Dvanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2021.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/524-21

2. dan rada

15.12.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 17:10

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 178 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O PRAVIMA KORISNIKA USLUGA PRIVREMENOG SMEŠTAJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI.
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo o Predlogu zakona, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje: za – 181, ukupno – 181 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti.
Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma i zakona kojim se uređuje javno zaduživanje (tačke 2. i 3. dnevnog reda), podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4. i 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju javna zaduživanja i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.
Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
Druga tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod „Banca Intesa AD Beograd“ za potrebe finansiranja Projekta Ruma – Šabac – Loznica, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje: za – 184, ukupno – 184 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona.
Treća tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o davanju dozvola članovima porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava za bavljenje plaćenim delatnostima, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje: za – 184, nije glasao – jedan, ukupno – 185 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o izboru, odnosno prestanku funkcija (tačke od 4. do 9. dnevnog reda), podsećam vas da je na osnovu člana 105. stav 2. tačke 12, 13,14. i 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština svoje izborne nadležnosti vrši većinom glasova svih narodnih poslanika.
Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
Četvrta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje: za – 185, ukupno – 185 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Peta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje: za – 185, ukupno – 185 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Šesta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje: za – 185, ukupno – 185 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Sedma tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Upravnog suda, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje: za – 184, nije glasao – jedan, ukupno – 185 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Osma tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno 185, za – 185.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Deveta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno 185, za – 185.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam novoizabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u radu.
Pre nego što zaključim sednicu, želim na kraju današnje sednice da još jednom podsetim da je Republika Srbija juče otvorila Klaster 4 u pregovorima o članstvu Srbije u EU.
Želim da čestitam svim narodnim poslanicima, zato što smo našim aktivnostima, donošenjem zakona i usvajanjem Predloga ustavnih promena veoma značajno, kao i međustranačkim dijalogom, značajno doprineli ovom veoma važnom koraku u daljim evropskim integracijama Srbije.
Želim da vam se na tome svima zahvalim.
Takođe, želim da vas obavestim da sam sazvao za sledeću nedelju dve sednice, za utorak 21. decembra i za četvrtak 23. decembra, sa velikim brojem tačaka dnevnog reda, ne bih ih sada čitao.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Dvanaestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.