Sedmo vanredno zasedanje, 26.02.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/92-16

26.02.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 17:05 do 00:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 165 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 130 narodnih poslanika odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je sprečen sednici da prisustvuje narodni poslanik Miletić Mihajlović.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem u roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine i izuzetno, za petak, dakle mimo utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge zakona iz dnevnog reda koji je utvrđen u zahtevu 195 narodnih poslanika.
(Marko Đurišić, s mesta: Po Poslovniku.)
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, po Poslovniku.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala predsedavajući, čekao sam da u skladu sa članom 86. obrazložite razloge za kraći rok od sedam dana koliko je propisano za sazivanje sednice. Smatram da je povređen taj član zato što vaše obrazloženje ne govori ništa.
Vi ste rekli da ste sazvali sednicu u roku kraćem od sedam dana zbog potrebe da se razmotre tačke dnevnog reda koje je predložilo 195 kolega narodnih poslanika. Čitajući predloge zakona nisam mogao da shvatim razloge zbog kojih je morao da bude prekršen ovaj član, odnosno zbog čega je moralo da se iskoristi ovo pravo predsedavajućeg, jer tačke koje su predložene, a to su Zakon o platama zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji apsolutno po svojoj sadržini, po tom kada stupaju na snagu i na šta se odnose nema nikakvog opravdanja za skraćenje ovog roka.
Da je na dnevnom redu predložen izbor ministra odbrane, recimo, mogao bih da razume brzinu, jer smo juče imali činjenicu i javnost je mogla da čuje da predsednik Republike protiv Ustava i zakona prenosi na nekog svoje Ustavom dato ovlašćenje da komanduje Vojsci u miru i ratu.
Srbija nema ministra odbrane već tri nedelje. Imamo nekog vršioca dužnosti koji će sada potpuno protiv zakona i Ustava da naredi upotrebu Vojske Srbije kako ga je ovlastio predsednik. Ja vas molim da odložite početak ove sednice. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Smatram da je dovoljan razlog zahtev 195 narodnih poslanika.
Da li želite da se Skupština izjasni? (Da.)
Reč ima narodna poslanica Nataša Vučković, po Poslovniku.
...
Demokratska stranka

Nataša Vučković

Demokratska stranka
Prijavljujem povredu Poslovnika član 87. st. 1, 2. i 3. Po našem Poslovniku sednice Skupštine se održavaju od 10,00 do 18,00 časova i do 16,00 časova je moguće odlučiti da će sednica trajati posle 18,00 časova. Mi smo počeli nakon 16,00 časova i očekujemo da će sednica danas trajati samo do 18,00 časova u skladu sa našim Poslovnikom.
Molim vas da o tome povedete računa i da se sednica danas završi do 18,00 časova, kako je predviđeno našim Poslovnikom.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođu Vučković, vrlo dobro znate da to nije slučaj kod zakazivanja nove sednice. Sednicu je zakazalo 195 narodnih poslanika po Poslovniku.
Da li želite da Skupština izjasni? (Da.)
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici uz saziv sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini, koja je sazvana na zahtev 195 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je i zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
Kao što ste mogli da vidite, za sednicu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini određen je sledeći
D n e v n i r ed:
1. Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada,
2. Predlog zakona o opštem upravnom postupku, koji je podnela Vlada,
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koji je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Narodni poslanik Igor Bečić na osnovu člana 92. stav 2. i člana 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlogu zakona o opštem upravnom postupku i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.
Da li narodni poslanik Igor Bečić želi reč? (Ne.)
(Marko Đurišić, s mesta: Poslovnik.)
Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala predsedavajući, smatram da je povređen stav 2. člana 27. Poslovnika Skupštine, koji govori da predsednik Skupštine se stara o primeni ovog Poslovnika.
Vi ste sada pročitali svoj predlog i niste čak želeli ni da nam obrazložite predlog za spajanje tačaka dnevnog reda, a ja ću još jednom da ponovim koje su to tri tačke dnevnog reda - jedan je Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, pod dva Predlog zakona o opštem upravnom postupku i pod tri, ova dva zakona je inače predložila Vlada, a treća tačka dnevnog reda je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koji je predložio dr Branislav Blažić.
Član 157, na koji ste se vi pozvali, govori o tome da se može spojiti rasprava tačaka dnevnog reda koje su međusobno uslovljene i čija su međusobna rešenja povezana.
Čitajući ove predloge zakona u ovom kratkom vremenu, koje smo imali, 24 časa i 15 minuta, ja nisam uspeo da vidim nikakvu vezu između ovih zakona. Znači, Zakon o platama zaposlenih u javnom sektoru nema apsolutno nikakve veze, ni međusobne uslovljenosti sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji ili sa Zakonom o opštem upravnom postupku, koji je jedan sistemski veliki zakon i nikako ne može da se poveže ni sa jednim od ova dva zakona.
Ponavljam da sam i ovih poslednjih nekoliko sednica mislio da je ova vladajuća većina iscrpela sve na gašenju demokratije u parlamentu, ali vi nas iznenađujete i svaku sednicu pomerate tu granicu sve niže i niže, da ne kažem da tonemo sve dublje i dublje.
Molim vas da ovaj Predlog povučete sa glasanja, jer nije u skladu sa Poslovnikom skupštine. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.
Gospodine Đurišiću, vanredno zasedanje je zakazala predsednica Narodne skupštine, gospođa Maja Gojković, na osnovu zahteva 195 narodnih poslanika.
Vi sada želite da meni kao narodnom poslaniku, jednom od 250 narodnih poslanika, uskratite pravo da dam predlog?
Većina u Narodnoj skupštini će ili prihvatiti ili odbiti taj predlog. Tako da vi, kao kolega ne možete da uskratite pravo meni kao narodnom poslaniku da dam predlog koji je po Poslaniku.
Stavljam na glasanje.
(Zoran Živković, s mesta: Povreda Poslovnika.)
Izvolite, narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Član 92. i član 107. - predlaganje objedinjene rasprave za tri tačke dnevnog reda koje nemaju nikakve međusobne veze je nešto što na najgori način utiče na dostojanstvo ove Skupštine.
Uz svo poštovanje parlamentarne većine, uz svo poštovanje želje Vlade da pokaže da nešto radi, nedostojno je ljudi koji su birali narodne poslanike da mi u petak, subotu…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
To je vaše tumačenje gospodine Živkoviću.
Da li želite da se Skupština izjasni u Danu za glasanje?
Zahvaljujem. Izjasniće se.
Narodni poslanik Saša Mirković. Izvolite gospodine Mirkoviću.
...
Srpska napredna stranka

Saša Mirković

Samostalni poslanici
Možete li samo da mi obezbedite da govorim?