Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 18.05.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

5. dan rada

18.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:15 do 15:25

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Molim vas da, pre nego što pređemo na odlučivanje, prethodno utvrdimo kvorum.
Molim da poslanici ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Utvrđujem kvorum, prisutna su 152 narodna poslanika. Imamo uslova da nastavimo rad.
Pre nego što pređemo na glasanje, obaveštavam vas da sam proceduralno, kao predsednik Skupštine, na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika, predložila da se po hitnom postupku uvrsti u dnevni red ove sednice – Predlog odluke o izmenama odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koje sam podnela na inicijativu poslaničke grupe Srpske narodne stranke.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Takođe, na osnovu člana 168. stav 3. predložila sam da se po hitnom postupku uvrsti u dnevni red ove sednice i tačka – Predlog oluke o izmeni odluke za utvrđivanje sastava parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, takođe na predlog Srpske napredne stranke.
I tu je izmena poslanice koja više nije član našeg parlamenta.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 151, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Proceduralno, moram da otvorim raspravu po ove dve tačke dnevnog reda.
Molim poslaničke grupe da se prijave, ako žele da govore povodom predloga tačaka.
Otvaram pretres.
Mogu da zaključim da nema prijavljenih.
Zaključujem jedinstveni pretres o predlogu odluke.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.
Takođe, moram da otvorim po Poslovniku pretres po članu 192. stav 3. Poslovnika, jedinstven pretres o predlogu druge odluke.
Da li neko želi reč po ovoj tački?
Takođe zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pošto smo završili jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 14. do 20. dnevnog reda i predlozima odluka iz tačaka od 21. do 24. dnevnog reda, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika, koje predsednik Narodne skupštine može da odredi dan za glasanje o predlogu pojedinog zakona ili odluke i to da bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona ili odluke.
U skladu sa ovom odredbom, određujem 18. maj 2018. godine, sa početkom u 15 časova i 15 minuta, kao dan za glasanje o predlozima zakona iz tačaka od 14. do 20. dnevnog reda i odluke iz tačaka od 21. do 24. dnevnog reda.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50a Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine.
Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko.
Zaključujem glasanje: za – 142, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis.
Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o obrazovanju Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 156, protiv – niko, uzdržanih – nema, jedan poslanik nije glasao.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2018. godinu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Zahvaljujem svim poslanicima koji su učestvovali na glasanju.
Nastavak sednice u ponedeljak, u 10.00 časova raspravom o amandmanima na predložene zakone.