Treće vanredno zasedanje , 05.07.2023.

15. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/126-23

15. dan rada

05.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 17:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.

Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutno 183 narodnih poslanika, odnosno prisutna je većina od ukupnog broja narodnih poslanika i postoji uslovi za odlučivanje.

Prelazimo na odlučivanje.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres o Predlogu 61 narodnog poslanika za glasanje o nepoverenju članu Vlade, ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije, Bratislavu Gašiću, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam da je prema članu 130. stav 3. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština prihvatila predlog za izglasavanje nepoverenja članu Vlade ako je za njega glasalo više od polovine od svih narodnih poslanika.

Prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Predlog za glasanje o nepoverenju članu Vlade, ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije, Bratislavu Gašiću.

Molim narodne poslanike da se izjasne pritiskom na odgovarajući taster.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 37, protiv – 148, nije glasalo sedam od ukupno 192.

Pošto za Predlog 61 narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije za glasanje o nepoverenju članu Vlade, ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije, Bratislavu Gašiću, nije glasalo više od polovine od svih narodnih poslanika, konstatujem da Narodna skupština nije izglasala nepoverenje članu Vlade, ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije, Bratislavu Gašiću.
Ovim je izjašnjavanje završeno. Znači, 61 je podneo zahtev, a vi pogledajte rezultate glasanja. Toliko o svemu.
Nastavljamo sa radom u ponedeljak u 10.00 časova.

(Sednica je prekinuta u 17.10 časova.)