Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.12.2022.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/212-22

2. dan rada

23.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:35

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Upravo to hoću da kažem. Kada se dese dve povrede koje su različite, kada se pomenu dva različita poslanika, ako se jedan pozove na 104. zbog jednog slučaja, da li može drugi poslanik zbog drugog slučaja?
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Uzalud. Taj Poslovnik koji ste vi napisali kaže da se ne može ukazati na član na koji je već ukazano.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Vi tumačite, ne, ne. Poslovnik je stavljen da vi tumačite zato vas i pitam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dobro, upravo sam vam rešio dilemu.
(Miodrag Gavrilović: Znači ne može, ok.)
Da li želite da se izjasnimo?
(Miodrag Gavrilović: Ne.)
Ne želite.
Idemo dalje.
(Tamara Milenković Kerković: Poslovnik.)
Pošto je u međuvremenu stigao, čeka na reč, dobili ste priliku, rekli šta ste hteli, hajde sada omogućite drugima da govore.
Dakle, ja sam bio zamoljen, da sačekam, da ne pročitam narodnog poslanika, dok ne stigne, jer je bio iz objektivnih razloga sprečen pre 10 ili više minuta da bude u sali. Sada je tu. Sedi pored vas. Omogućite čoveku da kaže nešto.
(Borislav Novaković: Replika. Kad ću dobiti repliku?)
Nebojša Novaković, da li želi reč?
(Borislav Novaković: Replika. Repliku sam imao.)
(Miroslav Aleksić: Daćeš sad meni reč ako nećeš njemu.)
Hoćete reč? Ako hoćete, morate da se prijavite. Ako ne želite reč, ja sam vas upravo čitao.
(Miroslav Aleksić: Šta čitaš, da te pitam?)
Upravo sam vam pročitao ime. Nemojte posle ponovo da mi tražite da vam čitam ime. Nebojša Novaković, želi – ne želi? Dobro.
Reč ima Mirko Ostrogonac.
(Borislav Novaković: Da li ja imam pravo na repliku? Spominjali su me poimence i jedni i drugi. Našta to liči, pominjali su me? Replika.)
(Miroslav Aleksić: Dva minuta, imam pravo.)
...
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

Mirko Ostrogonac

ZA POMIRENjE SPP-USS-DSHV
Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici…

(Borislav Novaković: Da li imam pravo na repliku?)

Budući da su na dnevnom redu ove sednice i dve tačke posvećene zakonskom uređivanju načina funkcionisanja…

(Borislav Novaković: Našta ovo liči? Da li imam pravo na repliku? Replika. Ne možete mi uzeti pravo na repliku.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Gospodine Ostrogonac, ako želite i ako imate uslove da nastavite.
(Miroslav Aleksić: Nema uslova.)
Možete da nastavite, neću računati ovo vreme.
...
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

Mirko Ostrogonac

ZA POMIRENjE SPP-USS-DSHV
Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ako ne možete da govorite, ako vam smeta buka, možemo da nastavimo i kasnije.
...
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

Mirko Ostrogonac

ZA POMIRENjE SPP-USS-DSHV
Mogu, zahvaljujem.

(Borislav Novaković: Da li ste čitali Poslovnik? Imam pravo na repliku. Ne dozvoljavate mi da repliciram.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Šta kažete, gospodine Ostrogonac, možete li da govorite ili?)
(Borislav Novaković: Replika. Imam pravo na repliku, Orliću. Imam pravo na repliku.)