zakona postao je amandman narodnog poslanika Srđana Mikovića na član 3. Predloga zakona.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - tri, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala 132 od ukupno prisutnih 136 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 133 od ukupno prisutnih 136 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Vučković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 131 od ukupno prisutnih 136 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 128, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo devet od ukupno prisutnih 137 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi da ovaj zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 131, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutnih 137 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju.
Prelazimo na odlučivanje o 2. tački dnevnog reda – PREDLOG AUTENTIČNOG TUMAČENjA ODREDBI ČLANA 22. STAV 1. TAČKA 1) I ČLANA 29 STAV 5. ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA
Pošto je Narodna Skupština obavila pretres o Predlogu autentičnog tumačenja, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbi člana 22. stav 1. tačka 1) i člana 29 stav 5. Zakona o javnim preduzećima
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 126, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo devet od ukupno prisutnih 137 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog autentičnog tumačenja.
Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o izboru člana Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, odnosno o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne Skupštine (tačke 3, 4, 5. i 6. dnevnog reda), podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna Skupština o ovim predlozima odlučuje većinom glasova svih narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 130, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam od ukupno 137 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne Skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Ujedinjeni Regioni Srbije, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo osam od ukupno 137 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne Skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Nova Srbija, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 128, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo devet od ukupno 137 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne Skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska napredna stranka, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 130, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo osam od ukupno 138 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Pošto je Narodna Skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje po njima, saglasno članu 102. Poslovnika zaključujem Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije u 2013. godini i molim da saslušamo himnu Republike Srbije.
(Intoniranje himne "Bože pravde")
Hvala svima na saradnji. Ujedno se nadam i dobroj godini za reforme i za ono što je parlament uradio. Nadam se da će sledeća biti još uspešnija.
Hvala vam puno.