Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad  Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 98 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 92 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Obaveštavam vas da su sednici sprečeni da prisustvuju sledeći narodni poslanici: prof. dr Žarko Obradović i Jasmina Obradović.

Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda - Predlogu zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju dr Kori Udovički, potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave, Natalija Pavlović Šiniković i Saša Mogić, pomoćnici ministra državne uprave i lokalne samouprave i Miloš Popović, šef kabineta potpredsednika Vlade i ministra državne uprave i lokalne samouprave.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Zoran Babić, Stefana Miladinović, Miroslav Petronijević, Neđo Jovanović, Siniša Maksimović, Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Blagoje Bradić, Nataša Vučković, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Goran Ćirić, Vesna Marjanović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović, Jovan Marković, Balša Božović, Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek, Anamarija Viček, Laslo Varga, Milorad Mijatović, Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.

Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na naziv glave, naziv člana i član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno Gordana Čomić i Balša Božović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naziv člana i član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno Gordana Čomić i Balša Božović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov i član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov i član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na naslov i član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 8. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Babić i zajedno Milosav Petronijević, Stefana Miladinović i Neđo Jovanović.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i dr Blagoje Bradić.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodni poslanik dr Miroslav Marinković. Izvolite.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvaženi predsedavajći, gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Boris Tadić – SDS, ZS, podnela je amandman na član 11. kojim predviđa da u članu 11. u stavu 1. na kraju rečenice se briše tačka i dodaju reči „ako odredbama ovog zakona nije drugačije određeno“.
Zakonsko rešenje, koje je dato u ovom članu predlaže da u stavu 1. sadrži normu koja upućuje na primenu zakona koji uređuje plate, naknade i druga primanja funkcionera. Amandmanom smo predložili da se predvidi da odredba zakona o platama funkcionera primenjuju samo ukoliko određeno pitanje nije uređeno drugačije ovim zakonom.
U odgovoru, odnosno obrazloženju za ne prihvatanje amandmana stoji, amandman se ne prihvata jer se plate, naknade i druga primanja funkcionera, ostvaruju u skladu sa posebnim zakonom i drugim propisima kojima se uređuju primanja funkcionera.
Našim rešenjem mi nismo uopšte derogirali ovakav način, naprotiv mi upućujemo na taj zakon, poseban zakon i samom činjenicom da ako je drugačije rešeno, znači da ne vidimo razloga zašto to ne bi bilo prihvaćeno.
Mislim da bi celishodnije bilo rešenje ovako kako smo mi obrazložili, ali je vaše pravo da vi to ne prihvatite. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i dr Blagoje Bradić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Miroslav Marinković.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvaženi predsedavajući, gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Boris Tadić . SDS, ZS podneli su amandman na član 12. gde posle stava 3. dodajemo novi stav 4 koji glasi: „ukoliko funkcioner iz stava 3 nije u mogućnosti da se vrati kod poslodavca na izvršilačko radno mesto na koje je bio raspoređen do izbora, imenovanja, odnosno postavljenja, zbog ukidanja tog izvršilačkog radnog mesta, funkcioner ima pravo da kod poslodavca bude raspoređen na drugo radno mesto koje ispunjava ove uslove. Postojeći stav 4 postaje stav 5.
Obrazloženje jeste da zašto bi neko nekome čuvao izvršilačko mesto? Molim vas svi radnici imaju prava, vi ste, evo pročitaću vam tačnije šta ste rekli, da amandman se ne prihvata iz razloga što posledice prestanka rada službenika na položaju su uređene odredbama člana 54. Predloga zakona i neprihvatljivo bi bilo da se zaposlenom koji je postavljen na funkciju „čuva“ izvršilačko radno mesto do prestanka te funkcije.
Mislim da to nije u redu, zato što i na tu izvršilačku funkciju na koju je neko postavljen, pa je otišao da bi vršio neku drugu funkciju, taj čovek je u interesu društva obavlja taj posao, i amandmanskim rešenjem koje smo mi dali da se on rasporedi na neko drugo.
Znači, mi nismo prejudicirali da se on vrati na isto mesto ako je ono ukinuto, ali bar da bude u tom rangu i da u tom smislu dalje nastavi da funkcioniše. Ovako se dobija jedna destimulativna mera koja nekoga ko je odabran, izabran za vršenje te funkcije u interesu društva destimulišete da prihvati takvu vrstu funkcije.
Mislim da to nije ispravno zato što smo svi mi odnekle došli i ta radna mesta miruju, ja ne. Ali mislim da je destimulativno da neko ostane bez dobrog posla, odnosno prihvaćenog posla a da bude raspoređen bilo gde. I time se ne čuva njegovo radno mesto, nego se čuva njegovo pravo da nakon vršenja funkcije može da se vrati na adekvatno.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar dr Kori Udovički. Izvolite.

Kori Udovički

Ja mislim da je ovo važan nijansa o kojoj razgovaramo. Znači, ne čuva se radno mesto u nekom trenutku ste to rekli ne miruje radno mesto, miruje radni odnos. Mirovanje radnog odnosa je regulisano Zakonom o radu, opštim propisom i vi biste ovde promenili njegovu prirodu, otišli biste korak dalje baš na čuvanje, mirovanje nekog radnog mesta.
Mirovanje radnog odnosa znači da će poslodavac da nastoji i da funkcioner ima pravo da se vrati, ali vi ne možete taj javni interes na koji je on otišao do te mere da tako kažemo, osigurate, da namećete poslodavcu postojanje nečega što možda više nije u stanju zaista nikako da obezbedi.
Mislim, to ostaje na kraju da se nijansa odredi, ako hoćete na sudu, da li je neko mirovanje stvarno izvršeno u najboljem interesu. To je priroda koja, priroda pojma mirovanja je regulisana opštim zakonom i ima smisla, ravnoteža je u dva interesa u pitanju.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik dr Miroslav Marinković.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom na član 14. stav 7. se menja u našem predlogu i on glasi: „Funkcioneru prestaje radni odnos danom prestanka funkcije, odnosno danom prestanka prava na naknadu plate, ukoliko je to pravo ostvario.“
Naše obrazloženje za ovakav amandman jeste da amandmanom se predviđa izmena stava 7, prema Predlogu zakona danom prestanka funkcije prestaje i radni odnos. Međutim, funkcioner može ostvariti pravo na naknadu plate u trajanju od tri, a izuzetno u trajanju od šest meseci od dana prestanka funkcije.
U tom vremenu, kada ostvaruje pravo na naknadu plate, ostvaruju se prava u vezi sa penzijskim osiguranjem, odnosno plaćaju se porezi i doprinosi u radnom odnosu. Ukoliko bi danom prestanka funkcije prestao i radni odnos, onda ne bi mogli da budu uplaćeni porezi i doprinosi za vreme primanja naknade plate.
Mislim da ovaj amandman ima smisla zato što preciznije definiše status nekoga kome je prestala funkcija, da ne pričamo o primeru slučaja narodnih poslanika ili, pošto se ovde radi o lokalnoj samoupravi i o autonomnoj pokrajini, da postoje poslovi za koje funkcioner stiče pravo nakon obavljanja te dužnosti i prestanka funkcije na određen period radnog odnosa, odnosno uplaćivanja poreza i doprinosa, čime mu se i staž računa. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar dr Kori Udovički. Izvolite.

Kori Udovički

Radni odnos i plaćanje naknade plate nisu ista stvar, idu paralelno jedno s drugim i potpuno nema potrebe za ovim, odnosno bio bi pogrešan amandman.