Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 02.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Ministre, hoćete li vi kratko? Izvolite.

Zoran Đorđević

Civilnih misija u Siriji ne postoji da bi preko koga slali. Jedini koji su se obratili jesu oni i mi smo slali brašno, šećer i ulje. To ne postoji politička poruka, osim da narod Sirije treba da troši šećer, brašno i ulje. Ako je to vama nešto problematično u tome, onda vi to treba da kažete. Da li je problematično slati ljudima kojima nedostaje osnovna hrana? Da li je nešto problematično u tome?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Goran Bogdanović.
...
Socijaldemokratska stranka

Goran Bogdanović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala, gospođo predsednice.
Poštovani narodni poslanici, poštovani ministri sa saradnicima, danas razgovaramo o dve vrlo važne odluke. To je pre svega Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini i Predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini.
Dobro je što je počela ovako diskusija o ove dve odluke i dobro je što je došlo do nastavka procesa učešća u mirovnim humanitarnim misijama, važan kako za Vojsku, tako i za državu, shodno izazovima sa kojima se susreće današnji savremeni svet. Dobro je što Vojska Srbije učestvuje u ovim operacijama.
Mi kao Socijaldemokratska stranka i Narodni pokret Srbije podržaćemo ovaj predlog odluke. Ponavljam, dobro je što je došlo do nastavka ovih mirovnih operacija, iz prostog razloga ako se samo vratimo unazad nekoliko godina gde je ovde u ovoj Narodnoj skupštini kada su donošene ovakve odluke dobar deo današnje vlasti, a tadašnje opozicije, bio upravo protiv ovakvih operacija. Dobro je što je došlo do promene razmišljanja sa te strane.
Učešće naših vojnika u ovakvim operacijama doprinosi jačanju naše bezbednosti, a poseban značaj kroz ovakav vid učešća u mirovnim procesima doprinosi svetskoj bezbednosti. Upotrebom Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama Republika Srbija se svrstava u red država koje aktivno učestvuju u uspostavljanju i očuvanju mira i stabilnosti u svetu. Time se doprinosi izgradnji ravnopravnog partnerskog odnosa sa državama članicama UN i naravno sa EU. Učešće u mirovnim operacijama ima poseban značaj, uzimajući u obzir sve veći broj kriznih žarišta i oružanih sukoba u svetu. Ovakav vid učešća doprinosi ne samo održavanju mira i bezbednosti, nego i poštovanju vladavine prava koja je, nažalost, u tim zemljama gde postoje sukobi i gde se vode ratovi jako, jako ugrožena.
Poštovani narodni poslanici, važno je da se ovom odlukom stvara mogućnost da Vojska Srbije učestvuje u skladu sa raspoloživim resursima i po potrebi bude angažovana u humanitarnim operacijama, kao što su prirodne katastrofe, tehničko-tehnološke i druge nesreće. Imajući u vidu da smo i sami, nažalost, bili da ne kažem učesnici, ali bili pogođeni prirodnim katastrofama i gde je naša vojska i gde su druge zemlje u okruženju pomogle nam u celoj toj humanitarnoj akciji.
Takođe, mislim da je vrlo bitno kada se odabiraju vojnici koji se šalju u ove misije da se odabiraju pre svega kvalitetni pripadnici oružanih snaga, a nikako po protekcijskom principu. Ja ću tu postaviti, gospodine ministre, jedno pitanje, vi ćete mi reći da li je to istina, znači, način na koji se biraju profesionalni vojnici za misije – da li oni koji ne budu odabrani vrlo brzo napuštaju Vojsku Srbije? Jer, imao sam prilike da razgovaram sa nekim profesionalnim vojnicima koji su, nažalost, tražili vezu da bi išli u određene misije i svi znamo da je relativno dobro plaćena, nažalost, ta vrsta posla i da dobar deo tih profesionalnih vojnika se angažuje da ne kažem najvećim delom zbog toga.
Takođe je bitan i odlazak profesionalnih ovih naših vojnika u misije zbog prenošenja znanja i iskustva na druge pripadnike vojske nakon obavljenih misija. To je nešto što možda i najviše znači jer ja verujem da vojnici koji se vrate i iskustva koja su stekli u tim misijama dobrim delom prenose na svoje kolege.
Gospodine ministre, takođe treba voditi računa na adekvatnu opremljenost vojnika koji se upućuju u mirovne misije. Iz ovog izveštaja ovde godišnjeg može se videti da se dosta novca daje za tu svrhu, ali po meni treba to poboljšati, ne samo materijalno nego i sa strane obuke. Ipak, neophodni su kvalitetni uslovi i namenska obuka za ovakve misije kako bi pripadnici oružanih snaga bili što bolje pripremljeni i kako bi rizici se sveli na minimum, posebno imajući u vidu kako to rade zemlje naše u okruženju.
Takođe, ovde moram da kažem da vrlo malo je javnost u Srbiji upoznata sa detaljima naše misije i tokom same misije.
Mislim da, ako bi javnost i više u medijima bile zastupljene šta naši vojnici rade u tim misijama, kako su poslati itd. mislim da bi na neki način poboljšali i sam imidž Vojske Srbije i na taj način bi stimulisali veću konkurenciju i odlazak naših vojnika.
Takođe, sasvim na kraju ću reći da, učešćem kroz mirovne misije u svetu, kao zemlja, pokazujemo svoju, pre svega, privrženost miru i poštovanju vladavine prava. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Zoran Đorđević

Evo odgovor na pitanje.
Svi koji treba da odu i kandiduju se, prolaze pripremu u Centru za mirovne operacije. Nisam razumeo to pitanje da li im je potrebna neka veza da odu. Ako traže na taj način, mislim da onda rade nešto mimo zakona i onda i treba da odu ako traže preko veze da idu.
Naš izbor je vrlo karakterističan i karakteriše ga sistematičnost, jasni kriterijumi, namenska obuka, najbolji da idu posle te obuke i oni imaju pravo i mogućnost da i više puta odlaze i da se kandiduju za to.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Neka se pripremi Đorđe Komlenski, posle ovog komentara.
...
Socijaldemokratska stranka

Goran Bogdanović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Prosto, ne mogu da verujem da niste razumeli pitanje, kažem vam – samo da li je to istina da profesionalni vojnici koji traže u ove misije idu, traže i vezu da bi na neki način išli. Ja samo tražim potvrdu ili demant takve informacije. Imao sam priliku da razgovaram sa nekim profesionalnim vojnicima, gde su stvarnu iskazali tu bojazan i čak postoji tendencija ljudi koji ne odu u te misije, da kasnije napuštaju Vojsku Srbije. To je bilo pitanje. Da li je to istina ili ne? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Đorđević.

Zoran Đorđević

Odluka da odu iz Ministarstva odbrane je njihova lična odluka, a da li traže vezu ja to ne znam, u pozadini da li se igde dešava. Moguće da se dešava, ali ukoliko traže oni traže da se nešto odradi mimo zakona. Tako da, ako je to razlog da traže vezu pa da ne odu i onda odu iz vojske, onda ja mislim da je to njihova dobra odluka, jer rade nešto mimo zakona.