Treće vanredno zasedanje , 05.07.2023.

15. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/126-23

15. dan rada

05.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 17:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.

Na osnovu službene evidencije, konstatujem da sednici prisutno 83 narodna poslanika.

Radi utvrđivanja tačnog broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u elektronske jedinice.

(Narodni poslanici opozicije dobacuju: Vučiću, odlazi! Vučiću, odlazi!)

Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema, utvrđeno da je u sali prisutno 99 narodnih poslanika, što znači više od 84, imamo uslove za rad.

Obaveštavamo vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Jelena Jerinić, Usame Zukorlić, Vladimir Gajić, Nikola Dragićević, Snežana Paunović, Ratko Nikolić, Dubravka Kralj, Dragana Rakić i Sanja Miladinović.
Nastavljamo pretres o Trećoj tački dnevnog reda.
Prema listi prijavljenih za reč, reč ima Zoran Zečević.
Nije tu Zoran Zečević.
(Narodni poslanici opozicije dobacuju s mesta: Napolje! Napolje! Napolje!)
Reč ima Ljubinko Đurković. Da li je tu i da li želi reč?
(Ljubinko Đurković: Da.)
Prijavite se molim vas.
(Miodrag Gavrilović: Povreda Poslovnika.)
(Srđan Milivojević: Replika.)

Samo omogućite Ljubinku Đurkoviću da govori, pa posle njega može i povreda Poslovnika. Smetate narodnom poslaniku kome sam dao reč, ne meni.
Možete li da govorite gospodine Đurkoviću?
(Ljubinko Đurković: Ne.)
Ne. Dobro.
Hoće li onda neko drugi od vas?
Dobro, znači vi ste sad rešili da smetate sami sebi, jedni drugima da smetate.
Vi ste hteli po Poslovniku?
(Tatjana Manojlović: Da.)
(Narodni poslanici opozicije dobacuju: Napolje! Napolje! Napolje!)
...
Demokratska stranka

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka - DS
Dok ovaj čovek koji prebraja decu sedi ovde sa nama u sali, nećemo da dozvoliti da se nastavi rad sednice.

Znači, dok čovek koji ovde prebraja decu….
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Samo kažite koji član?
...
Demokratska stranka

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka - DS
Član 107, povreda dostojanstva i član 27.

Dok čovek koji prebraja decu narodnim poslanicima sedi ovde u sali sa nama, nećemo dozvoliti da ova Skupština radi.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Sad ni svojoj poslanici ne date da govori. Kako očekujete da vaša poslanica ukaže na povredu Poslovnika? Ne vredi, gospođo Manojlović.
...
Demokratska stranka

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka - DS
Povređeni su svi članovi Poslovnika o radu Narodne skupštine.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Svi članovi?
...
Demokratska stranka

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka - DS
Ovaj čovek je najgrublje povredio dostojanstvo svakog građanina Republike Srbije i dok on sedi ovde u ovoj sali nećemo dozvoliti da Skupština zaseda.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dobro.
(Narodni poslanici opozicije dobacuju: Napolje! Napolje! Napolje!)
E sad, da pitam ja vas, razumeo sam da ne želite da govorite dalje. Da li hoćete da omogućite drugim poslanicima iz vaših poslaničkih grupa da govore koji to žele? Znači, drugim narodnim poslanicima iz vaših poslaničkih grupa koji žele da govore. Hoćete da omogućite?
Sa gospođom Manojlović trenutno razgovaram. Šta kažete, gospođo Manojlović, hoćete da omogućite drugim narodnim poslanicima iz vaših poslaničkih grupa?
(Tatjana Manojlović dobacuje s mesta.)
Šta ste mi rekli? Ne želite. Dobro.
Ništa onda moram da pitam ovako, poslanička grupa Zavetnici ima još vremena, da li vi želite da govorite? Ne želite da govorite sada?
Ako imate izmenu na listi, možete da dođete da mi kažete koga da pročitam od vas. Samo polako, pokušavamo da radimo, ima neki koji hoće da govore.
Dobro, nadam se da me čujete. Znači, poslanička grupa Zavetnici želi da iskoristi svoje pravo na reč. Znači, da bi mogao da govori onaj ko je prijavljen ispred poslaničke grupe, morate da omogućite bar elementarne uslove.
Nemam ništa protiv da nastavite sa performansom, samo da ne smetate drugima, drugim poslanicima.
(Narodni poslanici opozicije dobacuju: Napolje! Napolje! Napolje!)
Gospođo Bukumirović, može?
Prijavite se samo.
(Narodni poslanici opozicije dobacuju: Napolje! Napolje! Napolje!)
(Narodni poslanici opozicije dobacuju: Ua! Ua! Ua!)
Prijavite se samo elektronski.
Reč ima Dragana Miljanić. Izvolite.
(Narodni poslanici opozicije dobacuju: Nema sednice! Nema sednice!)
...
Srpska stranka Zavetnici

Dragana Miljanić

Srpska stranka Zavetnici
Uvaženi predsedniče…