Petnaesto vanredno zasedanje, 11.01.2022.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Hvala, gospodine Markoviću.
Pošto se biše ne javlja za reč sada, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Josip Broz, Ratko Nikolić, Justina Pupin Košćal, Jelena Mihailović.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Predlog zakona iz dnevnog reda određenog u Zahtevu Vlade.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, koja je sazvana na Zahtev Vlade, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je Zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom Zahtevu.
Za sednicu Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, određen je sledeći
D n e v n i r e d:
1. Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Siniša Mali, ministar finansija, koga ovom prilikom pozdravljam, Tatjana Matić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Slavica Savičić, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Sonja Talijan, pomoćnik ministra finansija i Vladimir Pejičić, načelnik u Ministarstvu finansija.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Koristim priliku da vas obavestim da ćemo danas raditi bez pauze i plan je da sa radom završimo oko 16.00 časova.
Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
Reč ima ministar Siniša Mali.
Izvolite.