Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.12.2022.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/212-22

3. dan rada

26.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 21:45

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2023. godinu
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima
 • Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o izmeni Zakona o državnim službenicima
 • Odluka o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • Odluka o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo, narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
  Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 150 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i prema tome, postoje uslovi za odlučivanje, pa prelazimo na odlučivanje.
  Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u načelu.
  Molim narodne poslanike da glasaju.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – 20, uzdržan – jedan, nije glasalo – šest, od ukupno 166 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Tepić, Stefanović, Bulatović, Milošević, Jekić, Grujić, Đorđić, Veselinović, Obradović, Lukić, Pašić, Ristić, Albahari, Oreg, Grbović, Veselinović, zajedno Jovanović i Nestorović, zajedno Kalajdžić i Nikolić, zajedno Aleksić, Jovanović, Novaković, Gajić i Lutovac.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za - 14, protiv – dva, nisu glasala – 153, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić i Radmila Vasić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključuje glasanje: za – pet, uzdržan – jedan, nije glasalo – 163, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Jerković.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo – 166, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Sandić i Zoran Stojanović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 160, od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Rakić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – jedan, nije glasalo – 155, od ukupno 170 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 16, protiv – jedan, nije glasalo – 154, od ukupno 171 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, Robert Kozma i Đorđe Pavićević.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 156, od ukupno 171 narodnog poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu zajedno su podneli narodni poslanici Tepić, Stefanović, Bulatović, Milošević, Jekić, Grujić, Đorđić, Veselinović, Obradović, Lukić, Pašić, Ristić, Albahari, Oreg, Grbović, Veselinović i Lutovac.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo 157, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu zajedno su podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Slavica Radovanović, Borislav Novaković i Branislav Tomašević, narodni poslanik Aleksandar Jerković i poslanik Srđan Milivojević.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – jedan, nije glasalo 156, od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, Robert Kozma i Đorđe Pavićević.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo 158, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Rakić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo 160, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Prelazimo na odlučivanje Narodne skupštine o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Podsećam vas da je članom 2. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – 23, nije glasalo – sedam, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanja načina naplate takse za javni medijski servis, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 146, protiv 22, uzdržan – jedan, nije glasalo – šest, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.
  Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 149, protiv – 22, uzdržan – jedan, nisu glasala - tri narodna poslanika, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Tepić, Stefanović, Bulatović, Milošević, Jekić, Grujić, Đorđević, Veselinović, Obradović, Lukić, Pašić Ristić, Albahari, Oreg, Grbović, Veselinović, zajedno Aleksić, Rašković Ivić, Parlić, poslanik Lutovac, poslanik Đorđe Miketić i poslanik Nebojša Cakić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 17, protiv – jedan, nije glasalo - 157, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić i Radmila Vasić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasalo - 170, od ukupno 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Jerković.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nije glasao – 171, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasao – 161, od ukupno 174 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, Robert Kozma i Đorđe Pavićević.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 158, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Sandić i Zoran Stojanović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nisu glasala – 163, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 158, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno poslanici Tepić, Stefanović, Bulatović, Milošević, Jekić, Grujić, Đorđić, Veselinović, Obradović, Lukić, Pašić, Ristić, Albahari, Oreg, Grbović, Veselinović, zajedno poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Radovanović i Lipovac Tanasković i Zoran Lutovac.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 16, nije glasalo – 158, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasao – 161, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Rakić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 160, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Prelazimo na odlučivanje o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Podsećam vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nebojša Bakarec, a kojim je predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – 24, uzdržan – jedan, nije glasao – jedan, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – 22, nisu glasala – četiri, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima.
  Treća tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZEMENI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – 24, , nisu glasala – dva, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno poslanici Tepić, Stefanović, Bulatović, Milošević, Jekić, Grujić, Đorđić, Veselinović, Obradović, Lukić, Pašić, Ristić, Albahari, Oreg, Grbović, Veselinović, poslanik Lutovac i zajedno poslanici Kalajdžić i Zelenović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 16, protiv – jedan, nije glasalo – 157, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandmane su zajedno podneli poslanici Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić i Radmila Vasić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 168, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanik Aleksandar Jerković i zajedno poslanici Dragan Nikolić, Milica Đurđević Stamenkovski, Nikola Dragićević, Bojana Bukumirović, Dragana Miljanić, Strahinja Erac, Zoran Zečević, Marko Ristić i poslanik Srđan Milivojević.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – dva, nisu glasala – 164, od ukupno 174 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Stefan Jovanović, Borislav Novaković i Ivana Parlić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 165, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Sandić i Zoran Stojanović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 12, nije glasalo – 163, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nebojša Cakić i Đorđe Miketić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasao – 161, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 160, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, Robert Kozma i Đorđe Pavićević.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nisu glasala – 162, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Stanković, Sanda Rašković Ivić i Vladeta Janković.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo – 167, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Jovanović i Danijela Nestorović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 166, od ukupno 175 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Tepić, Stefanović, Bulatović, Milošević, Jekić, Grujić, Đorđić, Veselinović, Obradović, Lukić, Pašić, Ristić, Albahari, Oreg, Grbović, Veselinović i narodni poslanik Lutovac..
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 15, nije glasalo – 159, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Jerković i Srđan Milivojević.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 165, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Nikolić, Milica Đurđević Stamenkovki, Nikola Dragićević, Bojana Bukumirović, Dragana Miljanić, Strahinja Erac, Zoran Zečević i Marko Ristić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasalo – 170, od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Jovanović, Lipovac Tanasković, Novaković, Radovanović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo – 165 od ukupno 174 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman je podnela poslanik Dragana Rakić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 161 od ukupno 174 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Lazović, Kozma, Pavićević
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 162 od ukupno 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Prelazimo na odlučivanje o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Podsećam da je članom 2. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 149, protiv – 20, nije glasalo - četiri od ukupno 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – 23, uzdržan – jedan, nije glasalo dvoje od ukupno 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima.
  Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma. To su tačke do četvrte do desete dnevnog reda, pa podsećam da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – osam, nije glasalo 16 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 149, protiv – sedam, nije glasalo 16 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Pre prelaska na odlučivanje o 6. tački dnevnog reda, podsećam da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika, odbacio amandman narodnog poslanika Miodraga Gavrilovića na član 2.
  Odbačeni amandman ne može biti predmet rasprave i o njemu se ne glasa, tako nalaže član 163. stav 4. Poslovnika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – pet, nije glasalo 19 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 149, protiv – dvoje, nije glasalo 21 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Pre prelaska na odlučivanje o 8. tački dnevnog reda, podsećam da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika, odbacio amandman narodnog poslanika Miodraga Gavrilovića na član 2.
  Odbačeni amandman ne može biti predmet rasprave i o njemu se ne glasa, tako nalaže član 163. stav 4. Poslovnika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – troje, nije glasalo 21 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Pre prelaska na odlučivanje o 9. tački dnevnog reda, podsećam da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika, odbacio amandman narodnog poslanika Miodraga Gavrilovića na član 2.
  Odbačeni amandman ne može biti predmet rasprave i o njemu se ne glasa, tako nalaže član 163. stav 4. Poslovnika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 149, protiv – dvoje, nije glasalo 21 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 149, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo 21 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – šest, nije glasalo 18 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog odluke, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Lutovac.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 162 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Lutovac.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu odluke u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – 11, nije glasalo 13 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – 12, nije glasalo 12 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Lutovac.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Lutovac.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 159 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu odluke u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – 16, nije glasalo devet od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2023. godinu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – 10, nije glasalo 17 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog odluke, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Lutovac.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 159 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman je podneo Zoran Lutovac.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 14, nije glasalo – 158 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Završili smo odlučivanje o amandmanima.
  Pristupamo glasanju o Predlogu odluke, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2023. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – 10, uzdržanih – jedan, nije glasalo – 15 narodnih poslanika od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlozima odluka iz tačaka 14. i 15. dnevnog reda, podsećam na osnovu člana 105. stav 2. tačka 12. Ustava Republike Srbije Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 148, nije glasalo – 124 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – četiri, nije glasalo – 20 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Tačka 16.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu odluke podsećam da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 13. Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o izboru sudija većinom glasova svih narodnih poslanika. Imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.
  Podsećam na odredbe člana 201. st. 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine koji glase: U toku pretresa na sednici nadležnog odbora i na sednici Narodne skupštine narodni poslanik može osporiti predlog za izbor pojedinih funkcionera iz stava 1. ovog člana pri čemu ovo osporavanje mora biti izričito obrazloženo o predlogu za svakog od osporenih kandidata Narodna skupština odlučuje pojedinačno. A u Predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni odlučuje u celini javnim glasanjem.
  U skladu sa tim prvo stavljam na glasanje Predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Šapcu izabere Viktorija Madžarević Čičulić sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Šapcu čiji je predlog osporio narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – jedan, nije glasalo – 167 narodnih poslanika od ukupno 172.
  Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Viktoriju Madžarević Čičulić za sudiju Osnovnog suda u Šapcu.
  Drugo, stavljam na glasanje Predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Loznici izabere Marijana Jović, sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu čiji je predlog osporio narodni poslanik Aleksandar Mirković.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – jedan, nije glasalo 170 od ukupno 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije izabrala Marijanu Jović za sudiju Osnovnog suda u Loznici.
  Sada stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju koji je podneo Visoki savet sudstva bez osporenih kandidata, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 148, nije glasalo – 24 od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila predlog Odluke u celini.
  Dozvolite da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam izabranim nosiocima funkcije i da im poželim puno uspeha u radu.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlozima odluka iz tačaka od 17. do 21. dnevnog reda podsećam da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Tačka 17. dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 34, uzdržano – dvoje, nije glasalo – 136 od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila Predlog odluke.
  Tačka 18.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koji je podnela poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 152, nije glasalo – 20 od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke.
  Tačka 19.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 152, nije glasalo – 20 od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke.
  Tačka 20.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 151, nije glasao – 21 od ukupno – 172 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke.
  Tačka 21.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podneo predsednik Narodne skupštine, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 148, nije glasalo – 25 od ukupno – 173 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke.
  Prelazimo na odlučivanje o povredama Poslovnika.
  Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u Danu za glasanje.
  Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje.
  Narodni poslanik Miroslav Aleksić, na sednici 22. decembra 2022. godine, u 11 časova i 14 minuta, ukazao je na povredu člana 167. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – dvoje, nije glasalo 157 od ukupno 169 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Tatjana Manojlović, na sednici 22. decembra 2022. godine, u 15 časova i 47 minuta, ukazala je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo 160 od ukupno 167 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Nebojša Cakić, na sednici 22. decembra 2022. godine, u 18 časova i 13 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – osam, nije glasalo 158 od ukupno 166 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Tatjana Manojlović, na sednici 23. decembra 2022. godine, u 12 časova i 25 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo 155 od ukupno 166 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Tatjana Milenković Kerković, na sednici 23. decembra 2022. godine, u 12 časova i 28 minuta, ukazala je na povredu člana 108. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, nije glasao 161 od ukupno 165 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Nebojša Novaković, na sednici 23. decembra u 13 časova i 20 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
  Molim da Skupština odluči da li je povređen ovaj član.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 157, od ukupno – 164 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Tatjana Manojlović, na sednici 23. decembra u 16 časova i 38 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika.
  Molim da Skupština odluči da li je povređen ovaj član.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – jedan, nije glasalo – 154, od ukupno – 164 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Borko Puškić, na sednici 26. decembra u 12 časova i 16 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 11, nije glasalo – 153, od ukupno – 164 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Miodrag Gavrilović, na sednici 26. decembra u 12 časova i 20 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 13, nije glasalo – 151, od ukupno – 164 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Boško Obradović, na sednici 26. decembra u 17 časova i 25 minuta, ukazao je na povredu člana 100. Poslovnika.
  Molim da Skupština odluči.
  Zaključujem glasanje: za – deset, protiv – jedan, nije glasalo – 152, od ukupno – 163 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Dragan Nikolić, na sednici 26. decembra u 18 časova i 49 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
  Molim da Skupština odluči da li je povređen ovaj član.
  Zaključujem glasanje: za – šest, nije glasalo – 157, od ukupno – 163 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Boško Obradović, na sednici 26. decembra u 18 časova i 57 minuta, ukazao je na povredu člana 27. stav 2. Poslovnika.
  Molim da Skupština odluči da li je povređen ovaj član.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 153, od ukupno – 163 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini.
  S obzirom na to da ovim završavamo Drugo redovno zasedanje u ovoj godini, pozivam vas da saslušamo Himnu Republike Srbije.
  (Intoniranje Himne)
  Srećne praznike i sve najbolje u narednoj godini vama i vašim porodicama i svim građanima Republike Srbije, i još jednom, hvala na radu tokom ovog zasedanja.