Prva posebna sednica , 13.09.2022.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne. Znači, za to što vi sada radite Poslovnik predviđa da zbog zloupotrebe vaša poslanička grupa bude uskraćena za vreme od dva minuta. Da li to želite da se dogodi?
...
Srpska stranka Zavetnici

Strahinja Erac

Srpska stranka Zavetnici
Ne želim, ali ne znam šta sam rekao.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ako ne želite, onda bih vas zamolio da to sledeći put uradite kako treba ili da ne uradite uopšte.
...
Srpska stranka Zavetnici

Strahinja Erac

Srpska stranka Zavetnici
Ne znam šta sam uradio, ja sam vas samo zamolio ako poslanici državotvorne opozicije mogu da poštuju i ne dobacuju dok govori predsednik Republike Srbije, mogu to da urade i poslanici Srpske napredne stranke dok govore poslanici iz opozicije.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Tako je, mogu i to su i uradili.
...
Srpska stranka Zavetnici

Strahinja Erac

Srpska stranka Zavetnici
Ja vas molim da ovde uvedete red i da ista pravila budu i za ljude iz opozicije, tačnije poslanike, kao i za poslanike iz redova vlasti.

Znači, ovo nije „Zadruga“, tema nije „Zadruga“, tema je Kosovo i Metohija.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
E, dobro. Zbog ovog „Zadruga“, pošto ste to verovatno izgovorili prvi put u ovoj sali i bilo šta u ovoj sali, da znate, sledeći put ću da vam izreknem opomenu, a sada, u skladu sa članom 103, dva minuta od vremena vaše poslaničke grupe zbog zloupotrebe vremena za ukazivanje na povredu Poslovnika.
Gospodine Milićeviću, vi ste hteli isto povredu Poslovnika.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

| Ministar bez portfelja
Zahvaljujem, uvaženi predsedniče. Još malopre, neposredno pre izlaganja kolege, javio sam se za povredu Poslovnika.

Složiću se u jednoj konstataciji. Da, potrebna su ista pravila, isti aršini, nema tu dvostrukih pravila i dvostrukih aršina i vi to primenjujete, naravno, kada je reč o strankama pozicije i kada je reč o strankama opozicije.

Ja se pozivam na član 27. i odmah da vam kažem da ne tražim da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika, ali želim da iznosim nekoliko konstatacija.

Narodna skupština Republike Srbije je glas naroda. Dakle, narod je taj koji odlučuje da li neko ima pravo ili nema pravo da učestvuje u radu Narodne skupštine Republike Srbije.

Socijalističkoj partiji Srbije nije bilo neophodno i nije bilo potrebno da snižava onaj cenzus za šta se najveći deo opozicije bunio na 3%, da bi Ivica Dačić imenom i prezimenom imao potpuni legitimitet da govori u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, ja vas molim samo da se to poštuje.

Sa druge strane, mi poštujemo identitet svakog narodnog poslanika, ali duboko se ne slažemo sa onim što neko govori. To ne znači da ne poštujemo njegov identitet. Ne postoji ovde poslanik Preševske doline, ovde postoji poslanik Narodne skupštine Republike Srbije. Svih 250 je jednako. Potpisali smo svi zakletvu i ta zakletva jasno definiše naša pravila ponašanja i imamo etički kodeks koji smo usvojili tokom prethodnog mandata. To važi i za poslanika Kamberija kada i ovde kaže nezavisno Kosovo, ali kada i o tome govori u opštini Preševo, pozivajući takozvanu državu Kosovo da bude što prisutnija preko zamenika premijera u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. Da li je on poslanik Narodne skupštine Republike Srbije ili nije, on je narodni poslanik i van ove sale. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dva minuta, gospodine Milićeviću.
Ako sam vas dobro razumeo, ne želite da se izjasnimo.
Da li neko od ovlašćenih predstavnika želi reč sada?
Ko je sledeći? Samo polako, nemojte da vičete.
Gospodine Lazoviću, vi? Želite ili ne?
(Ivan Kostić: Povreda Poslovnika. Radite opet po starom, isto radite što ste radili u prethodnom mandatu.)
Zamolio sam vas da ne vičete.
(Ivan Kostić: Imam pravo na povredu Poslovnika po Poslovniku.)
Gospodine Lazoviću, izvinite, insistira poslanik.
Vi se niste prijavili.
(Ivan Kostić: Kako se nisam prijavio?)
Lepo, tako što vas nema u sistemu. Samo polako.
Dakle, hoćete povredu Poslovnika, razumeo sam, prijavite se u sistem. Niste ni bili u sistemu.
(Ivan Kostić: Bio sam u sistemu.)
Sve je u redu. Vidim vas sada. Izvolite, imate povredu Poslovnika.
...
Srpski pokret Dveri

Ivan Kostić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Predsedavajući, ukazujem na povredu Poslovnika, člana 108. gde piše da se o redu na sednici Narodne skupštine stara predsednik Narodne skupštine.

Sve ono što ste pričali zadnjih mesec dana, da će se promeniti koncept rada Narodne skupštine, da će se omogućiti poslanicima opozicije, patriotske opozicije koja u izuzetno korektnom i konstruktivnom tonu iznosi svoja politička uverenja, vi sada gazite. Ono što pričate mesec dana i što na drugi način na sednicama Kolegijuma iznosite na mnogo lepši način, a kada se dođe na plenum, vi nastavljate po starom.

Narodnom poslaniku koji je prvi put u Skupštini Republike Srbije oduzimate dva minuta. Gde je taj minimum tolerancije da pokažete prema novim narodnim poslanicima? Znači, pokažite minimum tolerancije i pustite ljude da govore o ovoj temi, pustite ljude koji imaju drugačije mišljenje, kao što ima Srpski pokret Dveri i naš predsednik Boško Obradović na temu Briselskog sporazuma, jer se mi deset godina borimo protiv Briselskog sporazuma jer smatramo da je pogrešan.

Tako bih apelovao na vas da imate malo više razumevanja i da pokažete dobru volju o kojoj govorite već mesec dana od kada ste postali predsednik Skupštine. Hvala vam.