Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodna poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, u načelu.
Zaključujem glasanje: za - 138 poslanika, nije glasao jedan poslanik.
Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 2.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Aleksandra Šešelja na član 2.
Zaključujem glasanje: za - jedan poslanik.
Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 3.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 3.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 4.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Miljana Damjanovića na član 5.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 6.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Dubravka Bojića na član 7.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Zorana Despotovića na član 8.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Marijana Rističevića na član 8.
Zaključujem glasanje: za - tri poslanika.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Tomislava Ljubenovića na član 8.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. Filipa Stojanovića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 8.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. Vesne Nikolić Vukajlović.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 9.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Božidara Delića i Ružice Nikolić na član 9.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 10.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 11.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 11.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 11.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Božidara Delića i Petra Jojića na član 12.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 13
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavlj am na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 14.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman Božidara Delića i Aleksandra Šešelja na član 14.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 16. Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, u celini.
Zaključujem glasanje: za - 137, protiv - niko, uzdržanih - nema, nisu glasala tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.
Stavljam na glasanje Predlog strategije odbrane Republike Srbije, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog strategije odbrane Republike Srbije.
Stavljam na glasanje Predlog strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti odbrane, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac - Lojane, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac – Lojane, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da Narodna skupština, prema članu 8. stav 2. Zakona o elektronskim medijima, članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije bira većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje.
Pristupanju glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine.
Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine su: Nenad Zorić i Judita Popović.
Pošto se od dva predložena kandidata bira jedan, napominjem da svaki narodni poslanik može da glasa samo za jednog kandidata.
Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Nenad Zorić.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nisu glasala 134 narodna poslanika.
Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Judita Popović.
Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – četiri, uzdržanih – nema, nije glasalo šest narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine izabrala Juditu Popović.
Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog Udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i Udruženja kompozitora u Republici Srbiji.
Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog Udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i Udruženja kompozitora u Republici Srbiji su: Zoran Simjanović i Božidar Zečević.
Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Zoran Simjanović.
Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan narodni poslanik.
Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Božidar Zečević.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog Udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i Udruženja kompozitora u Republici Srbiji izabrala Zorana Simjanovića.
Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Kandidati za izbor jednog člana Saveta na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina su: Aleksandar Vitković i Dragomir Zupanc.
Pošto se od dva predložena kandidata bira jedan, napominjem da svaki narodi poslanik može da glasa samo za jednog kandidata.
Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Aleksandar Vitković.
Zaključujem glasanje: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala četiri narodna poslanika.
Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabere Dragomir Zupanc.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina, izabrala Aleksandra Vitkovića.
Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam članovima Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na izboru i poželim im uspeh u radu.
Imamo nekoliko povreda Poslovnika.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 27. decembra 2019. godine, u 10 časova i 39 minuta, ukazao je na povrede članova 27. i 104. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Konstatujem da nisu povređeni navedeni članovi.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 27. decembra 2019. godine, u 11 časova, ukazao je na povredu člana 158. stav 7. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje - niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
S obzirom na to da je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Desetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Poštovani narodni poslanici, Narodna skupština Republike Srbije ovim završava Drugo redovno zasedanje u 2019. godini, pa vas pozivam da saslušamo himnu Republike Srbije.
(Intoniranje himne Republike Srbije.)
Hvala svima na radu i želim vam srećne novogodišnje praznike.