Sedmo vanredno zasedanje, 26.02.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/92-16

26.02.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 17:05 do 00:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reklo bi se gospođice Jerkov da bi trebalo da se vratite na dnevni red.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Gospodine Bečiću, možete li da mi objasnite šta ja ne govorim što nije u skladu sa dnevnim redom?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zato što pričate o nekim sednicama koje su davno prošle i pričate o sednici koja je bila pre dve godine, molim vas da se vratite na dnevni red.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Dakle, u Vladi Republike Srbije sede političke kukavice koje ne smeju da donesu Zakon o platama u javnom sektoru koji bi se odnosio na onaj deo javnog sektora gde nastaje problem sa platama. Nakon usvajanja ovog zakona, plata spremačice u EPS će biti veća od plate nastavnika u osnovnoj školi, plata vozača kamiona u gradskoj čistoći će biti veća od plate direktora osnovne škole, a plata brojača putnika u autobusu će biti veća od plate lekara specijaliste.
Nije problem plata u javnom sektoru i nije nepravda u platama u javnom sektoru, u plati lekara specijaliste, nego je nepravda u tome što je plata brojača autobusa u gradskom saobraćaju veća od plate lekara specijaliste, a ovaj Predlog zakona se time uopšte ne bavi.
Vi govorite i u obrazloženju i u medijima ste tako nešto govorili da je nemoguće urediti na takav način plate u javnim preduzećima, zbog nekakvih tržišnih uslova, zbog toga što su to preduzeća čije poslovanje diktira tržište, pa samim tim i visinu zarada diktira tržište i osnovnu potrebu.
Molim vas, gospođo Udovički, da li vi zaista smatrate da poslovanje naših javnih preduzeća koja dobijaju 44 milijarde dinara godišnje, subvencije iz budžeta Republike Srbije, koja dele zaposlenima svojim 500 evra bonusa, koja se zadužuju, a mi smo imali pre dva meseca sednicu gde smo na istoj sednici preuzeli kao javni dug Srbije, dug „Srbijagasa“ i na istoj toj sednici kao sledeću tačku dnevnog reda dali dozvolu „Srbijagasu“ da se dodatno zaduži i nije to samo „Srbijagas“ gospođo Udovički.
Evo, direktori EPS potrošili četiri miliona dinara u luksuznom hotelu 19.12.2015. godine.
Jorgovanka Tabaković zaposlila još 100 ljudi za milijardu dinara.
Antikrizne mere u „Železnicama“, kiparski sir, kubanske cigare, putovanja od 160.000 evra, sekretarice sa platama od 120.000 dinara, u javnim preduzećima u Novom Sadu prosečne bruto plate više od 80.000 dinara. Tenderi za zakup sale za kuglanje, ginekolog za zaposlene, podmetači za noge, kolači od pet miliona dinara, Javno preduzeće „Telekom“ …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođice Jerkov, osim čitanja naslova iz tabloida, da li ćete malo da pričate o dnevnom redu?
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Gospodine Bečiću, to nisu naslovi iz tabloida, ..
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
To sve što čitate su naslovi iz tabloida.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Ako biste mogli da me pustite da završim, to su podaci …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Moram da vas prekinem u skladu sa Poslovnikom, jer ne pričate o dnevnom redu.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Evo, ugovor, ovo nije naslov iz tabloida.