Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 02.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Monarhisti

Veroljub Stevanović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Drugi stav, molim vas, u kome se, između ostalog, kaže …
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Niste me čuli. Član 107, ukazana je već povreda Poslovnika. U celosti je ukazana povreda Poslovnika na član 107. Gospodin Martinović je ukazao u celosti. Ne mogu da vam dozvolim.
Gospodine Stevanoviću, ne možete dobiti reč na osnovu člana 107. Ukazana je maločas povreda Poslovnika na član 107. Dok smislite na koji ćete se član pozvati, član 106. Izvolite.
...
Monarhisti

Veroljub Stevanović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Gospodine predsedavajući, nije logično da ne čujete poslanika koji govori uvredljive reči i nije logično da ne čujete, a mi ovde čujemo direktno obraćanje poslanika nama prekoputa. Gospodin koji je šef poslaničkog kluba, između ostalog, a ne znam mu ime, samo mu lik pamtim, rekao je za poslanika da je lopovčina.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Stevanoviću, član 106 – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Osnov javljanja gospodina Martinovića je bila najpre replika, a zatim povreda Poslovnika.
Nastavljamo dalje sa radom.
Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SPS narodni poslanik Vladan Zagrađanin. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Vladan Zagrađanin

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala lepo.
Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, danas Narodna skupština raspravlja o dva veoma važna dokumenta iz oblasti odbrane i bezbednosti. U pitanju su Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini i Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih organa u multinacionalnim operacijama u 2016. godini. Ovi dokumenti primenjivaće se i u 2017. godini.
Srbija kao članica UN ima dugu tradiciju učešća u mirovnim misijama, ove međunarodne organizacije, a kao evropska zemlja učestvuje i u misijama EU, koje poslednjih godina dobijaju na značaju.
Želim ovom prilikom da podsetim na značaj multinacionalnih mirovnih operacija i misija UN koje predstavljaju centralni element međunarodnog reagovanja na mnogobrojne konfliktne situacije u državama ili između država. Mirovne misije UN pružaju osnovnu bezbednost milionima ljudi u vreme i neposredno nakon ratnih sukoba i drugih konflikata opasnih po mir i bezbednost. Srbija ima iskustva i dobro razume koliko znače humanost i solidarnost u takvim okolnostima. Mirovne misije UN odobrava Savet bezbednosti koji im daje pun legitimitet i garant je neutralnosti ovih misija. Može se reći da je upravo neutralnost multinacionalnih mirovnih misija osnova njihove uspešnosti u uspostavljanju mira i rešavanju konflikata u kriznim područjima širom sveta.
Danas je u svetu, nažalost, mnogo trusnih i kriznih područja sa slabom centralnom vlašću u kojima deluju pobunjenici ili međusobno zaraćene etničke grupe, čije konflikte same države ne mogu da reše. Upravo u ovakvim područjima nastupaju mirovne snage UN nastojeći da autoritetom UN i odgovornim ponašanjem učesnika misije rešavaju ove konflikte.
Ujedinjene nacije su prvu mirovnu misiju uputile na Bliski istok 1948. godine radi nadgledanja primirja, od tada pokrenuto je 68 misija UN u više od 45 zemalja. Prema dostupnim podacima u mirovnim misijama UN do sada je učestvovalo 118 zemalja sa blizu 80 hiljada vojnog i preko 11 hiljada policijskog osoblja i 17 hiljada civila. U misijama je učestvovalo do sada i preko 2000 dobrovoljaca iz 160 zemalja.
Upravo je ovakva višedecenijska praksa pokazala da su multinacionalne mirovne operacije pod pokroviteljstvom UN kao najveće međunarodne organizacije svojom efikasnošću opravdali primenu ovog koncepta upravljanja krizama. Ove misije su se pokazale efikasnim i sa ekonomskog stanovišta, tako da se njima štede budžetska sredstva i UN i zemalja učesnica. Prema aktima UN troškove misije snose zajedno UN i države učesnice i Srbija ima svoje plave šlemove, sa dugom tradicijom učešća u međunarodnim mirovnim misijama bilo kao Republika u sastavu SFRJ, kao SRJ ili Zajednica Srbije i Crne Gore ili kao samostalna država.
Prva misija UN u kojoj je učestvovala SFRJ bila je na Sinajskom poluostrvu u kojoj su naše snage učestvovale od 1956. do 1967. godine. Radi podsećanja naveo bih da je nakon ponovnog prijema u organizaciji UN, prva međunarodna misija u kojoj je Srbija učestvovala bila multinacionalna operacija UN u istočnom Timoru u kojoj smo učestvovali od 2002. godine do njenog zatvaranja 2005. godine.
Srbija kao evropska zemlja koja vodi aktivnu spoljnu politiku učestvuje u smanjenju bezbednosnih rizika u Evropi i kroz kontinuirano učešće u misijama EU koje sve više dobijaju na značaju u kontekstu snaženja autonomnih evropskih struktura i mehanizama bezbednosti u EU i u Evropi u celini.
Koliki značaj Srbija daje učešće u međunarodnim mirovnim misijama kao oblik u međunarodne vojne saradnje govori i činjenica da kao organizacioni oblik postoji i Centar za mirovne operacija Generalštaba Vojske Srbije. Ovaj centar se bavi izborom kadrova, edukacijom, organizacijom i realizacijom učešća naših snaga u međunarodnim mirovnim misijama. Centar za mirovne operacije Vojske Srbije punopravan član evropske asocijacije centara za obuku za mirovne misije operacije i međunarodne asocijacije centara za obuku za mirovne operacije.
Danas Narodna skupština razmatra odluku o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godine kao i godišnji plan upotreba Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama za ovu godinu. Na mapi našeg učešća u misijama pod plavom zastavom u ovoj 2016. godini i narednoj 2017. godini su destinacije mahom u Africi, Aziji na Mediteranu. Reč je o 21 misiji sa različitim zadacima i ciljevima. Prema planu učešća koji danas razmatramo srpski mirovnjaci učestvovaće u sledećim misijama u Liberiji, Obali Slonovače, Kongu, Malijusu, Sudanu, Somaliji, Zapadnoj Sahari, Džamu i Kašmiru. Planom su predviđene operacije na Bliskom istoku i Sredozemlju, na Kipru i Libanu, s tim što naše snage po pravi put u ovoj godini učestvuju u misijama u Zapadnoj Sahari, Maliju, Džimu i Kašmiru u južnom Sudanu i Sudanu. Ministarstvo unutrašnjih poslova će svoje pripadnike poslati u Liberiju na Kipar i Haiti.
Najbrojnije snage šaljemo i dalje u Liban. Značajno je istaći da u Centralnoj Afričkoj Republici imamo vojnu bolnicu u kojoj rade 72 pripadnika naših snaga. Kao veoma značajnu pomenuo bih misiju „Atalanta“ u kojoj po zastavom EU učestvuje naš autonomni tim za zaštitu brodova. Sada je na terenu tim od 12 pripadnika specijalne brigade i četvorica štabnih oficira, njihov osnovni zadatak je zaštita plovila od pirata.
Novina u planu korišćenja naših snaga je mogućnost učešća u evropskim operacijama na Mediteranu. Naši oficiri će nadgledati situaciju na severu Afrike. Oni će pratiti, raditi na suzbijanju kretanja migranata i krijumčarenja ljudi. Ova misija će i za Srbiju imati veliki značaj, imajući u vidu da smo migrantskom krizom jedna od najopterećenijih država, jer se nalazimo na najprometnijoj zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti.
Ono što posebno želim da istaknem jeste izuzetan kadrovski potencijal pripadnika naših vojnih i policijskih snaga koje učestvuju u međunarodnim misijama. To su odlično psihički i fizički pripremljeni pripadnici Vojske policije, spremni na obavljanje i najsloženijih zadataka koje mirovne misije zahtevaju.
Srpski mirovnjaci, vojnici, policajci su uvek koje god zadatke dobijali u misijama, čiji su učesnici bili, čuvali ugled Srbije, časno i dostojanstveno je predstavljali. Dakle, naša vojska i na ovaj način dostojanstveno predstavlja našu zemlju, u svetu širi prijateljske odnose sa drugim državama i narodima, stiče nova iskustva za najveće izazove, a nije zanemarljiva ni ekonomska strana ovih aranžmana. Ono što je najvažnije ovim misijama zadržavamo vojnu neutralnost.
Koristim ovu priliku da im se u ime poslaničke grupe SPS na tome zahvalim. Kada je reč o doprinosu međunarodnim mirovnim misijama Srbija se smatra liderom u regionu, a strani partneri u međunarodnim misijama srpskog vojnika ocenjuju kao sposobnog, pouzdanog i kulturnog partnera kako je jednom prilikom naveo i gospodin Milivoje Pajović, načelnik Centra za mirovne operacije u čijoj je nadležnosti realizacija odluke o učešću i planu korišćenja naših vojnih i policijskih snaga u međunarodnim mirovnim misijama.
Na kraju, iz svih navedenih razloga, želim da kažem da će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati oba dokumenta i odluku o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama i odluku o usvajanju godišnjeg plana o upotrebi Vojske Srbije i drugih organa u multinacionalnim operacijama u 2016. godini koji će se primenjivati u 2017. godini. Hvala na pažnji.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala predsedavajući.
Reklamiram član 108. da o redu na sednici stara se predsedavajući, to jest predsednik Skupštine, u ovom trenutku vi. Dva puta ste prekršili Poslovnik nedajući reč šefu poslaničke grupe DS, gospodinu Ćiriću. Apelujem na vas da nemate toliko straha, da na svaku vašu odluku ne gledate desno u poslaničke klupe SNS. Nemojte da ste tako uplašeni, nije ništa strašno biti opozicija.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Milojičiću, imam utisak da želite da replicirate i da dalje nastavite da vodite dijalog sa mnom.
(Radoslav Milojičić, s mesta: Skupština i služi za to.)
Da li vam izgledam kao neko ko… Da, sa narodnim poslanicima, ali ne samnom kao predsedavajućim u ovom trenutku.
Da li vam izgleda i da li vam delujem uplašeno i da li vam delujem kao neko ko ima strah?
Gospodinu Ćiriću sam objasnio da nije imao osnov da dobije reč.
(Goran Ćirić, s mesta: Imao sam osnova i vi to dobro znate.)
On jeste šef poslaničke grupe, ali ne može dobiti reč, jer ste vi u sali kao ovlašćeni predstavnik po ovim tačkama dnevnog reda.
(Radoslav Milojičić, s mesta: Izvadio sam karticu, gospodine Milićeviću.)
Ali, ste fizički prisutni, dakle, ne možemo se igrati. Tu je kartica ili nije tu kartica, ja ne mogu da nagađam.
Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasanje o ukazanoj povredi Poslovnika.
(Radoslav Milojičić, s mesta: Da.)
Nastavljamo sa radom.
Reč ima narodna poslanica Dubravka Filopovska. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dubravka Filipovski

Poslanička grupa Nova Srbija
Zahvaljujem, predsedavajući.
Cenim vaš napor da se na ovoj sednici vratimo u normalan tok rasprave. Lično sam protiv politizacije kada je u pitanju rasprava o bilo kom zakonu koji se odnosi na Vojsku Srbije. Nisam protiv toga da se u parlamentu vodi dijalog, parlament i služi za to, ali sam protiv zloupotreba i vređanja. Mislim da ste vi do sada to uspešno uradili i vratili ovu sednicu u normalne tokove.
Vojska Srbije je svakako jedan organizovan sistem. To smo mogli da vidimo i u poplavama koje su nas zadesile, možemo da vidimo i kod naših pripadnika koji učestvuju u mirovnim misijama, profesionalizovana je i modernizovana. Drago mi je kao članici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove što naša Vojska beleži trend rasta učešćem u mirovnim operacijama UN i što smo mi u ovom trenutku treća zemlja u Evropi po broju učesnika vojnika i vojnikinja u mirovnim operacijama.
Učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu jedna je od tri misije Vojske Srbije i zasniva se na utvrđenim, bezbednosnim i odbrambenim potrebama i interesima, i u skladu je sa Strategijom nacionalne bezbednosti, Strategijom odbrane i strategijskim pregledom odbrane Republike Srbije.
Važno je zbog građana Srbije istaći da pripadnici Vojske Srbije na najbolji način predstavljaju zemlju, obezbeđuju bezbednost u zemljama u kojima učestvuju u mirovnim misijama i podižu ugled i Vojske Srbije, naše spoljne politike i Srbije uopšte.
U svim mirovnim operacijama pokazuju visok stepen obučenosti, visok stepen pripremljenosti. Veliki broj njih je i nagrađen za svoje učešće u mirovnim operacijama. Ne mislim da je novac koji ulažemo u vojne misije veliki, naprotiv, benefit koji imamo kao država i naša spoljna politika, to nam se višestruko vraća.
Za mene veoma važno kao narodnoj poslanici učešće vojnikinja u mirovnim operacijama. Drago mi je da taj trend beleži rast i da on sada iznosi 11% i da one zajedno sa vojnicima pokazuju visok stepen obučenosti i pripremljenosti.
Redovno o ovim pitanjima raspravljamo na Odboru za odbranu i unutrašnje poslove.
Ja na kraju svog izlaganja želim da kažem da će poslanička grupa NS u danu za glasanje podržati i Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama i Predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Jasmina Nikolić. Izvolite.