Sedmo vanredno zasedanje, 26.02.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/92-16

26.02.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 17:05 do 00:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođo Vučković…
...
Demokratska stranka

Nataša Vučković

Demokratska stranka
S obzirom da nema nikakvih razloga za hitnost…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođo Vučković...
...
Demokratska stranka

Nataša Vučković

Demokratska stranka
Dopuste mi da obrazložim.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođo Vučković, imate potpuno pravo da predložite, ali mi još nismo stigli do tog dela gde vi imate mogućnost da predložite. Pažljivo slušajte ono što govorim.
...
Demokratska stranka

Nataša Vučković

Demokratska stranka
Ali, s obzirom da želimo da unapred ukažemo na ono što je važno za rad na ovoj sednici, molim vas, predsedavajući, da imate u vidu da ne postoji nikakva razlog za hitnost, za delovanje i za rad Narodne skupštine danas. U skladu sa tim, mi ćemo iskoristiti sva naša poslovnička prava.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Imajte to u vidu kada dođemo do tog dela i mogućnosti da vi kao narodna poslanica predložite duže vreme rasprave.
Po Poslovniku, reč ima narodni poslanik Saša Mirković.
Izvolite, gospodine Mirkoviću.
...
Srpska napredna stranka

Saša Mirković

Samostalni poslanici
Uvažene dame i gospodo, uvaženi predsedavajući, malopre sam se javio za povredu Poslovnika i zatražio sam od vas da mi date obrazloženje. U stvari, bili ste u obavezi da mi date obrazloženje po povredi Poslovnika koju ste učinili, ako ste zaključili koja je to povreda Poslovnika. Znači, pozivam se na član 103, niste mi dali to obrazloženje…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Mirković…
...
Srpska napredna stranka

Saša Mirković

Samostalni poslanici
Samo vas molim da ja iskoristim moje vreme koje imam, ili hoćete da mi oduzmete reč? Ako se bavite time da oduzimate svima reč, nije problem, ja ću da se isključim.