Sedmo vanredno zasedanje, 30.07.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

2. dan rada

30.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:30

OBRAĆANJA

Ivan Tasovac

Hvala, predsedavajući.
O čemu se radi? Javna rasprava se sprovodi pre upućivanja nacrta zakona Vladi i to je tako i predviđeno Poslovnikom Vlade. To je jedna stvar.
Druga stvar, što se tiče finansiranja iz budžeta, on se primenjuje u jako malom broju evropskih zemalja i mi smo i napravili sada u ovom prelaznom periodu od godinu i po dana, što je dovoljno vremena da se javni servisi stabilizuju i da imaju, da kažem, jedno stabilno finansiranje, kako bi mogli da ispune sve ono što predstavlja javni interes.
Drugi model, to je pretplata koja se vrši preko trećeg lica. On se pokazao kao potpuno neuspešan. Imamo i taksu i, pri tome, ono što mi se čini da ovde nije dovoljno precizirano. Znači, definisano je ovim zakonom da taksa ne može biti veća od 500 dinara, što znači da može biti i manja.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala, ministre.
Gospodine Babiću, želite repliku na izlaganje Živkovića, je li tako?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, srpska istorija je, nažalost, puna nekih mračnih, crnih tačaka. Mračnih tačaka kada su se gubili ljudski životi. Loše je kada se podsećamo na te stvari i na ta dešavanja, a jedan broj tih dešavanja i tih događaja je ostao nerešen.
Ukoliko se pravi konekcija i veza između ministra informisanja i jednog ružnog događaja, kao što je zversko ubistvo gospodina Đuruvije, mogu istom tom logikom da postavim pitanje i da postavim paralelu sa ubistvom, recimo, gospodina Gavrilovića, koji je ubijen na parkingu posle sastanka sa gospodinom Koštunicom. Ko je bio savezni ministar unutrašnjih poslova?
Mogu da postavim i pitanje za mučko ubistvo generala Buhe na parkingu, noću. Ko je bio ministar unutrašnjih poslova, savezni ministar unutrašnjih poslova?
Mogu da postavim i jedno pitanje za koje zaista cela država ima žal, a to je, nažalost, zversko ubistvo i premijera Vlade Republike Srbije. I opet je isti čovek bio ministar unutrašnjih poslova, savezni ministar unutrašnjih poslova.
Gde je tu veza? Gde je tu odgovornost? Ali, odgovornost na Vladi Republike Srbije i na premijeru Vlade Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, je ta što su posle godina tumaranja, neznanja, manjka želje da se na te stvari stavi tačka, procesuirani ljudi koji su likvidirali gospodina Ćuruviju. Ti ljudi su sada u pritvoru i sudskom postupku i optužnica je podignuta. To je naš odnos prema takvim stvarima koje su se desile u istoriji.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Gospodine Živkoviću, po kom osnovu?
(Zoran Živković, s mesta: Replika.)
Na čije izlaganje replika?
Molim vas, ljudi, sačekajte. Da li vi stvarno mislite da ja ne znam Poslovnik? Recite mi samo na čije izlaganje želite repliku?
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Prvo, da vas upozorim da mi ide vreme.
Drugo, dva su osnova. Jedan je korišćenje prigovora na Poslovnik kao replike od prethodnih govornika, a konačno i sada na izlaganje gospodina Babića, koga niste pitali na čije izlaganje daje repliku.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Molim vas, gospodine Živkoviću, samo da se razumemo, nemate pravo replike na povredu Poslovnika. To treba da vam je jasno.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Ali, vi ste rekli da je to zloupotrebljeno.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Samo malo, dozvolite da ja završim.
Gospodin Babić je, po mom shvatanju, imao pravo na repliku vama, jer ste direktno pomenuli zakon iz 1999. godine i poimenično ste gospodina Vučića pomenuli, lidera njihove partije. Po tom osnovu sam ja dao pravo njemu. Ne vidim razloga da vi imate repliku, jer u svojoj replici on nije vas spomenuo, govorio je o nekim događajima.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Kako nije? Govorio je o saveznom ministru, a jedini živi savezni ministar unutrašnjih poslova sam ja.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Nemate pravo i ja vas molim da sednete. Mislim da smo se dogovorili.