Peta posebna sednica , 22.06.2021.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedniče Republike Srbije, poštovani članovi Vlade, otvaram Petu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 190 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 49. Zakona o Narodnoj skupštini predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom svakog odlučivanja postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno u ovom trenutku 211 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da sam pozvao da današnjoj sednici prisustvuju predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova, Nikola Selaković, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Marija Obradović i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, dr Petar Petković.
Poštovani narodni poslanici sa nama su sa Kosova i Metohije predsedništvo Srpske liste, poslanici Privremene samouprave u Prištini, gradonačelnici privremene samouprave u Prištini, predsednici Privremenih organa, načelnici upravnih okruga, rukovodioci državnih institucija, direktori javnih preduzeća i zdravstvenih ustanova i rukovodioci najznačajnijih privrednih preduzeća.
Takođe, sa nama je i direktor Kancelarije za koordinacione poslove, Miloje Zdravković, kao i najbliži saradnici direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Dame i gospodo, imajući u vidu, da vas podsetim, da su na današnji dan pre 23 godine kidnapovani rudari - lica srpske nacionalnosti sa površinskih kopova Belaćevac, čija sudbina ni do danas nije razrešena.
Želim da pozdravim i predstavnike Udruženja kidnapovanih, nestalih i ubijenih sa prostora Kosova i Metohije, koji takođe prisustvuju sednici.
Poštovane dame i gospodo za Petu posebnu sednicu Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu utvrdio sam sledeći
D n e v n i r e d:
1. Izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji je podnela Vlada,
2. Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od maja 2019. do 15. juna 2021. godine, koji je podnela Vlada.
Narodni poslanik Ivica Dačić, kao predsednik Narodne skupštine, na osnovu članova 92. stav 2. i 192, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, predložio je da se obavi zajednički jedinstveni pretres o ova dva izveštaja, odnosno o ovim tačkama dnevnog reda.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 222, za – 207, nije glasalo – 13.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički jedinstveni pretres.
Pozivam predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića da se obrati Narodnoj skupštini.
Izvolite predsedniče.