Trinaesto vanredno zasedanje, 13.07.2015.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Trinaesto vanredno zasedanje

01 Broj: 06-2/309-15

13.07.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Trinaestog vanrednog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 93 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 137 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni sednici da prisustvuju sledeći narodni poslanici Zlata Đerić, Branko Đurović, Vladimir Marinković, Dragan Šutanovac, Dušan Milisavljević, Vladimir Pavićević, Jovana Jovanović.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika i, izuzetno, za ponedeljak, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge zakona iz dnevnog reda koji je utvrđen u zahtevu Vlade.
Dostavljeni su vam zapisnici sednice 9. i 10. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Pošto današnjoj sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa ovih sednica.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Zapisnik sednice 9. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, održane 16, 17, 18. i 19. juna 2015. godine.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 133, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 13 od ukupno prisutnih 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Zapisnik sednice 9. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Stavljam na glasanje Zapisnik sednice 10. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, održane 22. i 24. juna 2015. godine.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 134, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 12 od ukupno prisutnih 146 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Zapisnik sednice 10. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, u saziv sednice 13. vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini, koja je sazvana na zahtev Vlade, dostavljen vam je i zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnom redom sadržanim u tom zahtevu.
Kao što ste mogli da vidite, za sednicu 13. vanrednog zasedanja određen je sledeći
D n e v n i r e d:
1. Predlog zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu,
2. Predlog zakona o izmeni Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji, i
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji.
Narodni poslanik Aleksandar Marković, na osnovu člana 92. stav 2. i člana 157…
(Marko Đurišić, sa mesta: Poslovnik.)
Izvolite.