Deveta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.04.2021.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/131-21

1. dan rada

21.04.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Devetu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 120 narodna poslanika.
Podsećam vas da je, članom 88. stav 5. Poslovnika, predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine, prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanje dnevnog reda, postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja tačnog broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 165 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Dostavljeni su vam zapisnici Pete i Šeste sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine i Treće posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.
Obaveštavam vas da je, proverom u službi za poslove Odbora za administrativno budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, utvrđeno da u tom odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje zapisnik Pete sednice Prvog redovnog zasedanja, održane 30. i 31. marta i 1, 6. i 7. aprila 2021. godine.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 168, za – 166, nije glasalo dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Zapisnik Pete sednice Prvog redovnog zasedanja u 2021. godini.
Stavljam na glasanje zapisnik Šeste sednice Prvog redovnog zasedanja, održane 8. aprila 2021. godine.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 168, za – 166, nije glasalo dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Zapisnik Šeste sednice Prvog redovnog zasedanja u 2021. godini.
Stavljam na glasanje zapisnik Treće posebne sednice Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu, održane 13. aprila 2021. godine.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 168, za – 167, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Zapisnik Treće posebne sednice Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu.
Dame i gospodo, u sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je i predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlogu za stavljanje na dnevni red akta po hitnom postupku, predlogu za spajanje rasprave i predlogu za promenu redosleda pojedinih tačaka dnevnog reda.
Vlada Republike Srbije predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 169, za – 168, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu članova 92. stav 2, 157. stav 1. i 170, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, predložio je da se obavi:
1. zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2, Predlogu zakona o izmenama Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2, Predlogu zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-Cov-2, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Predlogu zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
2. zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o elektronskom fakturisanju, Predlogu zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlogu zakona o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju, Predlogu zakona o registru administrativnih postupaka;
3. zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju Programa AEO Uprave carine Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća Generalne carinske administracije Narodne Republike Kine, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o podsticanju investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD i Predlogu zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji.
Pretpostavljam da gospodin Martinović ne želi reč? (Ne.)
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 169, za – 169.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2. Poslovnika, predložio je promenu redosleda tačaka dnevnog reda, odnosno da se Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu razmatra kao prva tačka dnevnog reda.
Pretpostavljam da gospodin Martinović ne želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 169, za – 168, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlogu za stavljanje na dnevni red sednice akta po hitnom postupku, predlogu za spajanje rasprave i predlogu za promenu redosleda pojedinih tačaka predloženog dnevnog reda, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 170, za – 168, nije glasalo dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, utvrdila dnevni red Devete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, u celini.
Molim službu da pripremi prečišćen tekst dnevnog reda.
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.
D n e v n i r e d:
1. Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu, koji je podnela Vlada,
2. Predlog zakona o Privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada,
3. Predlog zakona o izmenama Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada,
4. Predlog zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada,
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada,
6. Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada,
7. Predlog zakona o elektronskom fakturisanju, koji je podnela Vlada,
8. Predlog zakona o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je podnela Vlada,
9. Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju, koji je podnela Vlada,
10. Predlog zakona o registru administrativnih postupaka, koji je podnela Vlada,
11. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju Programa AEO Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća Generalne carinske administracije Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada,
12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o podsticanju investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koji je podnela Vlada i
13. Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada.
Prva tačka dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, sa predlogom Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, Predlogom Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojinih osiguranika za 2021. godinu i Predlogom Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Siniša Mali ministar finansija, Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Darko Komnenić, pomoćnik ministra finansija, Milesa Marjanović, viši savetnik u Ministarstvu finansija i Luka Tomić, šef Kabineta ministra finansija.
Ujedno pozdravljam ministra sa svojim saradnicima.
Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Pre otvaranja načelnog i jedinstvenog pretresa, na osnovu člana 97. stav 3. Poslovnika, predlažem da vreme za raspravu o rebalansu budžeta na osnovu prakse koju smo uveli, a to je da se budžet, pa samim tim i rebalans budžeta usvaja bez spajanja sa drugim tačkama dnevnog reda i sa duplim trajanjem vremena za raspravu. Predlažem duplo vreme za raspravu i o ovom Predlogu Narodna skupština odlučuje bez pretresa.
Stavljam na glasanje ovaj Predlog.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 169, za – 164, nije glasalo – petoro.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika, član 96. stav 4. Poslovnika.
Želim samo da pre početka rasprave, samo još jednom da vas podsetim, da ćemo danas razmotriti Predlog rebalansa budžeta i da ćemo sutra na osnovu predloga gospodina Martinovića, razmotriti ovih pet zakona koji su bitni da što hitnije budu usvojeni i da će sutra nakon završetka te rasprave biti dan za glasanje za rebalans budžeta i za tih pet zakona. Onda ćemo onda nastaviti sledeću raspravu, jednostavno u utorak i sredu, a kao što sam i rekao u četvrtak pre Vaskrsa ćemo otpočeti Desetu sednicu sa prvom tačkom izmene Zakona o kulturi i popodne postavljanje pitanja Vladi, na čelu sa premijerkom, a onda nakon toga Vaskrs.
Zbog obaveza koje ima ministar danas sa predsednikom i sa MMF danas izuzetno određujem već unapred pauzu u vremenu od 14,00 sati do 15,30 sati, da bismo obezbedili njegovo prisustvo tokom rasprave.
Saglasno članu 157. stav 1. i članu 192. stav 3. Poslovnika, otvaram načelni jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu sa svim ostalim predlozima odluka.
Da li predstavnik predlagača, želi reč?
Izvolite, gospodine ministre, vi ste naš dragi gost ovde.