Prva sednica (konstitutivna), 01.08.2022.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica (konstitutivna)

01 Broj 06-2/91-22

1. dan rada

01.08.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladeta Janković

Sednica je trajala od 10:00 do 11:45

OBRAĆANJA

...
Narodna stranka

Vladeta Janković

| Predsedava
Zahvaljujem izvestiocu Komisije.
Sada saglasno članu 130. Zakona o izboru narodnih poslanika i članu 6. Poslovnika Narodne skupštine, na osnovu Izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, konstatujem da je svih 250 uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, čime je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima.
Pošto je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima, saglasno članu 101. stav 4. Ustava Republike Srbije Narodna skupština je konstituisana.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini pristupimo polaganju zakletve.
"ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI."
Još jednom se zahvaljujem. Molim narodne poslanike da potpišu tekst zakletve i predaju ga generalnom sekretaru gospodinu Veljku Odaloviću preko službe Protokola Narodne skupštine.
Poštovani narodni poslanici, podsećam vas da je saglasno članu 22. Poslovnika potrebno da obrazujete poslaničke grupe.
Takođe vas podsećam da je poslanička grupa obrazovana podnošenjem predsedavajućem Narodne skupštine, preko pisarnice Narodne skupštine, spiska članova koji je potpisao svaki član poslaničke grupe. Na spisku se posebno naglašava predsednik poslaničke grupe i njegov zamenik, kao i da narodni poslanik može da bude član samo jedne poslaničke grupe.
Pozivam šefove poslaničkih grupa da se u 13,00 časova okupe u sali 1, radi nastavka konsultacija oko 6. tačke dnevnog reda ove sednice.
Sednicu nastavljamo sutra, u 10,00 časova. Hvala vam.

Whoops, looks like something went wrong.