Prva sednica Narodne skupštine , 29.04.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 1. i 2. dnevnog reda.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem sredu, 29. april 2020. godine sa početkom u 20,05 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.
Molim vas da sednete. Molim poslanike se spremaju za glasanje da sednu i molim vas za još malo strpljenja i naravno da maske morate imati na sebi i rukavice. Izdržite još malo.
Ja ne mogu da kršim mere. Ne može niko da krši mere. Molim sve poslanike da stave maske. Znam, izdržite minut.
Poslanike koje sam danas opomenula i poslanici koji su sada došli, molim vas da stavite maske. Ne da molim, nego poštujte mere države u kojoj živite i radite i poštujte parlament i poštujte vaše kolege koji se nalaze oko vas. Dakle, stavite maske ili ne možete biti ovde u sali. Ja ne znam ko vas je uopšte i pustio bez zaštitne opreme. Zaista ne znam. Nemojte da ugrožavate zdravlje svih ostalih zato što se ponašate ovde kao deca, neodgovorno i nerazumno. Rekla sam vam danas, izreći ću opomene. Izreći ću zaista opomene. Posle dve godine uđete ovde da pravite haos. Maske morate nositi i gotovo.
Nema po Poslovniku. Zaključila sam raspravu.
Dakle, molim poslanike Srđana Noga, molim Sašu Radulovića, koga god da nema maske. Nemojte da izvodite ovde besne gliste i da se ponašate neodgovorno. Stavite maske. To što radite, to je sramota. Otići ćete posle kući i zarazićete ko zna koga. Izađite napolje. Mere moraju da se poštuju. Doktori i struka to traže od nas i mi to moramo da poštujemo.
(Saša Radulović: Po Poslovniku.)
Poslovnika nema, pošto uopšte ne pratite sednicu. Rasprava je zaključena.
Evo sada ste videli četiri poslanika, ne znam šta žele da postignu sa time, osim da ugroze bezbednost svakog od nas i svakog s kim će stupiti u kontakt nakon ove sednice.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.
Molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 139 narodnih poslanika, odnosno 141 narodni poslanik, uključujući poslanike koji se igraju sa karticama.
Znači krajnji kvorum je 144 prisutnih.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o proglašenju vanrednog stanja, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 128, protiv – 20, uzdržan – niko, nisu glasala četiri poslanika.
Prestanite da fotografišete poslanike i salu. To je zabranjeno. Vama preporučujem terapiju posle vanrednog stanja.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila Predlog odluke u načelu.
Amandman na Predlog odluke podneo je narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 147 poslanika.
(Saša Radulović: Po Poslovniku.)
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
Amandman kojim se posle tačke 1. dodaje tačka 2. podnela je poslanica Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržan – jedan, te nije glasalo 137. poslanika.
Nije prihvaćen ovaj amandman.
Na tačku 2. amandman je podneo poslanik Aleksandar Šešelj.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – 17, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da odluka stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 128, protiv – 21, uzdržan – niko, nisu glasala četiri poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje odluke na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Sada stavljam na glasanje Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o proglašenju vanrednog stanja, u celini.
Zaključujem glasanje: za - 127, protiv – 22, uzdržan – niko, nije glasalo pet poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o proglašenju vanrednog stanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja, u načelu.
(Saša Radulović: Po Poslovniku.)
Zaključujem glasanje: za – 128, protiv – 25, uzdržan – niko, nisu glasa tri poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Saša Radulović, Branka Stamenković, Vojin Biljić, Zoran Radojčić i Srđan Nogo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – četiri, uzdrža – niko, nije glasalo 148 poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 1. amandman sa ispravkom podneo je poslanik Miladin Ševarlić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao 151 poslanik.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Stavljam na glasanje amandman koji je na član 1. podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
Molim vas, samo tiše i nemojte obraćati pažnju na nekog ko nije prisutan na sednici.
Stavljam na glasanje amandman koji je na član 1. podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman koji je na član 2. podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da Zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 128, protiv – 24, uzdržanih – nema, nije glasalo pet narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanja Zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmani, stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju uredaba koje je Vlada u supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja, u celini.
Zaključujem glasanje: za - 128, protiv - 26, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja.
Narodni poslanik Đorđe Komlenski 29. aprila 2020. godine, u 15 časova i 48 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje: za – šest narodnih poslanika.
Konstatujem da nije povređen Poslovnik.
Narodni poslanik Dušan Bajatović 29. aprila 2020. godine, u 15. časova i 57 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim narodne poslanike da odluče da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje: za – 12 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Prvu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.

Whoops, looks like something went wrong.