Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.12.2020.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/186-20

2. dan rada

09.12.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto na listama nema više prijavljenih poslanika, pitam da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupe žele reč? (Ne.)
Predsednik Vlade, ministre želite reč? (Ne.)
Hvala.
Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz dnevnog reda, tačke od dva do šest.
Saglasno odluci Narodne skupštine imaćemo sada i zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od sedam do 10. dnevnog reda.
Istovremeno se zahvaljujem predsednici Vlade i ministru.
Pošto je reč o izmenama u sastavu članova odbora, u principu oko toga nikad nismo nešto puno diskutovali, ja iz formalnih razloga želim samo da naglasim, da vas podsetim, da je ukupno vreme pet časova.
Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, formalno otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa SPAS, Predlogu odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa Savez Vojvođanskih Mađara, isto tako poslanička grupa Savez Vojvođanskih Mađara je podnela još dve odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora.
To je sve vezano za podnošenje ostavki poslanika, imenovanje, odnosno verifikacija mandata novih poslanika.
Pitam da li neko od predlagača želi reč, poslanika, šefova grupa poslanika? (Ne.)
Pošto nema prijavljenih za diskusiju, zaključujem zajednički jedinstveni pretres.
Pošto smo obavili zajednički jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlozima odluka.
Na kraju današnjeg rada želim samo da vas podsetim da nastavljamo našu sednicu sutra. U 10.00 časova ujutru je prva tačka dnevnog reda - Predlog zakona o budžetu, rasprava u pojedinostima.
Rasprava u pojedinostima o grupi zakona o kojoj smo danas raspravljali ne može da počne pre 18.10 časova sutra. Nakon toga, imaćemo onda raspravu u pojedinostima oko predloga zakona o kojima smo danas raspravljali.
Pošto u ovoj trećoj grupaciji nema amandmana, nema nikakvih promena, očekujemo nakon toga, posle 18.00 sati, i to vreme za glasanje, odnosno dan za glasanje, kada ćemo glasati o usvajanju budžeta i svih ostalih tačaka dnevnog reda.
Zahvaljujem se još jednom na pažnji i nastavljamo sutra u 10.00 časova. Hvala.