Prva sednica Drugog redovnog zasedanja, 01.10.2015.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/370-15

01.10.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Nikoliću, vaša poslanička grupa ima još 30 sekundi pa bih vas zamolio da privedete kraju vaše izlaganje.
...
Srpska napredna stranka

Miodrag Nikolić

Srpska napredna stranka
Završavam.

Dakle, evo, biću konkretniji, zamolio bih uvaženog ministra da pokuša Vladi da nekom uredbom, ako je to moguće u najkraćem vremenu, a da kasnije donesemo i zakon, da promenimo zakon da uradimo ništa drugo nego ono pošto težimo ka EU, ono što je u zemljama EU, posebno srednje EU, da se sva obrazovanja, počev od srednjoškolskog pa do višeg i visokog prilagodi EU, odnosno srednjoj Evropi, da svejedno da li je to KV ili da li je to viša ili visoka stručna sprema, da dva do tri dana ti ljudi obavljaju praksu u privredi, odnosno direktno u objektima da bi paralelno učili, pored teorije da uče i praksu i da se ne dešavaju ovakvi problemi kakvi jesu, a to je moguće uraditi sa uredbom.

Inače obrnuto, sve je lepo što mi imamo, sve je lepo, i činjenica je to da je naš premijer učinio ogromne napore da pokrene privredu da radi, ali bez kadrova, bez dobrih, školovanih i obrazovanih kadrova, stručnih ljudi, nije moguće uraditi pravi proizvod, nije moguće samim tim pružiti pravu uslugu, itd.

Naravno da ćemo na dan za glasanje kao poslanik sa liste SNS glasati za ovaj zakon i u danima oko amandmana obrazložiću moja dva amandmana, oni se odnose, kratko ako mogu samo predsedavajući da kažem na član 50. i na član 51. …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Nikoliću, to ćete morati u danu u pojedinostima u ponedeljak, a zamolio bih vas da privedete kraju.
...
Srpska napredna stranka

Miodrag Nikolić

Srpska napredna stranka
Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne.)
Zahvaljujem.
Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1. do 5. dnevnog reda.
Zahvaljujem se poslanicima, zahvaljujem se potpredsedniku Vlade, gospodinu Rasimu Ljajiću sa saradnicima na učešću na današnjoj sednici.
Nastavak je sutra u 10,00 časova.