Treće vanredno zasedanje , 05.07.2023.

15. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/126-23

15. dan rada

05.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 17:10

OBRAĆANJA

...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka
Zahvaljujem i molim da svoja dva minuta iskoristim koliko-toliko u miru.

Hteo bih da se pozovem na član 97. u vezi sa članovima 106, 107. i 109, treći o načinu vođenja ovih sednica Skupštine. Ovo govorim zaista bez ikakve strasti, potpuno hladno i da kažem numerički.

Reč je o tome da je na osnovu 45 pregledanih stenograma ustanovljeno da su opomene izrečene za 65 opozicionih poslanika, a jučerašnja sednica je dodala još jednu 66 i 67 je bilo udaljavanje sa sednice gospodina Jovanovića.

U isto to vreme, vladajuća većina i njihovi koalicioni partneri nisu dobili nijednu jedinu opomenu.

Očevidno je reč o jednoj neravnoteži, kriterijuma i o jednoj pristrasnosti da upotrebim pravu reč. Šta smo postigli? Postigli smo to da s jedne strane parlamenta sede tako reći „hor anđela“ koji nikada ne upada u reč, nikada ne dobacuje, nikada ne viče, nikada ne prekida sagovornike. S druge strane, sede izdajnici, lopovi, loši đaci, lešinari i hijene.

Šta smo postigli? Postigli smo da to bude jedna duboka podela u Narodnoj skupštini u parlamentu, ali ono što je mnogo gore od toga, je što je takva podela nastala u čitavom našem društvu, naši građani ove zemlje su podeljeni na ovaj način zašta zasluga pripada predsedniku Republike, Aleksandru Vučiću. Hvala vam lepo.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Profesore, pokušala sam pažljivo da saslušam ukazivanje na povredu Poslovnika. Jasna je poruka koja se ne odnosi zapravo na nešto što je učinjeno neposredno pre ovog sada.
Da li želite da se u danu za glasanje izjasnimo o povredi Poslovnika?
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka
Ja bih molio, da.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Da. U redu, zabeleženo.
Samo da razjasnimo pošto smo imali konsultacije ja neću komentarisati, neću upadati u reč, vidim i sad, molim sve da bez pametovanja izvinjavam se unapred narodnom poslaniku Obradoviću koji će odmah dobiti reč. Molim vas jako je teško pratiti sednicu. Dakle, ne dobacujte, ne čuje se na prenosu, predsedavajući prati i pokušava da sluša govornika. Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, Milenko Jovanov, pa Boško Obradović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Dakle, povreda Poslovnika, ukazujem na povredu Poslovnika, član 103. stav 1. - narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine ako smatra da nije u skladu sa odredbama ovog Poslovnika učinjenoj na sednici Narodne skupštine koja je u toku i to neposredno po učinjenoj povredi.

Vi ste dozvolili dva minuta da čovek priča nešto što se desilo juče. On je ovo počeo juče da priča. Pošto juče nije stigao ajde danas da nam ispriča. On čovek spremi govor tako, pa čeka momenat kada će da ga kaže.

(Aleksandar Jovanović: Nije on Ciceron ko ti.)

Tačno je, nije ni blizu Ciceron ko ja. Hvala.

Ali, dok tebe brani ti zevaš i to je tačno, jer u tvoju odbranu je stao, a ti za to vreme ovako od sramote. Bar pokaži poštovanje i ako nije Ciceron.

Dakle, vi ste dozvolili da govori, on ukazuje na povrede Poslovnika, on ukazuje na nedoslednost predsednika Skupštine i to kršeći, brutalno kršeći Poslovnik i vi mu dozvoljavate dva minuta da to priča.

Ja vas molim da reagujete, molim vas da to ne dozvolite jer će opet sednica otići u nekom smeru koji ne želimo. Dakle, te zloupotrebe Poslovnika više ne mogu ni da se sankcionišu oduzimanjem od vremena grupe, pošto grupa više nema vremena i onda je ovo stvarno jedan onako baš prostački način da se šibicari sa povredama Poslovnika.

Tako da, u tom kontekstu tražim da se Skupština izjasni. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
U potpunosti ste u pravu, ja sam sama rekla da očigledno da nije ukazivanje na povredu Poslovnika koji je neposredno učinjena i zabeleženo, izjasnićemo se u Danu za glasanje.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Boško Obradović

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Hvala, poštovana predsedavajuća.

Upravo, želim da ukažem na povredu Poslovnika, član 27. stav 2. – predsednik Narodne skupštine stara se o primeni ovog Poslovnika. Ona se desila negde u trenutku primopredaje između predsednika Narodne skupštine i vas za dalje vođenje ove sednice. Suprotno je duhu dogovora na kolegijumu koji se upravo održao kod predsednika Narodne skupštine da se ova sednica nastavi bez prisustva ministra Martinovića, koji je najodgovornije lice za unošenje haosa u rad parlamenta i da svi damo doprinos da se sednica nastavi potpuno normalno.

Ali, odmah u startu, u toku govora moje uvažene koleginice, Dragane Miljanić iz poslaničke grupe Srpska stranka Zavetnici, vi ste to svakako primetili, koji je bio vrlo pristojan i kulturan govor, došlo je do konstantnog dobacivanja iz redova vladajuće većine, do ometanja govora, do vrlo nepristojnih reči, do jednog, zapravo verbalnog i psihičkog nasilja koje se ponavlja neprestano kada govore predstavnici opozicije.

Evo i sada možete da čujete ta dobacivanja, taj pokušaj da ometu govor nekoga ko ne želi ništa loše da kaže, sem da tako počinje nasilje, tako počinje problem u radu parlamenta, što vladajuća većina ne može da se uzdrži makar nekoliko minuta i da pažljivo sasluša šta kolege iz opozicije imaju da kažu. Zar je to toliko strašno da imamo opoziciju i da opozicija ima nešto da kaže i da opozicija misli suprotno od vlasti? To je osnov demokratije.

Dakle, vi ste oni na mestu predsedavajućeg koji to možete da sprečite na vreme, a kolega, uvaženi profesor Vladeta Janković vam je lepo ukazao na disproporciju. Neverovatno je, 66 opomena i kazni za poslanike opozicije, nula za poslanike vlasti koji su daleko bučniji, bezobrazniji i na svaki način nepristojniji. Završavam, što mislim da dalji tok sednice zavisi direktno od vas i od poštovanja Poslovnika.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li želite da se u Danu za glasanje izjasnimo o povredi? (Boško Obradović: Da.)
Da. Ne smatram da sam povredila Poslovnik. I sami ste rekli, ukazali smo na to da se saslušamo.
Pošto smo se svi dogovorili i uskladili, možemo da nastavimo.
Sledeći govornik sa liste govornika je narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Dame i gospodo narodni poslanici, naravno da neću glasati za smenu Bratislava Gašića. Mislim da kolege ovde preko treba da budu zahvalne. Na njihovom mestu ja bih mu dodelio orden.

Dakle, oni imaju razloga da budu zadovoljni radom Bratislava Gašića. Ako je bilo nekih nedostataka, to je njegova popustljivost prema nasilnicima koji su na vrlo nasilan način sprečili saobraćaj na auto-putevima. Neka mi navedu evropsku zemlju, demokratsku evropsku zemlju u kojoj bi bilo dozvoljeno da neko nekoliko puta blokira najprometniju saobraćajnicu na Balkanu. Dakle, ukoliko neko blokira „Gazelu“, taj je blokiralo najprometniju saobraćajnicu na Balkanu i time sprečio slobodu drugih ljudi.

Svi smo mi vlasnici svoje slobode, ali preterane slobode škode, posebno škodi sloboda kojom se ograničava sloboda nekih drugih ljudi. Dakle, ukoliko ste sprečili saobraćaj za desetine hiljada vozila, vi ste na određen način ugrozili prava pedesetak do sto hiljada građana koji su putovali tim auto-putem.

Dakle, nemaju ni jedan razlog da budu nezadovoljni radom Bratislava Gašića ministra policije zato što je vrlo blagonaklono postupao prema njima i onda su se našli u Francuskoj, jel tako, gospodine Jovanov, da su se našli u Holandiji, da su se našli u Belgiji, verovatno bi fasovali suzavac, vodene topove i sve ono što se primenjuje u demokratskoj Evropi, ne zato da bi se samo nasilje demonstranata sprečilo, nego da se ne bi ugrozila prava drugih ljudi, što su ovi svakako činili.

Ne znam koliko puta je bilo nedozvoljenih blokada koje nisu prijavljene u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, dakle protivzakonitih, nezakonitih, nelegalnih javnih okupljanja.

Eno, javlja se tamo neki pacijent koji je svojevremeno vrlo na nasilan način oterao jednog velikog investitora iz države Srbije. Radi se o proizvođaču Volvo automobila koje je trebao da proizvodi godišnje u Inđiji na 799 hektara, 250.000 električnih automobila i zbog komparativne prednosti koji je donosio litijum ta fabrika za sklapanje i proizvodnju automobila je trebala biti na 700 hektara u Inđiji, da zaposli 3.500 ljudi, investicija bila vredna 1,2 milijarde evra. Na takav način je oteran investitor koji bi u bruto iznosu proizvodio godišnje pet milijardi evra BDP, što bi svakako i politički unelo stabilnost u region i verovatno bi kooperanti bili ne samo iz Srbije, Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, itd. Na određen način svi bi učestvovali u regionu u proizvodnji tog automobila.

Na vrlo nasilan način su tu učinili i pri tome su ministri policije bili veoma blagonakloni. S tim u vezi ja predlažem pripadnicima opozicije da lepo izrade neku diplomu, da izrade neko odlikovanje i da zahvale ministru Gašiću što nije primenio sva sredstva koja se primenjuju na demokratskom zapadu, što nije uzeo praksu drugih ministara i uradio ono što su recimo uradili u Belgiji, pa kad izađu zeleni u Belgiji oni dođu i uhapse 875 ljudi, pri tome ih na vrlo demokratski način rasteraju, što se desilo i u Holandiji recimo sa demonstrantima, pa je na jedan određen način privođeno na stotine demostranata i pri tome primenjeni svi oblici sile kojima država, demokratska država raspolaže.

Zato, gospodo iz opozicije, a videli smo i malopre vaše nasilje ovde u Narodnoj skupštini, treba da budete zahvalni takvom ministru, da ga podržite i vi ste oni koji ne treba da traže njegovu smenu, već naprotiv, treba da tražite da on doživotno, ako treba, bude ministar policije. Barem prema vama je bio veoma blagonaklon. Zahvaljujem.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Reč ima narodni poslanik prof. dr Vladimir Đukić.
Preostalo vreme je nešto više od tri minuta.
Izvolite.