Sedmo vanredno zasedanje, 26.02.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/92-16

26.02.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 17:05 do 00:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Pavićeviću, dozvolite da vam samo napomenem…
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Ja pažljivo slušam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
vreme koje narodni poslanici imaju za izlaganje se dobija na izborima, a ne tako što ćete vi sada pomenuti desetak poslanika, tražiti da oni na to imaju pravo na repliku i onda oni vas spomenu, i vi da onda ponovo govorite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Mojih pet minuta vredi koliko dva sata Napredne stranke, meni se čini, gospodine Bečiću. Da li ste vi saglasni?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se. Vreme je isteklo.
Ponavljam, vreme koje poslanici imaju za izlaganje se dobija na izborima, a ne tako što ćete pomenuti 10-ak poslanika i time računati da će neko da se javi i da onda imate pravo na repliku.
Zahvaljujem, gospodine Pavićeviću.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Marinković, replika, gospođo Udovički, jer je pomenut od strane gospodina Pavićevića. Takođe i gospodin Neđo Jovanović, ali nemojte da pričinite zadovoljstvo gospodinu Pavićeviću i da ga pomenete u vašem izlaganju.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije
   Mene je gospodin Pavićević pomenuo dva puta. Ja ne vidim razlog zašto mu smeta naša orijentacija ka razvoju, ka stvaranju dobrog ambijenta, efikasnog javnog sektora, ali i reformi koje sprovodimo po 15, 20 sati dnevno. Gde treba da idemo? Na planinarenje, na izlete? Ne, upravo ćemo da radimo suprotno. Radićemo i vikendom, radićemo i sutra, radićemo i nedelju, kao što smo to praktikovali prethodne dve godine.
Što se tiče javnih preduzeća, odnosa države prema javnim preduzećima i uređenju plata, gospodin Pavićević je poslednji čovek od koga sam očekivao da će da pomene i podrži oktroisanje zarada, uređenja zarada u javnim preduzećima i da će da podrži jedan vid tzv. planske privrede. Umesto da podstičemo ta javna preduzeća da, kroz korporatizaciju i korporativno upravljanje, budu profitabilna, da uvedemo profesionalni menadžment i bolju kontrolu, da budu bolja, produktivnija, efikasnija, on predlaže da država iz nekog centra, iz nekog ministarstva određuje plate u tim preduzećima. Te plate treba da se određuju kroz rezultate tih preduzeća, kroz njihov poslovni uspeh i kroz rad i rezultat njihovog menadžmenta, koji će, kada budemo implementirali Zakon o javnim preduzećima, biti profesionalan. Biće uvedena, naravno, kontrola nadzornog odbora koja će kontrolisati njihov rad, meriti njihov rad prema rezultatima i samo tržište i njihov uspeh treba da odredi njihov nivo zarada. Ja mislim da se svi u ovoj sali slažemo da to treba da prepustimo poslovnim rezultatima i uspehu, a ne uređenje iz nekog centra.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, po Poslovniku.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, član 107. stav 1.
Mislim da ste morali da reagujete na reči gospodina Pavićevića koji je govorio da se neki zakoni donose u gluvo doba novi i na jedan krajnje pežorativan način se odnosio prema sednicama Narodne skupštine.
Ako je ovo gluvo doba noći, a mislim da je 22 časa, kada većina građana Republike Srbije može da posmatra šta se u Narodnoj skupštini dešava, ja ne znam koji naziv da upotrebi za neka dešavanja 2003. godine kada su bili ukinuti prenosi sednica Narodne skupštine, i to, bez obzira što kolega sada pokazuje sa iščuđavanjem na sebe da u tome nije učestvovao, možda nije učestvovao, ali jeste učestvovao, i to direktno naredio, njegov predsednik stranke gospodin Živković. Kakav je tada mrak vladao Srbijom kada čak ni sednice Narodne skupštine, koje su mogle da se odvijaju i preko dana i uveče, građani Republike Srbije to nisu mogli da prate? Kako da nazovemo taj mrak koji je vladao Srbijom?
Mislim da smo se svi obavezali prema građanima Republike Srbije da radimo, da radimo i u šest ujutru i u šest uveče. To što je neko svilen, pa mu je bitnije da ode na proslavu, bitnije da konzumira neka alkoholna pića u 10 uveče, nego što će da radi, nego što će da čita zakone, nego što će da donosi amandmane ili predlaže amandmane, izvolite, izađite i recite da želite da radite dva sata dnevno za jednu pristojnu platu koju svi primamo kao narodni poslanici, pa da vidimo šta će građani Republike Srbije na tako nešto da kažu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Srpska napredna stranka je spremna, uz duboko poštovanje prema Domu Narodne skupštine, da radi u punom kapacitetu i u punom sastavu i u pet ujutru, i u pet uveče, i pod bilo kojim vremenskim prilikama ili neprilikama zato što to građani Republike Srbije od nas očekuju.