Sedmo vanredno zasedanje, 26.02.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/92-16

26.02.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 17:05 do 00:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođu Vučković, vrlo dobro znate da to nije slučaj kod zakazivanja nove sednice. Sednicu je zakazalo 195 narodnih poslanika po Poslovniku.
Da li želite da Skupština izjasni? (Da.)
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici uz saziv sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini, koja je sazvana na zahtev 195 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je i zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
Kao što ste mogli da vidite, za sednicu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini određen je sledeći
D n e v n i r ed:
1. Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada,
2. Predlog zakona o opštem upravnom postupku, koji je podnela Vlada,
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koji je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Narodni poslanik Igor Bečić na osnovu člana 92. stav 2. i člana 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlogu zakona o opštem upravnom postupku i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.
Da li narodni poslanik Igor Bečić želi reč? (Ne.)
(Marko Đurišić, s mesta: Poslovnik.)
Izvolite.