Prva vanredna sednica , 15.02.2014.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, otvaram  sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 104 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 104 narodna poslanika, odnosno da je prisutno najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici Vuk Jeremić i Mladen Grujić.
Saglasno članu 86. stav 2 i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, izuzetno za subotu zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predlog odluke iz dnevnog reda sednice.
Pravni osnov za sazivanje ove sednice sadržan je u članu 109. stav 7. Ustava Republike Srbije i članu 52. Zakona o Narodnoj skupštini, prema kojima Narodna skupština u slučaju raspuštanja vrši tekuće ili neodložne poslove, naročito rešavanje mandatno imunitetskih pitanja.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, u saziv Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2014. godini, koje je sazvano na zahtev 111 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je zahtev za održavanje Prvog vanrednog zasedanja u 2014. godini, sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom Zahtevu.
Kao što ste mogli da vidite da Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine u 2014. godini, određen je sledeći:
D n e v n i r e d
1. Predlog odluke o odobravanju određivanju pritvora i vođenju
krivičnog postupka protiv narodnog poslanika Dragana Tomića, koji je podneo Odbor
za mandatno-budžetska i mandatno- imunitetska pitanja Narodne skupštine.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Za ovu tačku dnevnog reda primili ste Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, sa predlogom odluke o odobravanju određivanja pritvora i vođenja krivičnog postupka.
Pre otvaranja jedinstvenog pretresa podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, i kao da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe, o čemu ste detalje dobili u materijalu.
Saglasno članu 96. stav 3. Poslanika Narodne skupštine narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa međusobnim dogovorom određuju najviše tri učesnika u raspravi koji imaju pravo da govore svaki jednom do pet minuta.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Shodno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres.
Da li izvestilac Odbora za administrativno-budžetska i mandatno- imunitetska pitanja narodni poslanik Zoran Babić želi reč? (Ne.)
Da li predstavnici odnosno predsednici poslaničkih grupa žele reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Bojan Đurić. Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Bojan Đurić

Liberalno demokratska partija
Predsedniče, potpredsednici, dame i gospodo narodni poslanici, evo na državni praznik se sastajemo ovim neveselim povodom. Na početku, želim da kažem da će poslanici LDP glasati za odluku o ukidanju imuniteta poslaniku Tomiću.
Ono što je makar za nas posebno važno u ovom trenutku i zbog toga govorim i na ovakvoj sednici je činjenica da smo u izbornoj kampanji i da mislim da je za zemlju važno da danas iz parlamenta pošaljemo poruku da smo ozbiljna institucija, da ovakve stvari sa jedne strane nećemo zloupotrebljavati u izbornoj kampanji, a sa druge strane poruku građanima da je ovoj zemlji konačno neophodan red.
Problem zbog koga danas imamo ovu sednicu i zbog koga ukidamo imunitet gospodinu Tomiću zapravo proističe iz loše organizacije sistema. Ovde se ne radi samo o pojedinačnom, pogrešnom ili protivzakonitom ponašanju, pretpostavljam ili sam siguran da danas nećemo ni ulaziti u to, o tome će odlučivati pravosudni organi i oni će na kraju odlučivati o tome da li postoji krivica ili ne, ali naša je uloga da i građanima kažemo da u onim osetljivim oblastima, a ovo pitanje se odnosi i na teme funkcionisanja privrednog sistema, bankarskog sistema, pa onda i svakodnevnog života građana. Ne sme da postoji nikakva vrsta nesigurnosti, nikakva ugroženost.
Mislim da bi bilo neodgovorno da bilo ko ovaj postupak shvati samo kao pitanje pojedinačnog ili individualnog slučaja ili individualnog postupka. Srpska ekonomija, srpska privreda, a onda i finansije u ovoj zemlji su već čitav niz godina ugrožena katastrofalnom organizacijom sistema, katastrofalnom ekonomskom situacijom, katastrofalnom privrednom situacijom. Mislim da smo svi danas manje ili više toga svesni.
Ono što je pred nama, a mislim da sve političke partije i u ovom sazivu parlamenta, a nadam se da će tako biti u onom sazivu parlamenta koji će biti uspostavljen posle izbora 16. marta, moraju mnogo više da rade da se taj sistem promeni. Da ima mnogo manje politike u ekonomiji, da ima mnogo manje politike u privredi, da finansijski sektor i bankarski sektor koji su u ovom trenutku, čak i u ovakvom stanju možda poslednji oslonac stabilnosti u ovoj zemlji, ne budu ni na koji način ugroženi.
Mi smo zemlja koja je prošla kroz strašna iskustva devedesetih, mi smo zemlja koja je i posle 2000. godine imala ozbiljne probleme u ovim sektorima i mislim da je među građanima ove zemlje možda jedan od najvećih strahova, strah od nestabilnosti u finansijskom i bankarskom sistemu. Kroz proteklih godinu ili godinu i po smo prošli kroz probleme sa nekoliko banaka. Sasvim je jasno da su problemi bili vezani za sistem upravljanja. Jasno je da je problem kod nekih prethodnih banaka bio zbog toga što je država preko svojih ovlašćenih predstavnika, a pre svega preko političara se uplitala u bankarski sektor. U ovoj situaciji je to na neki način ponovo bila neka vrsta politike i zbog toga danas ne govorim o krivičnim pitanjima i o krivičnoj odgovornosti.
Govorim o potrebi da uspostavimo sistem gde nećemo dolaziti u ovakve situacije. Imaju i druge zemlje probleme imali su probleme sa bankarskim i privrednim sektorom, ali nigde ti problemi nisu bili tako direktno povezivani sa politikom sa načinom funkcionisanja politike, sa situacijom da se neodrživa ekonomska situacija na neki način i neko vreme ulepšava i fingira tako što postoje neodrživi sistemi kreditiranja, finansiranja i odlaganja neminovnih tržišnih ishoda ili rezultata.
Dakle, neću naravno koristiti svo vreme koje mi stoji na raspolaganju kao predstavniku poslaničke grupe Liberalne demokratske partije.
Još jednom poruka i zahtev svim kolegama i političkim partijama da se ovaj slučaj ne zloupotrebljava u izborne svrhe, ali da svi izvučemo i pouke iz ovoga što se dešavalo u ovom slučaju, što se dešava sa „Univerzal bankom“, sa onim što se pre toga dešavalo sa „Razvojnom bankom Vojvodine“, sa nekim drugim bankarskim sistemima. U tom slučaju nije bitno da li smo vlast ili opozicija. Moramo da se ponašamo identično i u jednoj i u drugoj situaciji i zbog toga što danas nas gledaju i u bankarski sistem gledaju svi građani ove zemlje. Oni ove gubitke koji se naprave zbog neodgovornog funkcionisanja plaćaju ili kroz budžet, kao što se već desilo u slučaju nekoliko banaka, ili tako što su ugroženi kao klijenti banaka.
Mislim da moramo da zatražimo i od institucija koje su nadležne da kontrolišu finansijski i bankarski sektor, pre svega od NBS da se mnogo odgovornije i ozbiljnije ponaša u sličnim situacijama.
Na svima je odgovornost, a posebno na NBS da reaguje na vreme u ovakvim situacijama, da u situacijama kada se mesecima i u javnosti govori o problemima koji postoje u jednoj banci ili o problemima koji su izazvali neka privredna društva koja su u finansijskim problemima, pa sa sobom vuku i banke koji su njihovi kreditori, da reaguje na vreme.
Sada možda za ovaj slučaj kasno. Sada smo u kampanji pa se svaki potez tumači kao deo kampanje. Osim što ćemo 30 ili 40 dana govoriti i putovati po Srbiji, u Srbiji postoji još tridesetak banaka, u Srbiji postoji sedam miliona građana koji su klijenti raznih banaka, u Srbiji postoji sedam miliona građana koji zavise od tih banaka i zbog toga vas sve pozivam da, još jednom kažem, danas donesemo odluku o ukidanju imuniteta, da ostavimo pravosudnim organima da rade svoj posao, a da svi oni koji su na svojim funkcijama u ovih 30 ili 40 dana do izbora takođe rade svoj posao kako ne bismo bili suočeni sa sličnom situacijom u nekom drugom delu finansijskog, bankarskog ili privrednog sektora. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa žele reč?
Narodni poslanik Borislav Stefanović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Demokratska stranka
Čekao sam da vidim da li će neko od predlagača da se javi. Jako mi je žao zbog toga. Moram da kažem u ime DS da nam je državni praznik počeo vrlo simbolično, hapšenjem narodnog poslanika, i to jeste pravo lice ovog režima. Skupština je stavljena u džep u ovoj situaciji. Administrativni odbor je odlučivao bez potpune dokumentacije. Izvesni policajac je procenio da li neko ima pravo ili nema pravo na imunitet.
Demokratska stranka će glasati za skidanje imuniteta poslaniku Tomiću. To nije sporno. Ali smo dužni da građanima Srbije i ovoj Skupštini objasnimo šta se ovde zaista dešava. Naime, mislim da je potpuni skandal da se u predizbornoj kampanji u funkciji propagande, marketinga SNS sa željom da se stavi plašt i da se zakamuflira ono što sledi, a to su hapšenje članova DS, kako nam javlja Laufer ovih
dana, mislim da je to nešto što je neophodno reći građanima, a ne pričati o stabilnosti bankarskog sistema. Gospodo, da li ste dobili vašu „Agrobanku“ danas? Da li ste dobili vašu „Razvojnu banku Vojvodine“ danas? Da li je bio neko od uhapšenih iz tih banaka iz DS? Nije. Ko su ljudi koji su uhapšeni u „Univerzal banci“ tj. jedan čovek, poslanik SNS? Ko ga je stavio na to mesto? Ko je postavio te ljude u „Univerzal banci“? U privatnu banku ste stavili partijske kadrove. Hoće li neko da odgovori na to pitanje građanima Srbije – kako je to moguće i da li je to normalno?
Zašto gospodin Dželetović nije uhapšen? Kako je moguće da uhapsite jednog a ne uhapsite drugog? Ko je čovek koji ih je stavio u tu banku? Kako se zove taj čovek? Da li je taj čovek odgovoran za ovo? Da li ste svesni da se građani Srbije danas pitaju da li ima državnih depozita tamo? Da li je vaš prinudni privremeni petoglavi ogran u Beogradu stavio sredstva Grada Beograda u „Univerzal banku“ pre par dana? Hoćete li na to da nam odgovorite ili samo očekujete da se ovde digne ruka zato što je neki policajac procenio da Skupština ništa ne mora da se pita? On čovek zna najbolje, pa onda ćemo mi da brišemo brljotine vaše izvršne vlasti. To je sramota za srpski parlamentarizam i to je sramota za ovu Skupštinu i to pokazuje kako želite da uništite jednu granu vlasti i da je podredite drugoj.
Imunitet nije izmišljen da bi se Tomić ili Dulić ili bilo ko lepše osećao, nego je izmišljen da Skupštinu zaštiti od samovolje izvršne vlasti, a vi ste to upravo uradili sa ovim slučajem. Sada ćete da nam pričate – mi smo uhapsili naprednjaka i onda ćete mesecima od toga da pravite priču, a nećete da objasnite građanima ko ga je stavio tamo, odkud on u privatnoj banci, odkud ta banka ide brzom linijom, kako Vučić kaže, pa daje kredite vašim partnerima iz vlasti koji sada čekaju da li će biti uhapšeni, pa Perčević kaže – to što sam ja pozajmio od svih, kakve to veze ima, ja sam bio likvidan kada je napravljena ova Vlada, pa Đurić kaže – ja sam podržao Vučića, što me sada hapsite. To je vaša unutrašnja brakorazvodna parnica.
Gospodin Tomić je čovek koji je vrlo blizak Tomislavu Nikoliću i on je u ovoj situaciji platio cenu nekih vaših unutrašnjih razmimoilaženja. Možete da klimate glavom koliko hoćete. Mi smo ovde od gospodina Tomića slušali da su žuti upropastili bankarski sistem i sada vi očekujete da demokrate dođu i ćute i da dignu ruku. Taj film nećete gledati.
Mislim da je jako važno zašto to radite u sred kampanje, zašto vaši ljudi u upravnim organima banke nisu ranije ukazali na nepravilnosti, zašto se ne postavlja pitanje – kako je moguće da članovi SNS sede u privatnoj banci koja je dala kredit SNS u kampanji, a u kojoj je jedan od akcionara bio Miroslav Mišković, vaš arhineprijatelj. Vaš arhineprijatelj je vama dao pare pa ste ga uhapsili, pa ste ga pustili u London, pa vas podržava svet snažno u reformama. Kod Miškovića na prijem dođu svi ambasadori. Kako to objašnjavate? Da li je to moguće? Nije bilo demokrata. Nije bilo ni vas doduše, ali bilo je vaših dobrih prijatelja tamo.
Dakle, kako je moguće i zašto član Upravnog odbora i Odbora za reviziju „Univerzal banke“ koji je koordinator Ekonomskog saveta SNS, gospodin Milenko Dželetović nije priveden? Kako je moguće? Kako je moguće da taj čovek, uprkos vašoj obećanoj departizaciji javnih preduzeća sedi istovremeno i na poziciji finansijskog direktora „Telekoma“, člana Upravnog odbora Privredne komore Beograda, člana Skupštine „Železare Smederevo“? Ima li još negde da sedne. Ne može verovatno od Siniše Malog. On ima više mesta. Kako član Odbora za reviziju, prvi među stručnjacima SNS u toj oblasti, rekao bih osim gospodina Arsića koji je nepravedno tu izopšten, nije primetio šta se dešava u banci, a akcionari banke su na to upozoravali NBS još pre godinu dana?
Znači, ja ne pričam napamet. Čovek, ovaj gospodin Divljan, izašao je i rekao – ja sam rekao, poslao dopis, sve uradio kako treba i Narodna banka nije reagovala. Zašto? Hoće na to da odgovori grupa poslanika koja je podnela ovo?
Koja je odgovornost guvernerke Narodne banke? Hoćete da kažete da nema odgovornosti nikakve? Ako nema, dokažite kako nema odgovornosti. Kako osoba koja vodi Narodnu banku i koja je ponovo zamrznuta zamenica predsednika SNS, gospođa Tabaković, zna da je NBS, Narodna banka Srbije, ne SNS, jedina ovlašćena za nadzor banaka? Jel ona radila svoj posao? Nije. Nije, pa što bi radila? Ministarka energetike, ekologije ne kontroliše vodu u Srbiji. Što bi ona nadgledala rad banaka? Bože moj, vode je naprednjaci, što bi nadgledala? Pa ćemo da uhapsimo jednog, a drugog nećemo. Onda ćete vi da kažete – institucije rade svoj posao.
Slažem se. Mi smo za to da svako ko krši zakon odgovara. Ali ove stvari, ljudi moji, građanima je jako teško objasniti. Radite to u kampanji sa željom da vaši pokliči iz Niša se pretoče u nekakvu politiku, a politike nigde nema. Prazna ljuštura i obećanja hapšenjima.
Šta će biti, špekulišem, ako Tomić bude pušten? To nije važno. To će biti posle kampanje. Šta će biti sa ovom institucijom sutra, ako neko bude odgovoran i uhapšen, zato što je neki pandur procenio da nema taj imunitet? To je sramota. To je veća sramota za Skupštinu nego termin koji sam upotrebio. Razmislite o tome.
Sutra svakome od vas to može da se desi. Samo je pitanje da li će gospodin Vučić da proceni da li će mu to dići rejting. Vi ste inače stranka koja obiluje mogućim situacijama pogodnim za rejting Srpske napredne stranke. To pokazuje upravo ovaj slučaj. Razmislite dobro šta ovo znači. Ne pričam ja o tome da li je Tomić kriv ili nije, to će sud da utvrdi. Mi ćemo glasati za skidanje imuniteta Tomiću. Ali, ispod svakog nivoa, ispod nivoa održivosti institucije Skupštine Srbije, da se to uradi na ovaj način, u sred izborne kampanje, i mislite da dođemo ovde na deset minuta, na državni praznik, dok vojska ispaljuje plotune na Kalemegdanu, da se Srbija okiti hapšenjem, još jednim i to kažete - našeg. Jel to poruka ovoj naciji, koja nema ni posla, koja je sve više gladna? Vi ćete samo da se bavite vašim rejtingom. To je jedino što znate.
Ja bih molio da mi neko odgovori - da li ima depozita lokalnih samouprava i države „Univerzal banci“? Šta će biti sa tim depozitima? Da li iko od vas ima odgovor na to i da li iko od vas zna da mi odgovori na jedno od ovih pitanja, a da ne kaže – šta ste vi radili, pošto to – šta ste vi radili, moraćete nekom drugom da kažete, od danas.
Ono što je važno, mislim da je apsolutno jasno da postoji sumnja da je ovo urađeno apsolutno u svrhu promocije Aleksandra Vučića i SNS u kampanji, da je ovo urađeno u sred kampanje, da je ovo urađeno na nezakonit način, da Administrativni odbor nije dobio dokumentaciju, da ste sazvali poslanike kao članove vašeg glavnog Odbora da dođu na državni praznik, da dignu ruku o jednom od vas, a sve to sa ciljem, dragi građani, kako nam javlja Laufer, što ćete narednih dana malo da hapsite žute, pošto to volite da radite, pa da možete da kažete – uhapsili smo i naše.
Ali, vodite računa, to oružje vam je bumerang, gospodo, jako ste se zaleteli. Pričate ljudima sada kako možda izgubite izbore, pa sada malo da se ojačate, da se očeličite. Malo pokušajte da odgovorite na ova pitanja – šta su depoziti, ko je odgovoran, ko je stavio, šta je sa Dželetovićem, šta je radila Jorgovanka Tabaković? To bi nama recite ovde danas, a ne da zamajavate Srbiju i da je lažete neprekidno. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pre nego što dam reč gospodinu Babiću, pošto ste rekli da je u toku postupanja nekih od odbora Narodne skupštine bilo nezakonitih radnji, molim vas da se nadležnim državnim organima što hitnije obratite sa tim, da bismo mogli da utvrdimo da li je to tako, jer je to ozbiljna optužba. Nadamo se da ćete se obratiti sudu što hitnije, zato što je važno da tu stvar sud na pravi način razmatra i utvrdimo da li je bilo nezakonitih radnji ili nije, da biste pokazali da to što ste rekli ste iskreno mislili.
Gospodine Babiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj dan je težak za SNS, ali mi i na ovom primeru želimo da pokažemo da je zakon isti za sve. Žao mi je što nije saslušan i poslušan predlog kolege Đurića, koji je bio kolegijalan, koji je bio korektan i što se ovo vreme i što se ova Narodna skupština troši u vreme predizborne kampanje za tribine. Vidim da kolega koji je pre mene govorio da dobija sve manji i manji aplauz, verovatno da je ovaj saziv potrajao, da ga ne bi ni dobijao više za stavove koje iznosi.
Ne želim i nemam pravo da budem ni tužilac, ni advokat, ni sudija, a prethodni kolega je govorio čas kao sudija, čas kao tužilac, a najčešće kao advokat branilac.
Ono što mi je zaparalo uši, trudiću se da više ne odgovaram na besmislice koje su iznesene, je opasna teza da zakoni jedne zemlje ne treba da važe u vreme predizborne kampanje, jer je zaboga, ukoliko zakoni važe, ukoliko se ljudi koji su se o zakon ogrešili procesuiraju, to je u svrhu predizborne kampanje. Zakoni u Srbiji će važiti za sve, bez obzira na partijsku knjižicu koju imaju, bez obzira na količinu novca koju imaju, bez obzira na prijatelje koje imaju, bez obzira na vlasništvo u medijima koje imaju ili u reklamnom prostoru u medijima i to je novina u odnosu na period vladavine DS, kada je važilo samo - partijska knjižica i niko neće odgovarati.
Za razliku od periodu kada su vaši članovi uništavali i privredu i banke, nikada, ponavljam, nikada nije vođen nijedan postupak, a sada vam smeta kada se poštuje zakon Republike Srbije. Ne odlučujemo mi ko će biti uhapšen, ne odlučuje politika, niti naručuje, niti sprečava. To radi tužilaštvo, to rade pravosudni organi Republike Srbije ukoliko želimo, a želimo da budemo uređena i normalna država.
Administrativni odbor je pre dve večeri zasedao na osnovu zahteva tužilaštva, na osnovu potpune dokumentacije i jednoglasno je doneo predlog odluke koja je danas pred nama. Ne postoji ni zrno sumnje, jer je odluka donesena jednoglasno, da je doneta protiv zakona, protiv Poslovnika o radu Narodne skupštine, to su besmislice i insinuacije. Na ovaj način svima, pre svega ljudima u Srbiji, ali i u svetu, šaljemo poruku da se Srbija menja i da niko u Srbiji nije zaštićen, bez obzira da li se radi o našim prijateljima, da li se radi o partijskim kolegama, kao što je to bilo u slučaju vladavine DS.
Da li je Dragan Tomić kriv ili ne odlučiće pravosuđe i time se neće baviti ni SNS i time ne treba da se bavi Narodna skupštine Republike Srbije. Zbog naše dece, zbog budućnosti, Srbija mora da postane normalna država, Srbija mora da postane pristojna država, građani ne mogu da izdrže dalje pljačkanje Srbije, ma ko stajao iza te pljačke. Istom snagom se borimo protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao što ćemo se boriti za pokretanje privrede i za nova radna mesta. Svi koji su urušavali, a vidim da Srbije, ma ko stajao iza te pljačke. Istom snagom se borimo protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao što ćemo se boriti za pokretanje privrede i za nova radna mesta. Svi koji su urušavali, a vidim da postoje određena podozrenja i određeni strah, svi koji su urušavali Srbiju godinama i bacali je na kolena, moraju da odgovaraju. Pakleni lanac povezanosti politike, kriminala i tajkuna u Srbiji jednom za svagda mora da prestane, da bi postali prosperitetna država, da bi postali normalna država, da bi postali država koju žele građani Srbije, koju želi SNS.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, Borislav Stefanović.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Demokratska stranka
Gospodine Babiću, možda nešto tu nisam bio jasan. Zahvalan sam što ste i vi i gospodin Stefanović dali odgovore na par pitanja vezano za rad Odbora. Međutim, vi izgleda ne primećujete jednu krajnju nelogičnost. Znam da vi imate izvesnog gospodina Meska. Gospodin Mesko koji se školovao na „oksfordima“, „kembridžima“ i prodavao grožđe. Ali, trebalo bi da znate da u momentu kada sazivate Administrativni odbor čovek je u pritvoru. Samim tim obesmišljavate Skupštinu, dovodite je u situaciju da ona a posteriori reaguje. Zato što ste u funkciji izvršne vlasti vređate Skupštinu Srbije, dovodite je u situaciju da smo mi vaš resorni Odbor za pravosuđe, koji inače nema pojma šta radi. To ste vi, gospodine Babiću. Lepo vas pitam. Pustite to – mi ćemo sada tajkunski. Prvo, svi tajkuni danas su uz vas. Ima jedan koji izgleda nije uz vas, a vi se sa njim obračunavate. Izvolite, što kaže narod - šljemajte se vi sa njim, ali on je vama dao pare za kampanju, a ne nama. Šta vi sada nama to prebacujete?
Druga stvar, niste mi odgovorili za Dželetovića. Greota, čovek sedi i čeka da čuje šta ćete da mu radite. Recite zbog njega. Recite zbog Perčevića. Recite zbog buduće Vlade, zbog premijera koji kaže – sve ću da vas razbijem. Zbog njega recite, a ne zbog nas. Pustite vi aplauze. Znate šta, sloboda umire uz gromoglasne aplauze, gospodine Babiću. To je stara izreka. Možda niste čuli za nju. Druga izreka, da vas podučim, glasi – ne smejte se onima koji kada se penjete gore vas gledaju, pošto ćete ih sresti kada krenete dole. To je ono što i vas čeka, vrlo brzo, mnogo pre nego što mislite.
Ono što mi niste odgovorili jeste koja je odgovornost nadzorne i da li postoji izvršena nadzorna funkcija Narodne banke i zamrznute potpredsednice SNS, Jorgovanke Tabaković? Da li ćete odgovoriti, ne meni, nego onom gospodinu Divljanu, koji je akcionar te banke? To je privatna banka. Ljudi, vi vodite privatnu banku, dajte pare kome vam padne na pamet, a onda nas sazivate da mi odlučujemo o vašim unutrašnjim problemima. To je sramota.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Za repliku se javio gospodin Babić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Lepo je kada neko prizna da je gospodin Mišković, protiv koga pravosuđe vodi postupak, ne želim da ulazim niti da komentarišem taj postupak, nisam pravnik, ali toliko znam od vrlog pravnika, prethodnog govornika, ali dobro je što ste priznali da je taj tajkun uz vas. Ali, ima još jedan tajkun koji vas vodi, koji je sa ne manjim bankovnim računom koji je stečen u vreme vladavine DS.
Što se tiče gospodina Cvetanovića, to je poštovani kolega, član SNS, član predsedništva SNS, Mesko Cvetanović je član predsedništva SNS i čovek koji je do nogu potukao DS u Leskovcu, koji ima najveće poverenje ljudi u Leskovcu.
Međutim, mnogo je pitanja i lako je kada se pitanja postavljaju, ali nikako nismo dobili odgovor na pitanje - kako je moguće da u uređenoj zemlji, u tako svetloj zemlji, u tako normalnoj zemlji, kako je moguće da DS u vreme kampanje dobije kredit od „Razvojne banke Vojvodine“, a da ne garantuje ničim? To je matrica pljačkanja banaka. To je matrica uništavanja i „Agrobanke“ i sada „Univerzal banke“. To je matrica ponašanja. Zašto ne date odgovor na to pitanje, u odnosu na sva ova vređanja, lična vređanja ljudi iz SNS?