Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Srbije u 2016. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 125 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali molim da ubacite svoje kartice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 165 narodnih poslanika i da imamo uslove za današnji rad.
Obaveštavam vas da su sprečeni da danas sednici prisustvuju poslanici prof. dr Žarko Obradović i Jasmina Obradović.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvala u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika zbog potrebe da Narodna skupština što pre završi raspravu i izabere ministra odbrane.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, kao što ste mogli da vidite za Prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini utvrdila sam sledeći
D n e v n i r e d:
1. Izbor i polaganje zakletve člana Vlade.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuju predsednik Vlade Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić, svi članovi Vlade, kao i kandidat za člana Vlade, gospodin Zoran Đorđević.
Primili ste predlog kandidata za člana Vlade koji je saglasno članu 133. stav 8. Ustava Republike Srbije i članu 25. stav 2. Zakona o Vladi, podneo predsednik Vlade gospodin Aleksandar Vučić, a koji mi je za ministra odbrane predložio Zorana Đorđevića.
Na taj način, a saglasno odredbama Ustava Republike Srbije, Zakona o Vladi i Poslovnika Narodne skupštine stekli su se uslovi da otvorim pretres o kandidatu za člana Vlade, da izaberemo člana Vlade i da član Vlade pred Narodnom skupštinom položi zakletvu.
Izvolite. Povreda Poslovnika, dr Janko Veselinović.