Sedmo vanredno zasedanje, 26.02.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/92-16

26.02.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 17:05 do 00:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Ljiljana Malušić.
Neka se pripremi narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, gospođo ministar, dame i gospodo poslanici, danas ću govoriti o Predlogu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Neko reče – zašto sistem? Naravno sistem, država pravi sistem. Da je bilo sistema pre par godina ova država bi bila kao Švajcarska, a ne bi se borili za opstanak. Sramota je to što su rekli bez predloga, bez ičega, ali dobro šta će te, evo pogledajte salu u 12, pola jedan nigde nikog. Samo SNS. Svaka čast, ovo pričam zarad gledala. Prosto da znaju o čemu se ovde radi.
Ovo je odličan zakon za one ljudi koji žele da napreduju. Nema više uravnilovke, nema više istih plata, dođu na posao, popije kaficu, pa onda ode popije kaficu, ne tako, više neće postojati u ovoj zemlji.
Zašto mi donosimo ovaj zakon? Zato što je zakon pre ovog bio netransparentan, zatim nepravičan, gde su tu prava ljudi. Znači, nepravičan i nije mogao da se uspostavi sistem kontrole. Hvala bogu, doneli smo Zakon o inspekcijskom nadzoru, tako da će sada biti mnogo bolje.
Ovaj zakon je pre svega mnogo dobar jer 500000 ljudi radi u državnim organima. To je toliko mnogo da sam ja kada sam pročitala podatak prosto stala i zamislila se nad sobom. Nije ni čudo što smo došli do ovog stanja u kojem sada jesmo. Prirodan odliv će učiniti svoje, nema politizacije. Naravno, sve što se desilo, desilo se u periodu do 2012. godine, a mi upravo radimo na tome da toga više ne bude.
Zašto je dobar ovaj zakon? Zato što će biti transparentan, zato što se uvodi nova kategorija, a to je katalog, tačno razvrstavanje na osnovu radnih odnosa i radnih mesta. Znači, tačno će se znati gde, ko, šta radi i koliko zarađuje. Na primer, biće radna mesta i zvanje u državnim organima, radna mesta u sportu, radna mesta u prosveti, u kulturi, radna mesta u socijalnoj zaštiti, generička radna mesta koja podrazumevaju tehnička i ostala zanimanja koja se tiču administracije. Znači jedan odličan zakon.
Ono što nije bilo dobro u prošlom zakonu bila je ta rigidna primena, odnosno centralizacija. Pokazalo se da to u Evropi nije dobar sistem. Zato imamo
drugu opciju a to je polucentralizacija i na taj način će doći kroz amandmane, kroz javne rasprave do dobrog zakona.
Meni samo nije bilo jasno toliko negativnosti u odnosu na ovaj zakon, pa da su znali bolje, napravili bi bolje. Nisu znali nikako. Mi smo napravili dobar zakon. Ja sam vrlo zadovoljna ovim. Kroz amandmane ćemo dopuniti i usvojiti ono što valja. Nije mi jasno kako to nisu reagovali kada je bio ekonomski kokus. Bilo je toliko naučnih radnika, privrednika. Kako to da na odborima nisu rekli svoje konstruktivne predloge nego samo ne valja, ne valja, ne valja. Ovaj zakon je odličan i ja ću u danu za glasanje podržati predlog ovog zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.       
Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, kolege poslanici SNS, pošto drugih poslanika večeras ovde nema, najpre bih želela da istaknem da su danas u načelnoj raspravi pred nama dva zakona iz oblasti državne uprave i lokalne samouprave. Prvi zakon se odnosi na plate u javnom sektoru, a drugi se odnosi na zakon o opštem upravnom postupku.

Takođe, želim da istaknem da je pred nama i Zakon o teritorijalnoj organizaciji, koji je podneo uvaženi poslanik gospodin Blažić, a radi se o tri opštine, i to Kikindi, Vršcu i Pirotu, koji treba da dobiju status grada. U iscrpnom, detaljnom izlaganju gospodina Blažića detaljno je govorio i o geografskom aspektu, o kulturno istorijskim aspektima, o obrazovnim aspektima, kao i o ekonomskim aspektima sve tri opštine koje bi trebalo da dobiju status grada.

Ono što moram da istaknem, jeste da je uz sve ove parametre govori izuzetno emotivno, pre svega kao osoba koja dolazi, odnosno kao narodni poslanik koji dolazi sa tog područja. Svakako su razlozi koje je on naveo sasvim opravdani da sve tri opštine dobiju status grada. Očekujemo da će dobijanjem statusa grada to značiti i ekonomski oporavak i dalji privredni rast sve ove tri opštine, Kikinde, Vršca i Pirota.

Ono što želim da istaknem, a tiče se Zakona o opštem upravnom postupku, to je zakon koji je dugi niz godina gotovo najvažnija alatka u radu organa javne uprave. On je donet još 1997. godine. Preživeo je dug vremenski period, ali svakako da ova Vlada želi dalje unapređenje sistema javne uprave i u skladu sa strateškim opredeljenjem Vlade, koji se odnosi na ekonomsku, efikasnu i modernu javnu upravu, ovaj zakon upravo ide u prilog tome. To svakako jesu razlozi zbog kojih će SNS ovaj zakon, kao i drugi zakon koji se odnosi na plate, podržati.

Ono što ovaj zakon uvodi kao novine, to je svakako garantni akti koji se prvi put definiše Zakonom o opštem upravnom postupku, mada je nekim zakonima, kao što su Zakon o carini, zatim Zakon o upisu državnih plovila, takođe preciziran kao garantni akt.

Ono što takođe želim da napomenem, a u interesu je građana, to je jedinstveno upravno mesto koje će omogućiti građanima da, uz manje troškova, na brz i efikasan način ostvare ona prava koja su im garantovana u upravnom postupku. Tu je svakako i elektronska komunikacija, ali pre toga usavršavanje radnika koji će raditi na upravnim poslovima, a to su ovlašćena službena lica.

U Danu za glasanje podržaćemo sve zakone. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Vukojičić.
Reč ima narodni poslanik Dušan Janković.
Izvolite.

Dušan Janković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko, koleginice i kolege, ovu diskusiju ću posvetiti Predlogu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Naime, obzirom da sam u radnom odnosu od 1980. godine, prolazio sam kroz različite sisteme nagrađivanja, a svi su oni imali u sebi manju ili veću dozu nepravilnosti, što se u mnogome odražavalo kako na sam kvalitet rada, tako i na motivisanost za rad.

Ovaj predlog zakona, koji je predložila Vlada Republike Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, je sistemski zakon i on mnogo toga uređuje, pojednostavljuje i nedvosmisleno precizira, a ujedno i smanjuje broj propisa kojima su se uređivale plate i druga primanja zaposlenih, pa i u javnom sektoru.

Ovaj zakon nudi mogućnost efektivne kontrole, transparentnost i pravičnost. Takođe je i stimulativan, tj. daje mogućnost i napredovanja u platnom sistemu. Ovim zakonom je jasno definisana osnova plate. Takođe je regulisano i pitanje dodatka na osnovnu platu, pravo na naknadu plate, kao i pravo na naknadu troškova i druga primanja.

Ovim zakonom se uređuju plate i naknade kako državnih službenika, tkao i nameštenika, detaljno se uređuje pitanje minulog rada, prekovremenog rada, rada u dane praznika, noćnog rada, kao i terenskog dodatka. Ovaj zakon daje mogućnost uvećanja plata za javne službe čiji prihodi to dozvoljavaju i omogućavaju, a najviše do 30% po zaposlenom, a u visokom obrazovanju i zdravstvu bez ograničenja.

Ovaj Zakon o platama i Zakon o radu, koji precizno uređuje prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, u potpunosti se dopunjavaju i daju nedvosmislenu i neraskidivu celinu, kako u radnim odnosima, tako i u sistemu nagrađivanja, što na našim prostorima do sada i nije bio jasan slučaj.

Ovim zakonima se omogućuje da kvalitetan rad, visok nivo odgovornosti, vreme provedeno na radu, školska sprema, lična sposobnost, zainteresovanost i kreativnost u struci dođu do izražaja, tj. da se vrednuju i na kraju nagrade, tj. novčano zakonski stimulišu.

Ovaj zakon o platama uvodi platne grupe i platne razrede i nudi trenutno najbolja rešenja u cilju što pravednijeg sistema nagrađivanja zaposlenih. Ovaj zakon je kostur, a podzakonski akti koji treba da se donesu doprineće i upotpuniće specifičnosti u sistemu nagrađivanja u našoj zemlji.

U Danu za glasanje lično ću podržati ovaj Predlog zakona i dajem mu najvišu ocenu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se dr Jankoviću.
Reč ima narodna poslanica Gorjana Marinković. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Gorjana Marinković

Srpska napredna stranka
Uvažena ministarko, presedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, moje obraćanje odnosi se na Predlog zakona o sistemu plata u javnom sektoru.
U najširem smislu primenom ovog zakona konačno se uvodi red. Podiže se nivo odgovornosti u radu javnog sektora ali se uređuje i odnos zarade. Ovako odgovoran pristup je mnogo iskreniji i pošteniji i prema državi i prema radnicima. Predloženim zakonom radna mesta su razvrstana u 13 platnih razreda i ovim odredbama će se smanjiti postojeće razlike u platama što jeste jedan od ciljeva koji treba da bude postignut primenom ovog zakona.
Takođe, u cilju transparentnosti formira se opšti katalog radnih mesta. Biće tačno istaknut naziv radnog mesta, zvanje, položaj ali i opise tipičnih poslova tako da neće ostati prostor za nagađanja i zloupotrebe kada su u pitanju zarade u javnom sektoru.
Posebno bih naglasila da će zaposleni moći da dobiju veću platu i na osnovu postignutih rezultata i ostvarenog radnog učinka iznad normiranog. Ovim pristupom poštuje se motivacija i takmičarski duh kod zaposlenih, a kao rezultat treba da dobijemo kvalitetnog produktivnog, konkurentnog, a pre svega zadovoljnog i motivisanog radnika.
Za Pokret socijalista vrlo je važna činjenica da se sa ovim zakonom prava zaposlenih u javnom sektoru ne umanjuju ni u jednom segmentu, naprotiv u nekima se i poboljšana. Na primer nadoknade za regres i topli obrok do sada su bile predstavljene u okviru zarade i nisu bile vidljive. Sada se to reguliše, iskazuje se posebno. Treba istaći i da Predlog zakona o sistemu plata prati primenu Zakona o radu. Recimo, kada je reč o bolovanju zaposleni će dobijati 65% od proseka 12 mesečnih primanja u koja ulaze i dodaci što jeste predviđeno Zakonom o radu.
Suštinski da je najvažnije da je kroz socijalni dijalog postignut dogovor i usaglašen stav između Vlade Republike Srbije i reprezentativnih sindikata, ali tako da sve bude u skladu sa budžetskim mogućnostima. Tim činom postignuta je jedna opšta društvena odgovornost svih subjekata.
Sigurno je da ćemo primenom ovog zakona uspeti da se približimo principu jednaka plata za jednak rad. Poslanici Pokreta socijalista će podržati Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, jer smatramo da je reformski i mnogo pravičniji u odnosu na već postojeći. Predloženi zakon još jednom potvrđuje činjenicu da Vlada Republike Srbije vodi socijalno odgovornu politiku. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Marinković.
Gospođa Marinković je poslednja na listi govornika.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa.
Pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?
Reč ima potpredsednik Vlade dr Kori Udovički.
Izvolite, gospođo Udovički.

Kori Udovički

Samo želim kratko da se zahvalim poslanicima, moram da kažem SNS, jer to je ono što je, a bogami vidim ima i, priznajem do maločas, do maločas je izgledalo, zahvaljujem se poslanicima većine na izdržljivosti, na pažnji, na posvećenosti.
Zaista, mislim da smo danas raspravili u načelu dva vrlo važna sistemska zakona, ali moram i da naglasim da su to zakoni koji postavljaju velike obaveze pred nas.
Posao tek počinje kada ih usvojimo, ali su bar principi i vizija jasno postavljeni, a jedan deo posla je urađen i time što smo ih napisali i time što ćemo ih usvojiti. Hvala vam puno.