Sedmo vanredno zasedanje, 20.02.2015.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj: 06-2/66-15

2. dan rada

20.02.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
Hvala vam na sugestijama.
Što se tiče ovog amandman, dakle čitava intencija zakona, mi smo sada promenili mnoge stvari. Sada više na jednom oružanom listu, dakle na jednoj kartici ćete imati podatke za svako oružje, što je dobro. Za svako oružje ste imali poseban oružni list. Znači, onaj plavi list onaj plavi dokument za svako oružje dobijate poseban onaj kartonski obrazac. Sada imate jednu kao vozačku dozvolu biometrijski obrazac na kome će biti upisano svako oružje koje dobijate. U ovom trenutku tehnički smo ograničeni na rok od 10 godina. Dakle, čip podržava, naše baze podržavaju takvu vrstu evidencije. Mislim da to nije preveliko opterećenje.
Vi ste rekli 350, 400 ljudi, na 27 policijskih uprava, puta policijske stanice, nije to više od jednog čoveka dnevno na šalteru samo za ovo. Dakle, ne kažem da, naravno bolje da ne postoji pritisak bilo kakav, ali policija je uspela za kratko vreme da izda i negde i tri i po miliona pasoša, možda i više. Evo, gospođa Kasalica me ispravlja, šest miliona pasoša za relativno kratko vreme kako su se pojavili kao birometrijski dokument u prethodnom periodu.
Tako da verujem da postoje kapaciteti u Upravi za upravne poslove da izađe na kraj sa ovakvim izazovom. Slažem se da u budućnosti ako se tehnologija bude izmenila možemo da radimo na tome, možda se ovaj rok produži možda i na 20 godina sa čim nemaju ni stručne službe problem, ali videćemo kako se bude inoviralo. Kako što sam rekao neću biti protiv toga da se u ovom parlamentu raspravlja o izmenama i dopunama i u tom smislu.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Po amandmanu Dragan Šutanovac. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Ovo je sad pitanje modernizacije. Nemam ja problem sa tim da Uprava može da izda šest miliona pasoša ili 850 hiljada dozvola za oružje ili ne znam koliko miliona saobraćajnih dozvola ili vozačkih dozvola, ali se postavlja samo pitanje,  da li to MUP i treba da radi. Da li to MUP radi u Nemačkoj ili radi lokalna samouprava? I, šta radi MUP, a šta radi lokalna samouprava? I, zbog čega se MUP time opterećuje?
To vam govorim, jer želite da budete modernizator, čitao sam neke vaše intervjue, čitao sam savetnike koji nešto savetuju, ako hoćete nešto da menjate morate da krenete odmah, nećete biti dugo na vlasti kao što mislite, da vam kažem odmah ovako u poverenju.
Dakle, koleginica iz Užica, ili imate pogrešan amandman ili su vam sugerisali. Moj amandman se ne odnosi na zastarele predmete. Ovo što ste rekli da tri godine i da treba češće, znači, podržavate amandmana gospodina Pavićevića koji nije tu, a on je predložio da bude na tri godine. To ćete moći u danu za glasanje da podržite i mislim da bi to bilo korektno u skladu sa ovim što ste rekli. Znači, meni je samo intencija da MUP ne mora da radi ono što ne mora da radi. Kada dobijete taj dokument vi ispunjavate sve uslove koji su neophodni, a ako ne ispunite onda vam se oduzima, ako ispunite on se automatski produžava i nema potrebe kada bi tako bilo, znači, objektivno to nije neophodno. Da ne govorim o tome i važenje vozačke dozvole. Isto tako, lekarski pregled, ako je lekarski pregled u redu, onda može automatski da se produži važenje, ako nije oduzima se.
Hoću da kažem, samo kad sve to pomnožite, pasoš je nešto drugo, pasoš je definisan međunarodnim zakonima, propisima i tako dalje, ali kad sve to pomonožite sa nekim stotinama hiljada ljudi nije to jedan čovek po policijskoj upravi dnevno, to je mnogo više. Svojevremeno sam radio sa koleginicom Kasalicom, a seća se i ona, to je ogroman posao kada dođe do nekih promena, pa svi odjednom, to onda bude ogroman posao.
To vam govorim, zato što vi imate da kažem preča posla, jer ovo je uslovno rečeno sporedan posao koji je možda jako važan, ali ja bih zaista voleo da bude stanje kao što je rekla gospođa smanjenog kriminaliteta u Srbiji i manje korišćenje hladnog oružja, a prekjuče je čovek ubijen sa nekom sabljom ili već ne znam kojim oružjem, mačetom. Nije to baš tako sjajno kao što pričate, a crne hronike su pune svaki dan. Imali smo ministre, pre neki dan raspravu o statistici. Ono što ste rekli za prošlu godinu kada uzmete novine, samo prekjuče do danas cela statistika pada u vodu. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Stefanović.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
Statistika je statistika i to su činjenica koje su takve svidelo se to nekome ili ne. Naravno, kao što sam vam rekao i onda sam apsolutno nesrećan kada dođe i do jednog izvršenja krivičnog dela. Imamo krivična dela koja se izvršavaju. Policija radi na rasvetljavanju. Dakle, trudićemo se da budemo što efikasniji u tom smislu.
Što se tiče vlasti, verujte obavljajući ovu dužnost, evo devet meseci sam ministar unutrašnjih poslova, nijedan dan u tih devet meseci mi nije bio lak. Ni u jednom nisam uživao niti se nešto dešava, nažalost u ovom ministarstvu što vas čini srećnim i razdraganim, uglavnom se radi o najtežim stvarima koje mogu da se dešavaju i sa kojima morate da suočavate. Dakle, što se mene tiče ne moram ni sutra ujutru da budem ministar, neće mi uopšte teško pasti. Trudiću se da ono što radim u poslu koji radim obavljam na način da ljudi u ovoj zemlji budu zadovoljni, da zaista nešto inoviramo i menjamo i trudim se i kroz zakone koje predlažem i kroz druge mere koje radimo da ljudi vide da policija, odnosno MUP napreduje.
Mi ćemo razgovarati i sa Ministarstvom finansija i kada taj momenat dođe na dnevni red. Ja ću vas zamoliti sve za podršku da se određena sredstva preusmeravaju ka Ministarstvu unutrašnjih poslova kada se radi, recimo, o obezbeđenju određenih događaja preko onoga što Ustav propisuje u smislu obezbeđenja, bezbednosti i sigurnosti. Dakle, da takvu stvar nadoknadimo samo troškove koje MUP ima, da kažem, prekovremenim angažovanjem ili da kažem angažovanjem koje nije bilo redovno predviđeno za obezbeđenje tih skupova za transporte određenih materija itd.
Mi šaljemo ljude, svaka utakmica koja se proceni da ima povišeni rizik, vi znate kako to ide, uvek ide više ljudi i tu su onda njihovi putni troškovi, transporti i autobusi i sve ono što ide. Dakle, na kraju krajeva angažovanje tih ljudi, tako da će to biti dobra prilika da obezbedimo stabilnije finansiranje, pa ako neko želi da organizuje različitu vrstu manifestacija neka pored ostalih ima i onaj trošak koji ima, ali ćemo se truditi da modernizujemo zaista sve više.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Po amandmanu, Dragan Šutanovac.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
ja sam vam prošli put sugerisao, a čuo sam od vašeg kolege da ima, ako se ne varam, 856 hiljada i 865 hiljada komada oružja u zvaničnom i legalnom posedu kod građana Srbije.
Po meni, sav porez koji se plaća na osnovu tog oružja treba da ide u prvu kasu Ministarstva unutrašnjih poslova, jer svo to oružje je dobijao na osnovu saglasnosti bezbednosne provere itd, koju vrše ko? Vršite vi.
Potpuno mi je poznato, znači, rekli ste nam na Odboru za odbranu i bezbednost da je jedan dan Parade ponosa koštao 360.000 evra. Nažalost, mi ni danas ne znamo koliko je koštala Parada Vojna koju je gospodin Gašić organizovao, koja se organizuje mnogo duže i mnogo teže i mnogo ozbiljnije, to je znači više miliona, ali kažem ne možemo da znamo pošto očigledno vi radite transparentno i nemojte da mislite kada vam kažem - nećete vi dugo ostati tu. Nije to tema. Tema je da vi budete modernizator, da promenite uslove za rad vašim kolegama i da promenite mogućnost da građani Srbije kada dođu u policiju dolaze baš zato što je neophodno i da to što rade završavaju brzo. To je suština da to bude servis građana, a vi kao mlad čovek i kažem imate intenciju, trebate to da prihvatite, jer ako se budete oslanjali na propise koji postoje, a verujem da ste se već susreli sa tim, da vam kažu – to ne može jer tako nikad nismo radili. Nemojte gubiti vreme bez obzira koliko ćete biti na tom mestu, jer svaki dan za Srbiju je važan. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.
Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima mr Dejan Čapo. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Dejan Čapo

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Hvala, Uvaženi predsedavajući.
Poštovani ministri, koleginice i kolege poslanici, pa samo da razjasnim malopređašnju misteriju. Amandman je podnela LSV i odnosi se na stav 5. član 17, gde mi tražimo da se organičeni rok važenja od pet godina zameni rečima „deset godina“.
Mislimo da je ovo optimalno rešenje iz više razloga, jedan smo čuli to su tehnološke mogućnosti izdavanja oružanih listova. Drugi argument da bi uspeli nekako da sprečimo i da se rasteretimo administrativnih poslova i organizacione jedinice ministarstva, tj. policijske uprave kao i građane, a naravno i da smanjimo troškove građanima koji imaju oružje za izdavanje oružanog lista, a i na ovaj način ćemo izjednačiti period izdavanja oružanog lista, kao dokumente sa izdavanjem drugih ličnih dokumenata kao što su lična karta, vozačka dozvola i druge putne isprave. Hvala još jednom što ste prihvatili ovaj amandman LSV.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević.