Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 06.03.2018.

POSLANIČKO PITANJE

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, u februaru 2016. godine ratifikovan je sporazum u Narodnoj skupštini između NATO pakta i Republike Srbije, tzv. IPAP. Sporazum Republike Srbije i NATO pakta o saradnji u oblasti logističke podrške predviđa slobodu kretanja i diplomatski imunitet svim pripadnicima NATO u našoj zemlji, kao i privilegije koje sleduju diplomatama po Bečkoj konvenciji. Omogućava im da sa našom vojskom razmenjuju poverljive informacije i opremu, a i široko otvara vrata za još čvršću saradnju Srbije i NATO, odnosno Alijansine organizacije za podršku i nabavku NSPO i Agencije za podršku i nabavku NSPO.

Pripadnici ovih tela NATO i njihova vozila imaju pravo neophodnog slobodnog prolaza i pristupa kroz čitavu Srbiju, dok se i ulazak u zabranjene bezbednosne zone usaglašava sa našim nadležnim organima. Naglašeno je i da se osoblju NATO, na njihov zahtev, mora odobriti pristup svim državnim i privatnim objektima u kojima se radi, uključujući i one u kojima se obavljaju ispitivanja i probe. Celokupno osoblje uživa diplomatski imunitet i oslobođeno je plaćanja poreza, carina, PDV-a, a može i da uvozi opremu i ugovara nabavku robe, usluga i građevinske radove bez ikakvog opterećenja. Nema nikakve namete, osim za komunalne usluge.

Srbija se i obavezala individualnim partnerskim akcionim planom da omogući NATO vojnicima slobodan tranzit kroz Srbiju, da koriste našu vojnu infrastrukturu i budu zaštićeni posebnim statusom dok borave na našoj teritoriji. IPAP, između ostalog, podrazumeva i potpisivanje SOFA sporazuma, koji je takođe potpisan između Republike Srbije i Severnoatlantskog pakta, kojim se reguliše prelazak granice i nivo imuniteta za pripadnike Alijanse dok prolaze kroz Srbiju ili borave u njoj, kao i pristup vojnim objektima.

Srbija se takođe obavezala i da regionalni centar za obuku „Jug“ kod Bujanovca bude otvoren za sve zemlje članice partnerstva za mir i NATO, dok postepeno usklađuje svoje propise u oblasti odbrane sa EU i uništava viškove naoružanja. Moje pitanje upućeno je Ministarstvu inostranih poslova i predsedniku Vlade – šta sprečava Vladu Republike Srbije da dodeli diplomatski status pripadnicima Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu?

Mi smo podneli inicijativu, SRS je prikupila 30.000 potpisa građana Srbije koji žive na teritoriji AP Vojvodine i predala Pokrajinskoj skupštini da se jedan takav centar formira i u Novom Sadu. Mi mislimo da ne samo što treba da se dodeli diplomatski status pripadnicima Srpsko-ruskog humanitarnog centra, već treba da im se najpre ukaže zahvalnost za to što su uradili u Republici Srbiji posebno tokom 2014. godine i poplava koje smo imali u Obrenovcu, a i tokom svih onih akcija i učestvovanja u gašenju požara. Pitanje je koliko bi žrtava više bilo u Obrenovcu da mi taj centar nismo imali na našoj teritoriji.

Krajnje je licemerno da se to obećava u medijima, da se ruske diplomate vuku za rukav isključivo kada nešto treba da se spreči u Savetu bezbednosti UN, a da se ne dodeli diplomatski status Rusima koji učestvuju u spašavanju građana Srbije na teritoriji Republike Srbije. Postavljam ovo pitanje, budući da mi u oktobru na isto ovo pitanje nije odgovoreno. Dakle, da li pominjanje Ruske Federacije i sastanci sa ruskim diplomatama služe samo za predizbornu kampanju ili mi ozbiljno računamo na njihovu podršku i da li smo mi iskreni prijatelji prema Rusiji i Ruskoj Federaciji? Hvala.