Sedmo vanredno zasedanje, 26.02.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/92-16

26.02.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 17:05 do 00:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođu Vučković, vrlo dobro znate da to nije slučaj kod zakazivanja nove sednice. Sednicu je zakazalo 195 narodnih poslanika po Poslovniku.
Da li želite da Skupština izjasni? (Da.)
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici uz saziv sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini, koja je sazvana na zahtev 195 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je i zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
Kao što ste mogli da vidite, za sednicu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini određen je sledeći
D n e v n i r ed:
1. Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada,
2. Predlog zakona o opštem upravnom postupku, koji je podnela Vlada,
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koji je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Narodni poslanik Igor Bečić na osnovu člana 92. stav 2. i člana 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlogu zakona o opštem upravnom postupku i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.
Da li narodni poslanik Igor Bečić želi reč? (Ne.)
(Marko Đurišić, s mesta: Poslovnik.)
Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala predsedavajući, smatram da je povređen stav 2. člana 27. Poslovnika Skupštine, koji govori da predsednik Skupštine se stara o primeni ovog Poslovnika.
Vi ste sada pročitali svoj predlog i niste čak želeli ni da nam obrazložite predlog za spajanje tačaka dnevnog reda, a ja ću još jednom da ponovim koje su to tri tačke dnevnog reda - jedan je Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, pod dva Predlog zakona o opštem upravnom postupku i pod tri, ova dva zakona je inače predložila Vlada, a treća tačka dnevnog reda je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koji je predložio dr Branislav Blažić.
Član 157, na koji ste se vi pozvali, govori o tome da se može spojiti rasprava tačaka dnevnog reda koje su međusobno uslovljene i čija su međusobna rešenja povezana.
Čitajući ove predloge zakona u ovom kratkom vremenu, koje smo imali, 24 časa i 15 minuta, ja nisam uspeo da vidim nikakvu vezu između ovih zakona. Znači, Zakon o platama zaposlenih u javnom sektoru nema apsolutno nikakve veze, ni međusobne uslovljenosti sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji ili sa Zakonom o opštem upravnom postupku, koji je jedan sistemski veliki zakon i nikako ne može da se poveže ni sa jednim od ova dva zakona.
Ponavljam da sam i ovih poslednjih nekoliko sednica mislio da je ova vladajuća većina iscrpela sve na gašenju demokratije u parlamentu, ali vi nas iznenađujete i svaku sednicu pomerate tu granicu sve niže i niže, da ne kažem da tonemo sve dublje i dublje.
Molim vas da ovaj Predlog povučete sa glasanja, jer nije u skladu sa Poslovnikom skupštine. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.
Gospodine Đurišiću, vanredno zasedanje je zakazala predsednica Narodne skupštine, gospođa Maja Gojković, na osnovu zahteva 195 narodnih poslanika.
Vi sada želite da meni kao narodnom poslaniku, jednom od 250 narodnih poslanika, uskratite pravo da dam predlog?
Većina u Narodnoj skupštini će ili prihvatiti ili odbiti taj predlog. Tako da vi, kao kolega ne možete da uskratite pravo meni kao narodnom poslaniku da dam predlog koji je po Poslaniku.
Stavljam na glasanje.
(Zoran Živković, s mesta: Povreda Poslovnika.)
Izvolite, narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Član 92. i član 107. - predlaganje objedinjene rasprave za tri tačke dnevnog reda koje nemaju nikakve međusobne veze je nešto što na najgori način utiče na dostojanstvo ove Skupštine.
Uz svo poštovanje parlamentarne većine, uz svo poštovanje želje Vlade da pokaže da nešto radi, nedostojno je ljudi koji su birali narodne poslanike da mi u petak, subotu…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
To je vaše tumačenje gospodine Živkoviću.
Da li želite da se Skupština izjasni u Danu za glasanje?
Zahvaljujem. Izjasniće se.
Narodni poslanik Saša Mirković. Izvolite gospodine Mirkoviću.
...
Srpska napredna stranka

Saša Mirković

Samostalni poslanici
Možete li samo da mi obezbedite da govorim?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Morate se samo prijaviti da bi mogao da vam dam reč.
Morate da izvadite karticu, da je ponovo ubacite, ne mogu da vam dam reč. Sistem je…Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Saša Mirković

Samostalni poslanici
Član 88. Poslovnika – otvaranje sednice i učešće na sednici i ja neću da vam kažem kako ste prekršili Poslovnik. Zaključite vi to sami. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Mirkoviću.
Reč ima mr Aleksandra Jerkov, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Saša Mirković

Samostalni poslanici
Niste me pitali da li želim da se izjasni Skupština.