Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2020.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-20

2. dan rada

26.10.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:25

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Primili ste ostavku narodnog poslanika Marka Đurića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. st. 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.
Shodno članu 88. stav 1. tačka 2) i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran narodnom poslaniku Marku Đuriću, danom podnošenja ostavke.
Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 205 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o ministarstvima, u načelu.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – 204, jedan nije glasao.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 2. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – jedan, protiv – 42, nije glasalo 162 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – jedan, protiv – 20, nije glasalo 184 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – niko, protiv – 17, nije glasalo 188 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – nula, protiv – 11, nije glasalo 194 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za –nula, protiv – pet, nije glasalo 200 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za –nula, protiv – 14, nije glasalo 191 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za –nula, protiv – 13, nije glasalo 192 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – nula, protiv – 11, nije glasalo 194 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – nula, protiv – 14, nije glasao 191 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Glasalo je ukupno 205 narodnih poslanika, za – 201, nije glasalo četiri poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o ministarstvima, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje.
Ukupno je glasalo 205 narodnih poslanika, za – 205 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o ministarstvima.
Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.
Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.
Narodni poslanik Enis Imamović, na sednici 26. oktobra 2020. godine, u 11 časova i 44 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje.
Ukupno je glasalo 203 narodnih poslanika, protiv – tri, nije glasalo – 200 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Vladan Glišić, na sednici 26. oktobra, u 13 časova i 37 minuta, ukazao je na povredu člana 106. stav 1. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje.
Ukupno je glasalo 202 narodna poslanika, protiv – tri, nije glasalo 199 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja u 2020. godini.
Želim sve da podsetim da mi očekujemo da u toku sutrašnjeg dana stigne predlog i zahtev za zakazivanje sednice Narodne skupštine posvećene raspravi o programu Vlade i izboru mandatara, odnosno predsednika Vlade i članova Vlade.
Sednica bi bila održana u sredu.
Takođe, želim da obavestim sve članove Kolegijuma da sam zakazao za sredu u devet sati ujutru sednicu Kolegijuma.
Zahvaljujem se.