Četvrto vanredno zasedanje (neredigovane i autorizovane), 12.02.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem puno na razumevanju, da vas ne bih prekinula, svaka čast.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak 12. februar 2016. godine, sa početkom u 15 časova i 20 minuta, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Molim da pozovete vaše kolege da siđu u salu, za koji minut ćemo početi glasanje.
Hvala, ministre.
Poštovani narodni poslanici, molim vas da utvrdimo kvorum, da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 137 narodnih poslanika, te da imamo uslove za rad.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 150, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman, sa ispravkom, podnelo je 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 157, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 151, protiv – pet, uzdržanih – nema, nisu glasala tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 154 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Molim vas, kada zaključim glasanje da ne pritiskate tastaturu.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Mirjana Dragaš.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 153 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 154 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 154 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je šest narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine, 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 154 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 154 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman su podneli poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman su podneli narodni poslanici Zoran Živković, Vladimir Pavićević i poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS i ZS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman su podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov i Dragan Šutanovac.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman su podneli narodni poslanici Zoran Živković, Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman su podneli narodni poslanici Zoran Živković, Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman u istovetnom tekstu podneli su poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS i ZS i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman u istovetnom tekstu podneli su poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS i ZS i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman u istovetnom tekstu podneli su poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS i ZS i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS i ZS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman je podnela poslanička grupa LSV.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 28. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS i ZS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 31. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 33. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 34. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 34. amandman je podnela poslanička grupa SDPS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za –dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 37. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 37. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS i ZS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS i ZS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandman su podneli narodni poslanici Mirjana Dragaš i Miletić Mihajlović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandman su podneli narodni poslanici DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 39. amandman u istovetnom tekstu podneli su poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS i ZS i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 39. amandman su podneli narodni poslanici Mirjana Dragaš i Miletić Mihajlović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov i Dragan Šutanovac.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. amandman su podneli narodni poslanici DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman su podneli narodni poslanici DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 42. amandman su podneli narodni poslanici DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 42. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZZS i ZS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mirjana Dragaš i Miletić Mihajlović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 43. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 44. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 157, protiv – sedam, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom primerku publikacija, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 160, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo osam narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo o odlučivanju o amandmanima.
Na član 1. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom primerku publikacija, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 158, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo osam narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom primerku publikacija.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o utvrđivanju prostorno kulturno-istorijske celine kompleksa Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 161, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo osam narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o utvrđivanju granica zaštićene okoline i mera zaštite prostorno kulturno istorijske celine „Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca“, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 168, protiv – niko, uzdržanih – nema, nema narodnih poslanika koji nisu glasali.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbi člana 142. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14 i 58/15), u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 160, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog autentičnog tumačenja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 167, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u
načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na naziv iznad člana 3. i član 3, amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman su podnela četiri narodna poslanika poslaničke grupe Nova Srbija.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik dr Ivan Bauer.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik dr Ivan Bauer.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik dr Ivan Bauer.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Bauer.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, SDS, ZZS, ZS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, SDS, ZZS, ZS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 167, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 158, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo šest narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na amandmane.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Veličković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 10. amandman je podnela poslanička grupa Boris Tadić, SDS, ZZS, ZS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podnelo je zajedno 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Boris Tadić – SDS, ZZS, ZS i zajedno poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 160, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 159, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet narodnih poslanika.
Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na amandmane.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Janko Veselinović i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Janko Veselinović i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 161, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o uređenju sudova.
Prelazimo na sledeću tačku.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Organizacije NATO za podršku i nabavku (NSPO) o saradnji u oblasti logističke podrške, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 157, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo šest narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 159, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Prelazimo na odlučivanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 161, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije tužiocu u tužilaštvu posebne nadležnosti, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 159, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 158, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala četiri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Valjevu, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 162, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 160, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa stalnom funkcijom (sa ispravkom), u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 162, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 10. novembra 2015. godine, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 160, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 25. novembra 2015. godine, u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 159, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 8. decembra 2015. godine, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 157, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 26. januara 2016. godine, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 156, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo šest narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 1. februara 2016. godine, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 155, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 15. januara 2016. godine, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 157, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Narodni poslanik Marko Đurišić, na sednici 9. februara 2016. godine, u 11 časova, ukazao je na povredu člana 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član.
Narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović, na sednici 9. februara 2016. godine, u 11 časova i 10 minuta, ukazao je na povredu članova 27. i 106. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi.
Narodni poslanik Marijan Rističević, na sednici 10. februara 2016. godine, u 14 časova i 29 minuta, ukazao je na povredu članova 106. i 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi.
Narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović, na sednici 10. februara 2016. godine, u 16 časova i 28 minuta, ukazao je na povredu članova 106. i 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi.
Narodni poslanik Vladimir Pavićević, na sednici 11. februara 2016. godine, u 11 časova i 15 minuta, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član.
Narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović, na sednici 11. februara 2016. godine, u 11 časova i 20 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – tri, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član.
Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na sednici 11. februara 2016. godine, u 20 časova i 47 minuta, ukazala je na povredu člana 103. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član.
Narodni poslanik Vesna Marjanović, na sednici 11. februara 2016. godine, u 21 časova i 10 minuta, ukazala je na povredu članova 106. i 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 136 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Hvala vam.