Petnaesto vanredno zasedanje, 11.01.2022.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.

Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa pitam – da li reč žele predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?

Zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona i zahvaljujem svima koji su učestvovali u današnjem radu.

Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem utorak, 11. januar 2022. godine, sa početkom u 16.03 časova kao dan za glasanje o tački dnevnog reda sednice Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.

Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ukoliko je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Molim sve da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 163 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslove za odlučivanje.

Prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid-19 izazvane virusom SARS-KoV-2, u načelu.

Molim narodne poslanike da se izjasne.

Zaključujem glasanje: ukupno – 166, za – 163, nije glasalo – troje narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.

Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.

Zaključujem glasanje: ukupno – 165, za – 163, nije glasalo – dvoje narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.

Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid-19 izazvane virusom SARS-KoV-2, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 165, za – 163, nije glasalo – dvoje narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid-19 izazvane virusom SARS-KoV-2.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.