Sedmo vanredno zasedanje, 20.02.2015.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj: 06-2/66-15

2. dan rada

20.02.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.
Reč ima narodni poslanik Milan Petrić.
...
Srpska narodna partija

Milan Petrić

Samostalni poslanici
Poštovane kolege i koleginice, predstavnici Ministarstva i Vlade, što se tiče ovog amandmana, smatram da smo mi prva zemlja u Evropi u čijem se zakonu pominje termin konvertibilno oružje, kao vrsta oružja.
Naime, sama ta definicija tog oružja je toliko nejasna da neki stručnjaci ne shvataju kakva je to vrsta oružja u koje se može svrstati automatsko, staro, vatreno, vazdušno, gasno i signalno oružje, jer oni imaju cev koja nije prenosiva.
Takođe, u okviru ovog amandmana, podneo sam da bi trebalo da se iz tačke 16. izbriše „lovačko oružje je dugo oružje“. Znači, reč „dugo“ treba izbrisati, jer smatram da pištolj može koristiti kao pomoćno oružje tokom lova, a prvenstveno u cilju životne bezbednosti.
Što se tiče trećeg stava, on bi trebao da glasi – municija su metci za vatreno oružje sa olučenim i glatkim cevima. Svi mi znamo definiciju metka. Metak se sastoji iz čaure, kapisle, barutnog punjenja i projektila. Samim tim ne treba ga napominjati u kasnijem delu tog teksta. Taj deo bi trebao da se briše.
Vrlo mi je drago što Odbor podržava tu ideju i nadam se da sam bio razuman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Nebojša Stefanović.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
Ovaj poslednji deo o kome ste govorili smo već usvojili drugim amandmanom.
Što se tiče nedoumice koja je bila, o tome smo razgovarali sa raznim udruženjima, nošenje kratkog oružja u lov. Postoje situacije kada lovac želi da olakša životinji, na primer, koja je pogođena, ali imali bismo nedoumicu, kada nekog uhvatimo sa pištoljem i kaže – da, ali ja sam baš krenuo u lov, da dokažemo, a nema dozvolu za nošenje oružja, da li je krenuo u lov ili je krenuo da uradi nešto drugo. Kada bi došlo do prvog izvršenja takvog krivičnog dela, onda bi svi pitali – izvinite, što policija nije to pooštrila. Tako bismo omogućili svakome da zapaše pištolj i da kaže da je krenuo u lov, pa ako na putu do lovišta ponešto uradi – šta da radimo?
Svako ko je imalac dozvole za nošenje oružja može poneti svoju kratku cev u lov i to mu zakon u potpunosti omogućava, ali nismo mogli da izađemo u susret tome, jer bismo otvorili moguće polje zloupotreba. Dakle, zakon je morao da predvidi tu mogućnost.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić Đorđe Stojšić  i Dejan Čapo.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović, Dejan Nikolić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Jovana Jovanović i Goran Ćirić.
Reč ima narodni poslanik Dragan Šutanovac. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Poštovana predsednice, gospodine ministre, uvaženi gosti, pa ovaj amandman se odnosi na deo člana 3. koji se odnosi na legalizaciju oružja.
Dakle, naše mišljenje bi bilo da pored toga što je predloženo da praktično lice koje želi da legalizuje oružje ni na koji način ne snosi odgovornost, odakle mu to oružje dokazuje poreklo oružja. Smatramo da procene koje mogu da budu individualne u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova nisu dovoljne, već da mora da se zakonski predvidi da to oružje mora da se proveri.
Ovde je obrazloženo da bi se time obeshrabrili vlasnici oružja koje je trenutno nelegalno, da prijave svoje oružje čije poreklo ne znaju i naravno ovo ne znači da nadležni organ neće proveriti svaki komad oružja. U zakonu eksplicitno se ne kaže da treba da se proveri, a ovde kažete da ne znači da nadležni organ neće proveriti, nije ovo inperativno. Ja mislim da je ovo definisano na način na koji smo mi predložili mnogo bolji, praktično da mora da se proveri, a nemam dilemu nikakvu da oružje koje nema originalne serijske brojeve, znači, sigurno je već bilo predmet nekog krivičnog dela i ne može da se registruje.
Dakle, ja razumem intenciju vašu da ostavite mogućnost nekome da u policiji o tome odlučuje, ali svaki način da neko možda odlučuje mimo zakona, odnosno da neko donosi svoj lični sud, mislim da nije dobar i otvaram mogućnosti ako ni zašta drugo onda za korupciju, sigurno.
Dakle, ja sam predložio u ime DS amandman u kome se to preciznije definiše i evo kažem, voleo bi da taj amandman prihvatite pošto Vlada nije, jer mislim da je zaista bolji i bolji za vas kao ministra i Ministarstvo, jer ću se suočiti sigurno situacijom da neko namerno, naprosto ne izvrši proveru, jer po zakonu i ne mora da je vrši. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Šormaz

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja za početak hoću da kažem i kao narodni poslanik, ali i kao predsednik Lovačkog saveza Srbije da je ovaj Predlog zakona daleko bolji od važećeg i da je za lovačku organizaciju prihvatljiv i dosta dobar, mada ima još tu nekih stvari koje smo tražili da se izmene, neke su prihvaćene. Za neke, recimo kod člana 6. evo, vrtim papire i ne mogu nikako da nađem, moraćete da me ubedite da je taj jedan deo zaista prihvaćen kao što je rečeno.
Kolega je već je obrazlagao o korišćenju kratkog oružja ili pištolja u lovu i lovištima, ja razumem imamo tu dva pogleda, imamo policijski pogled na celu situaciju, imamo lovački pogled na celu situaciju. Srbija ima 75.000 registrovanih lovaca, dakle, koji kupe redovno od države lovnu kartu, a gospoda iz Ministarstva znaju koliko lako može danas da se izgubi oružje, prijavi te komšija, nasilje u porodici, čak i slučaj gonjenja zbog ne plaćanja poreza, delo u saobraćaju koje podleže krivičnom gonjenju, pa dok traje proces se oduzima oružje.
Ako imamo 75.000 ljudi kojima to nije učinjeno, to znači da mi imamo, namerno ovo pričam zbog slike o lovcima na koje se odnosi ovaj zakon, često pogrešno pravljene u Srbiji, to znači da mi imamo 75.000 ljudi koji su lojalni građani ove države, u čijim porodicama nema nasilja, koji redovno plaćaju poreze, koji su ugledni ljudi ovog društva i lojalni građani ove države.
Sada, kada pogledamo ovaj član, zamislite da ste u lovu i da krene vuk na vas. To je velika brzina, kažem vuk, posle toga divlja svinja, vepar, jelen, to je velika sila. Ovaj amandman se tiče jednostavno toga, da bi se bezbednost povećala u lovištu. Razumem o čemu priča malopre ministar, npr. treba da sednem u kola u Smederevu i da vozim do Kukavice planine i u tom delu može da dođe do korišćenja, zloupotrebe kratkog oružja, ali može i drugog ako tako gledamo. Može i puška da se zloupotrebi, ne samo pištolj, a opet kažem, radi se o ljudima koji ne čine krivična dela i ne postoji praksa za tako nešto da je učinjeno i da se to dogodilo kod nas. Uostalom, legalnog oružja je samo ispod 2% da je njima učinjeno krivično delo u Srbiji.
Možemo da prihvatimo obrazloženje Ministarstva, ali možda još jednom da se razmisli. Šta je problem? Ako ovako piše u zakonu, vrlo lako može da se dogodi da tumačenje bude da upravnik lovišta ne dozvoli unošenje takvog oružja u lovište, zato što nije predviđeno Zakonom o oružju i municiji, da ne bi rizikovao da ga neka prijava ili policijski inspektor zbog toga sankcioniše, prijavi, a on je čovek koji od toga živi i prima platu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Stefana Miladinović i Neđo Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić, Dejan Čapo.
Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Dejan Čapo.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Dejan Čapo

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovana predsednice, uvaženi ministre i kolege, dame i gospodo poslanici, poslanička grupa LSV je podnela 11 amandmana, devet je prihvaćeno. Ja se zahvaljujem ministru i Vladi.
Ovo je prvi od amandmana koji je prihvaćen, a odnosi se na član 4. koji definiše kategorije oružja i u tački 2. kada je u pitanju kategorija B, mi smo definisali to na sledeći način – kategorija B je svako vatreno oružje (kratko, dugo, poluautomatsko, repetirajuće, jednometno, dvometno, sa olučenim i glatkim cevima) osim onog iz kategorija A i C i konvertibilno oružje.
Mislim da smo ovom definicijom uradili tako da ova norma bude preciznija nego što je bila u prvom tekstu zakona. Mislim da će na ovaj način biti jasnija za primenu. Hvala.