Prva posebna sednica , 14.09.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
I zvanično zaključujem pretres i zahvaljujem predsedniku Republike Srbije, direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, direktoru Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini i njihovim saradnicima i narodnim poslanicima na učešću u radu sednice.
Obaveštenje za narodne poslanike:
Primili ste ostavke narodnih poslanika Ane Brnabić, Marije Z. Jovanović, dr Jelene Begović, Smiljane Maksimović, Tatjane Matić, Gordane Matković, Miloša Vučevića, Marije Radulović, Violete Filip, Lazara Ristovskog i Aleksandre Đanković na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavki nastupio slučaj iz člana 131. stav 2. tačka 6. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 133. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovim narodnim poslanicima.
Takođe, Odbor je razmotrio i obaveštenje o nastupanju smrti narodnog poslanika i potpredsednika Narodne skupštine, Božidara Delića, izabranog sa izborne liste "Dr Miloš Jovanović - nada za Srbiju", Srpska koalicija NADA, Nacionalno-demokratska alternativa, Demokratska stranka Srbije, Za Kraljevinu Srbiju, Monarhisti - Vojislav Mihajlović i utvrdio da je nastupio slučaj iz člana 131. stav 2. tačka 1) Zakona o izboru narodnih poslanika u kome se nastupanje smrti navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 133. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.
Saglasno čl. 132. i 133. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrani narodnim poslanicima: Ani Brnabić, Mariji Z. Jovanović, dr Jeleni Begović, Smiljani Maksimović, Tatjani Matić, Gordani Matković, Milošu Vučeviću, Mariji Radulović, Violeti Filip, Lazaru Ristovskom i Aleksandri Đanković danom podnošenja ostavke, a narodnom poslaniku Božidaru Deliću danom nastupanja smrti.
Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 14. septembar 2022. godine, sa početkom u 23.59 časova kao dan za glasanje o tački dnevnog reda Prve posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim sve da ubace svoje kartice u elektronske jedinice.
Zahvaljujem.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutno 195 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, prema tome, postoje uslovi i mi prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje Izveštaja, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 15. juna 2021. godine do 1. septembra 2022. godine.
Molim narodne poslanike da glasaju.
Zahvaljujem.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 148, protiv - 57, nije glasalo - dvoje, od ukupno 207 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 15. juna 2021. godine do 1. septembra 2022. godine.
Treba da odlučimo o povredama Poslovnika.
Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg narodni poslanik smatra da je povreda učinjena može zahtevati, bez prava na izlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u Danu za glasanje.
Saglasno navedenim odredbama Poslovnika prelazimo na odlučivanje.
Narodni poslanik Miroslav Aleksić, na sednici 13. septembra 2022. godine, u 11.28 časova, ukazao je na povredu člana 86. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član.
Hvala.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 30, protiv – sedam, uzdržan – jedan, nije glasalo – 157, od 195 narodnih poslanika ukupno.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Milovan Jakovljević, na sednici 13. septembra 2022. godine, u 11.46 časova, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 31, protiv – pet, uzdržan – dvoje, nije glasalo – 155, od 193 narodnih poslanika ukupno.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik prof. dr Jelena Jerinić, na sednici 13. septembra 2022. godine, u 14.38 časova, ukazao je na povredu člana 96. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član.
Hvala.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 33, protiv – dva, uzdržan – dvoje, nije glasalo – 147, od 184 narodnih poslanika ukupno.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik doc. dr Biljana Đorđević, na sednici 13. septembra 2022. godine, u 14.58 časova, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član.
Hvala.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 34, protiv – troje, nije glasalo – 142, od 179 narodnih poslanika ukupno.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Nebojša Cakić, na sednici 14. septembra 2022. godine, u 11.58 časova, ukazao je na povredu člana 103. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član.
Hvala.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 24, protiv – četiri, uzdržan – jedan, nije glasalo – 148, od 177 narodnih poslanika ukupno.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Radomir Lazović, na sednici 14. septembra 2022. godine u 12.34 časova, ukazao je na povredu 106. Poslovnika.
Molim da se Narodna skupština izjasni, odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 36, protiv – šest, uzdržano – dvoje, nisu glasala – 127, od ukupno 171 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine zaključujem Prvu Posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
Zahvaljujem se svima.