Prva sednica (konstitutivna), 01.08.2022.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica (konstitutivna)

01 Broj 06-2/91-22

1. dan rada

01.08.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladeta Janković

Sednica je trajala od 10:00 do 11:45

OBRAĆANJA

...
Narodna stranka

Vladeta Janković

| Predsedava
Poštovane gospođe i gospodo, poštovani narodni poslanici, ja sam Vladeta Janković, najstariji narodni poslanik među vama.

Dozvolite mi da otvorim Prvu (konstitutivnu) sednicu Narodne skupštine u ovom sazivu i da vas, pre početka rada, pozdravim i čestitam na izboru i na poverenju koje su vam ukazali građani Srbije i da vam poželim uspeh u budućem radu.

Pozivam vas da saslušamo Himnu Republike Srbije

(Intoniranje himne "Bože pravde")

Poštovani narodni poslanici, obaveštavam vas da današnjoj sednici Narodne skupštine, pored narodnih poslanika, prisustvuju predsednik Republičke izborne Komisije gospodin Vladimir Dimitrijević, sekretar Republičke izborne komisije gospodin Srđan Smiljanić, kao i ostali članovi i zamenici članova Republičke izborne komisije, koje pozdravljam.

Podsećam vas da, prema članu 3. Poslovnika Narodne skupštine, Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine, do izbora predsednika Narodne skupštine, predsedava najstariji narodni poslanik, kome u radu pomažu po jedan, najmlađi, narodni poslanik sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mandata i generalni sekretar Narodne skupštine, odnosno njegov zamenik.

Pošto sam najstariji od narodnih poslanika, imam tu čast i obavezu da predsedavam ovoj sednici do izbora predsednika Narodne skupštine, u čemu mi pomažu Veljko Odalović, generalni sekretar Narodne skupštine, Srđan Smiljanić, zamenik generalnog sekretara i najmlađi narodni poslanici, i to: Nikola Bokan, najmlađi narodni poslanik sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - Zajedno možemo sve, Pavle Grbović, najmlađi narodni poslanik sa Izborne liste Marinika Tepić - Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM - VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka), Dubravka Kralj, najmlađi narodni poslanik sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE i Jelena Bogdanović, najmlađi narodni poslanik sa Izborne liste DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU – Srpska koalicija NADA – Nacionalno demokratska alternativa – Demokratska stranka Srbije (DSS) – Za Kraljevinu Srbiju – Vojislav Mihailović.

Molim najmlađe narodne poslanike da zauzmu mesta za predsedavajućim stolom.

Obaveštavam vas da, prema podacima kojima raspolaže Služba Narodne skupštine, današnjoj sednici prisustvuje 234 narodnih poslanika i da, saglasno članu 105. stav 1. Ustava Republike Srbije i članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, postoje uslovi za rad i odlučivanje.

Podsećam vas da je dnevni red Prve (konstitutivne) sednice Narodne skupštine određen članom 101. Ustava Republike Srbije, članom 16. Zakona o Narodnoj skupštini i članom 4. Poslovnika Narodne skupštine.

Saglasno navedenim odredbama, dnevni red je sledeći:

D n e v n i r e d:

1. Potvrđivanje mandata narodnih poslanika,

2. Izbor predsednika Narodne skupštine,

3. Izbor potpredsednika Narodne skupštine,

4. Imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine,

5. Izbor članova radnih tela Narodne skupštine,

6. Izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Poštovani narodni poslanici, prelazimo na 1. tačku dnevnog reda – POTVRĐIVANjE MANDATA NARODNIH POSLANIKA.

Dozvolite mi da vas podsetim na odredbe Poslovnika Narodne skupštine kojima je propisan način i postupak potvrđivanja mandata narodnih poslanika u Narodnoj skupštini (članovi 5. i 6. Poslovnika Narodne skupštine).

Narodni poslanik stiče prava i dužnosti u Narodnoj skupštini danom potvrđivanja mandata.

Potvrđivanje mandata narodnog poslanika vrši se na osnovu uverenja o izboru za narodnog poslanika i Izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.

Narodna skupština na Prvoj (konstitutivnoj) sednici, na predlog predsedavajućeg, većinom glasova prisutnih narodnih poslanika obrazuje komisiju od tri člana. Komisiji predsedava najstariji član.

Komisija, na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije, utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru svakog narodnog poslanika istovetni sa podacima iz izveštaja Republičke izborne komisije i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.

Na osnovu izveštaja komisije, predsedavajući na Prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine konstatuje da je Republička izborna komisija podnela Izveštaj o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i o tome koja su uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa izveštajem, čime je potvrđen mandat tim narodnim poslanicima.

Narodna skupština je konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih poslanika (član 101. stav 4. Ustava Republike Srbije).

Saglasno tome i obavljenim konsultacijama, predlažem da se u komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, izaberu sledeći narodni poslanici:

1. Aleksandar Marković, izabran sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - Zajedno možemo sve,

2. Prof. dr Vladimir Obradović, izabran sa Izborne liste Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM – VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka) i

3. Uglješa Marković, izabran sa Izborne liste IVICA DAČIĆ - PREMIJER SRBIJE.

Napominjem da je, saglasno članu 5. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno da za predlog za obrazovanje komisije glasa većina prisutnih narodnih poslanika.

Stavljam na glasanje predlog za obrazovanje komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.

Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 235, protiv – dva, uzdržanih nije bilo, nije glasalo četiri, od ukupno prisutno 241 narodnih poslanika.

Konstatujem da je, ubedljivom većinom glasova, prihvaćen ovaj predlog.

Pošto smo obrazovali Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, molim članove Komisije da odmah održe sednicu u sali 1.

Sad na ovom mestu, poštovani narodni poslanici, ja ću dozvoliti sebi slobodu da kao predsedavajući iskoristim tu privilegiju i tužnu privilegiju godina, pa da izrazim nekoliko stavova, nekoliko rečenica u slavu parlamenta i parlamentarizma kao ustanove i posebno o važnosti izbora, od čijeg ishoda njegov sastav zavisi.

Ono što ću reći sa ove slobodne govornice je isključivo načelne prirode, zasnovano je na dugom životnom i političkom iskustvu, tiče se svakog, bilo kog parlamenta na svetu i nipošto ne bi smelo biti shvaćeno kao izraz lične ili političke pristrasnosti.

U bilo kojoj zemlji u kojoj deset godina ne bi bilo ravnopravnih i poštenih izbora neminovno bi morao biti doveden u pitanje legitimitet svakog u tom razdoblju izabranog zakonodavnog tela. To istovremeno znači da bi u odgovarajućoj meri pod opravdanom sumnjom bile i skupštinske odluke, kao i validnost institucija koje iz parlamenta proističu. Bilo koja zemlja u svetu u kojoj bi se to dogodilo dospela bi, kao i mi što smo dospeli, u takav oblik jednopartijskog sistema u kojem jedna politička stranka, sa svojim neprikosnovenim liderom, velike delove društva svesno i namerno drži u neznanju i uskraćuje im osnovne slobode i prava.

Poštovani poslanici, ja ovde ne govorim o demokratiji, nego o istini, slobodi, poštenju i nadasve o pravdi. Ne govorim o demokratiji, koja može biti predmet ličnog opredeljenja, nego o nečemu što obavezuje svakoga, a to je ljudsko dostojanstvo.

Ne zaboravimo, poštovani narodni poslanici, i to je važnije od svega što u ovoj prilici želim da vam kažem, da ćemo dobijeno poverenje opravdati jedino ako srce ove države bude stvarno kucalo ovde, pod skupštinskom kupolom, a ne sa druge strane parka. Kada zakonodavna vlast, dakle Narodna skupština, nije ustrojena na valjan način, u otkazu moraju biti i ostale dve grane vlasti – izvršna, koja ne postupa po volji naroda izraženoj posredstvom njegovih ovde okupljenih predstavnika, već po neposrednom diktatu vođe, a posebno pravosudna, čija pristrasnost i pasivnost čine da svaki građanin bude nezaštićen i bespomoćan.

Završiću jednostavnom porukom. Srbija lišena poštenih izbora ne može biti srećna i poštovana zemlja. Poštenih izbora neće i ne može biti dokle god svaki, i najudaljeniji, građanka i građanin Srbije ne budu mogli da na dnevniku RTS-a svakog dana vide šta čini i šta govori vlast, ali i sve ono što o tome imaju da kažu oni koji nisu na vlasti. Poštenih izbora neće i ne može biti dokle god bude potkupljivanja, ucena, pritisaka i nasilja, dokle god se nacionalni medijski prostor ne učini dostupnim svima, dokle god izborne komisije budu čekale da umesto njih odluče vladajući političari, dokle god volja i hir jednog čoveka budu iznad Ustava, a naročito dokle god svemu tome bude prećutno povlađivao sud.

Hvala vam što ste me saslušali.

Sada prekidamo rad ovog dela sednice, do prijema izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.

Sa radom ćemo nastaviti posle pauze od 60 minuta.

Hvala vam.

(Posle pauze)