Treća posebna sednica , 02.02.2023.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, poštovani predsedniče Republike Srbije, otvaram Treću posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
Pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštu preminulom narodnom poslaniku Jelisaveti Veljković.
(Minut ćutanja.)
Neka joj je večna slava.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 173 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema, utvrđeno da su u sali prisutna 192 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Ratko Nikolić.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Izveštaj iz utvrđenog dnevnog reda, koji je podnela Vlada.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvao da današnjoj sednici prisustvuju: predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, vršilac dužnosti Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini, Milan Ravić i njihovi saradnici.
Poštovani narodni poslanici, sa nama su sa Kosova i Metohije: predstavnici Predsedništva Srpske liste, izabrani i institucionalni predstavnici srpskog naroda, predstavnici privremenih organa, načelnici upravnih okruga, naši heroji koji su u proteklom periodu bili na meti prištinskih ekstremista - Miloš Stojanović, Nikola Nedeljković, Srđan Petrović, Predrag Pantić i Srećko Sofronijević, kao i predstavnici udruženja kidnapovanih, nestalih i ubijenih sa prostora Kosova i Metohije, koji sednicu Narodne skupštine prate sa galerije Velike sale doma Narodne skupštine.
Pozdravljam cenjene goste.
Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, za Treću posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu utvrdio sam sledeći
D n e v n i r e d
1. Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 1. septembra 2022. do 15. januara 2023. godine, koji je podnela Vlada.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Primili ste Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 1. septembra 2022. do 15. januara 2023. godine.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Mnogi su to, vidim, već učinili.
Prelazimo na razmatranje IZVEŠTAJA O PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI OD 1. SEPTEMBRA 2022. DO 15. JANUARA 2023. GODINE
Reč ima predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Whoops, looks like something went wrong.